Hopp til hovedinnhold

Videregående organisk kjemi MLJ550


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

MLJ550

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi

Forkunnskapkrav
Kurset forutsetter kunnskaper fra et grunnkurs i organisk kjemi (KJE200 eller tilsvarende).
Anbefalte forkunnskaper
KJE200 Organisk kjemi 1
Eksamen / vurdering

En muntlig prøve

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
M-DAG1
M-DAG2

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Emil Lindback
Faglærer: Anders Grinrød
Emneansvarlig: Ingunn Westvik Jolma
Instituttleder: Ingunn Westvik Jolma
Åpent for
Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Videregående organisk kjemi (MET250) 10
Organisk kjemi II (MOT180) 10
Organisk kjemi 2 (TE6050) 6
Organisk kjemi 2 (TE6050) 6
Organisk kjemi II (MOT180) 5
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto