Hopp til hovedinnhold

Bacheloroppgave i historie LHIS370

Dette emnet skal gi fordypet innsikt i sentrale og aktuelle emner innen historie, særlig knyttet til studentens selvstendige arbeid med bacheloroppgaven.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

LHIS370

Versjon

1

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for kultur- og språkvitenskap

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha fullført dette emnet, skal studenten kunne

  • utvikle historisk kunnskap med dybde i detaljene relatert til et konkret forskningsspørsmål
  • evaluere historiske argumenter, kunne forklare hvordan disse ble skapt for ulike formål og hvordan de kan utvikles, hvilket også inkluderer studentens egen historiske praksis
  • gjenkjenne historie som en fortolkende presentasjon av menneskets fortid, en som historikere konstruerer i sin samtid basert på overlevende bevismateriale

Ferdigheter

Etter å ha fullført dette emnet, skal studenten kunne

  • samle, sortere, organisere, granske, syntetisere, sitere og kritisk tolke komplekst materiale, relevant for bacheloroppgaven, inklusive primær- og sekundærkilder
  • vurdere et utvalg historiske kilder med relevans for bacheloroppgaven for pålitelighet, posisjon, perspektiv og relevans
  • utforme velbegrunnede historiske narrativ, argumenter og rapporter om egne forskningsfunn
  • demonstrere gode akademiske skriveferdigheter, inklusive struktur, argumentasjon, språk og siteringspraksise

Generell kompetanse

Etter å ha fullført dette emnet, skal studenten

  • kunne konstruere faglig baserte argument, ved å bruke kilder, teorier og metoder på en saklig og redelig måte
  • ha tilegnet seg analytisk og kritisk tenkning og forståelse som er overførbart til andre felt
Innhold
Dette emnet skal gi fordypet innsikt i sentrale og aktuelle emner innen historie, særlig knyttet til studentens selvstendige arbeid med bacheloroppgaven. Studentene velger selv om de vil fordype seg i et historisk tema. Valg av oppgavetema skjer i samråd med faglærer.
Forkunnskapkrav
Et av følgende alternativer:
LHIS145 Europeisk historie fra antikken til nytid, LHIS165 Moderne historie, LHIS175 Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk
LHIS145 Europeisk historie fra antikken til nytid, LHIS165 Moderne historie, LHIS185 Innføring i historiske emner
LHIS145 Europeisk historie fra antikken til nytid, LHIS175 Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk, LHIS185 Innføring i historiske emner
LHIS165 Moderne historie, LHIS175 Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk, LHIS185 Innføring i historiske emner
Bachelorstudenter må ha minimum 45 SP historie eller tilsvarende på innføringsnivå for å starte på fordypningen.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Bacheloroppgave 1/1 A - F

Bacheloroppgaven skal være på 7500 ord (+/- 10 %), utenom referanser, tabeller og vedlegg.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Utkast til problemstilling, To veiledninger

I løpet av semesteret skal studenten levere minst ett utkast til problemstilling/oppgave, samt ha to veiledninger.

Begge obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å få adgang til avsluttende eksamen.

Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Tyson Ashley Retz
Studiekoordinator: Margrethe Melin
Faglærer: Marie-Theres Fojuth
Veileder: Peter Sigurdson Lunga
Veileder: Peder William Chellew Roberts
Emneansvarlig: Olav Tysdal
Arbeidsformer

Oppgaveseminar

Selvstendig forskning og skriving

Veiledning

Åpent for
Åpent for alle studenter på bachelor i historie ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS), forutsatt at forkunnskapskravene er innfridd. Åpent for fordypningstudenter i historie. 
Emneevaluering
Kvalitetssystemet på UiS omfatter studentevaluering av alle emnene.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Fordypning i historie med bacheloroppgave (LHIS360) 15
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto