Hopp til hovedinnhold

Vannkjemi MLJ500

Vannkjemi introduserer prinsippene og anvendelsene av beregninger av kjemiske likevekter i akvatiske systemer.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

MLJ500

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi

Læringsutbytte
Etter å ha gjennomført dette emnet skal studenten:
  • ha forståelse for kjemiske konsepter i vannkjemi
  • forstå karbonatbuffersystemet og betydningen av dette
  • forstå effektene av speciering på tilgjengelighet og toxisitet av utvalgte ioner
Innhold
Vannkjemi introduserer prinsippene og anvendelsene i kjemiske likevekter i akvatiske systemer. Kurset tar for seg svake og sterke enverdige og flerverdige syrer og baser, og hvor en lærer å beregne pH i slike komplekse systemer. Titreringskurver og bufferegenskaper for slike systemer vil bli diskutert. Likevekten mellom gass og væskefase f.eks. for CO2 vil bli tatt opp. Metallers likevekt med utvalgte kompleksdannere vil bli diskutert.
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
BIK300 Analytisk kjemi, KJE240 Analytisk miljøkjemi
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer A - F Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Laboratorierapporter
Laboratorierapportene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Fagperson(er)
Faglærer: Espen Enge
Ansvarlig laboratorieøvelser: Erling Berge Monsen
Ansvarlig laboratorieøvelser: Hans Kristian Brekken
Emneansvarlig: Espen Enge
Instituttleder: Ingunn Westvik Jolma
Arbeidsformer
4 timer forelesning per uke. 1 uke lab.
Åpent for
Master i Environmental Technology. Åpent etter behov og avtale med faglærer.
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Vannkjemi (MET100) 10
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto