Hopp til hovedinnhold

Menneskerettigheter for lærere MGL4052

Emnet i menneskerettigheter er innrettet mot fremtidige lærere i barne- og ungdomsskolen. Menneskerettighetene blir belyst fra forskjellige ståsteder og akademiske disipliner.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

MGL4052

Versjon

1

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

 • har inngående kunnskap om utviklingen av menneskerettighetene
 • har inngående kunnskap om ulike diskurser og problemfelt innenfor menneskerettighetene
 • har inngående kunnskap om hvordan menneskerettighetene kan brukes aktivt i skolehverdagen
 • har inngående kunnskap om multikulturalisme og flerkulturalitet

Ferdigheter

Kandidaten skal:

 • kunne anvende en menneskerettslig tilnærming på faglige utfordringer i skolen
 • kunne reflektere metodisk over ulike tilnærminger til menneskerettighetene og hvordan disse er relevante i skolesammenheng
 • ha utviklet kompetanse til å takle kulturelle motsetninger
 • kunne arbeide selvstendig med menneskerettslige spørsmål
 • kritisk analysere pedagogiske spørsmål i lys av ulike menneskerettigheter 

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan søke og finne relevant litteratur om pedagogiske- og menneskerettslige problemstillinger
 • kan kritisk reflektere over egen praksis i lys av menneskerettighetene
Innhold

Globaliseringsprosessen, migrasjon, og vestlig sekularisering bidrar til å gjøre spørsmål om menneskerettigheter svært aktuelt. Emnet i menneskerettigheter er spesielt innrettet med tanke på fremtidige lærere i barne- og ungdomsskolen. Menneskerettigheter som har betydning for identitet og integrasjon blir vektlagt.

Menneskerettighetene blir belyst fra forskjellige ståsteder og akademiske disipliner. Debatter om menneskerettighetsbrudd som omhandler elever, foreldre, lærere, skoler og pensum blir spesielt belyst. Det samme gjelder saker som omhandler identitetsspørsmål. Hvordan integrering i skolen og samfunnet ellers kan kobles til menneskerettigheter blir diskutert. Emnet vektlegger i sin tverrfaglige tilnærming rettighetsdiskusjoner hvor ulike menneskerettigheter kan komme i konflikt med hverandre. 

Forkunnskapkrav
MGL2050 Samfunnsfag 1 (5.-10. trinn), MGL2051 Samfunnsfag 2 (5.-10. trinn)
Samfunnsfag 1 og 2 (5-10). Studenter med minst 60 studiepoeng samfunnsvitenskapelige fag kan søke om plass. 
Eksamen / vurdering

Oppgaver og muntlig prøve

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Oppgaver 1 5/20 A - F
Oppgaver 2 9/20 A - F
Muntlig prøve 6/20 A - F

2 skriftlige, individuelle innleveringer (en på 5000 tegn og en annen på 3000 ord +/- 10%) som teller henholdsvis 25% og 45% av samlet karakter.En muntlig, individuell eksaminasjon på 20-25 minutter teller 30% av samlet karakter. Alle vurderinger må være bestått for å få karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk fremmøte

Begrunnet i at faget krever aktiv studentdeltakelse med tilbakemeldinger fra medstudenter er det krav om minst 80% tilstedeværelse i undervisningen.

Alle obligatoriske krav må være godkjent for å få gå opp til vurdering i emnet. Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)
Faglærer: Tord Austdal
Emneansvarlig: Ketil Fred Hansen
Studiekoordinator: Ivar Bjørnsen
Studiekoordinator: Kjersti Gjedrem
Arbeidsformer
Undervisningen består av forelesninger, diskusjoner og studentfremleggelser, muntlig og skriftlig. En del gruppearbeid må påregnes. Aktiv studentdeltakelse forventes. Undervisningen gis på engelsk dersom dette er ønskelig.
Emneevaluering
Tidligdialog gjennomføres hvert semester og det etableres et fagutvalg med studentrepresentanter. I tillegg evalueres emnet minst hvert tredje år, i tråd med fakultetets regler for kvalitetssikring.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto