Hopp til hovedinnhold

Fortid i samtid MHI305

I dette emnet er vi opptatt av hvordan mennesker bruker historie og forsøker å forme det kollektive minnet. Vi ser på hvordan bruken av fortiden påvirkes av makt- og samfunnsforhold i samtiden, og hvordan den er vært med på å forme fremtiden.

Emnet har begrenset antall plasser. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

MHI305

Versjon

1

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for kultur- og språkvitenskap

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført emne skal studenten

  • ha avansert kunnskap om hvordan historie og minner har blitt brukt i ulike historiske sammenhenger
  • ha avansert kunnskap om hvordan ulike former for historiebruk henger sammen med sentrale utviklingsprosesser
  • ha kunnskap om viktige historiefaglige arbeider og teorier knyttet til historiebruk- og minnestudier

 Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten

  • kunne bruke ulike typer kilder og fremstillinger og utnytte terminologiske og teoretiske referanser til selvstendige undersøkelser av historie- og minnebruk
  • kunne lese kritisk vitenskapelige undersøkelser av historiebruk- og minnestudier
  • kunne forklare historiers og minners betydning for kollektive identiteter og kulturer

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studenten

  • kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å drøfte spørsmål knyttet til bruk av historie og minner
  • ha en kritisk forståelse for bruk av historie og minner for ulike formål i fortid og samtid
Innhold
Historie som moderne vitenskapsfag har gitt historikernes fremstilling av fortiden særlig autoritet. Mennesker har imidlertid til alle tider brukt historie til ulike formål, som for eksempel å bygge fellesskap, legitimere politikk og forsoning med en vanskelig fortid. Emnet gir en innføring i ulike måter historie kommer til uttrykk på, og  sentrale verker og teorier som tar opp historie- og minnebruk. Vi legger vekt på å analysere bruken av historie og minner som forsøk på å få til historisk endring, på å forme forståelsen av samtiden og forventningene til fremtiden. Samtidig tar vi på alvor at kampen om fortida aldri foregår i et tomrom, og ser på hvordan den formes av ulike forhold i samtiden.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Oppgave 1/1 A - F Alle

Eksamen består av en oppgave. I oppgaven skal studentene dokumentere at de behersker å gjennomføre en undersøkelse av minner og/ eller historiebruk på en vitenskapelig måte. Oppgaven skal ha et omfang på 4000 ord (+/- 10%), ekskludert forside, litteraturliste, fotnoter og evt. tabeller og illustrasjoner, og innholdsfortegnelse. 

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Ketil Knutsen
Faglærer: Alexandre Dessingué
Studiekoordinator: Signe Ekenberg
Arbeidsformer
Oversiktsforelesninger, seminarer og studentframlegg.
Åpent for

Åpent for studenter på master i historie og historiedidaktikk, heltid og deltid, lektorutdanning for trinn 8-13 med historie som fag 1.

Begrenset antall plasser

Vi har 30 plasser på emnet. De som melder seg opp først, går foran. Ved oppmelding vil det komme frem i studentweb om det er ledige plasser

Emneevaluering
Kvalitetssystemet på UiS omfatter studentevaluering av alle emnene.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Historiedidaktikk i møte med historiebruk (MHI120) 15
Historiebruk 1: Offentlig og politisk historiebruk (MHI300) 10
Historiebruk 2: Læring og utvikling av verdier og identiteter (MHI310) 5
Tekst, minner og historie: innføring i minnestudier (MHI350) 5
Text, Memory and History - IP (MHI355) 5
Tekst, minner og historie - supplement til IP-kurs (MHI355) 5
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto