Hopp til hovedinnhold

Matematisk modellering MAT500

Distribusjoner, Fourier-transformasjon, Greensfunksjoner, anvendelser mot differensiallikninger.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

MAT500

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og fysikk

Læringsutbytte
Bli kjent med noen differensialligninger som modellerer fysiske prosesser. Kjenne begrepet distribusjon og kunne regne med elementære distribusjoner. Kjenne begrepet Greensfunksjon og dens anvendelser til løsning av randverdiproblemer for ordinære og partielle differensialligninger. Få operasjonell kunnskap om Fourier-transformasjon av funksjoner og distribusjoner. Kunne løse utvalgte differensielle ligninger ved hjelp av Fourier-transformasjon.
Innhold
Distribusjoner, Fourier-transformasjon, Greensfunksjoner, anvendelser mot differentiallikninger. 
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
MAT100 Matematiske metoder 1, MAT200 Matematiske metoder 2, MAT210 Reell og kompleks kalkulus, MAT300 Vektoranalyse, MAT320 Differensialligninger
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer A - F Bestemt enkel kalkulator Matematisk formelsamling (Rottmann)

Arbeidsformer
5-6 timer forelesninger og øvinger per uke.
Åpent for
Byplanlegging - Master Datateknologi - Master program Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing. Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Mathematics and Physics - Master of Science Degree Programme Matematikk og fysikk, femårig integrert masterstudium i realfag Offshore Field Development Technology - Master's Degree Programme Industrial Asset Management - Master's Degree Programme Marine- and Offshore Technology - Master's Degree Programme Offshore Technology - Master's Degree Programme Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme Teknisk samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Risk Management - Master's Degree Programme (Master i teknologi/siviling.) Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Mangfoldigheter (MAT510) 10
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto