Hopp til hovedinnhold

Oljefelt produksjonskjemi MLJ560

Emnet skal lære om kjemiske prosesser, kjemiske problemer og kjemiske behandlinger som er brukt i produksjonsfasen av olje- og gassfelt, både på land og offshore. Dette inkluderer noen brønnstimuleringsmetoder, problemer med strømning i brønn og rørledninger og prosesseringsproblemer. Miljø aspekter vil også bli diskutert.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta
Emnekode

MLJ560

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Emnet gir en introduksjon til produksjonsfasen til et olje- eller gassfelt sett fra et kjemisk perspektiv. Produksjonskjemikere og ingeniører teknologene som holder oljen og gass produksjon i gang ofte får lite oppmerksomhet i petroleumsindustrien.

Temaene i læreplanen inkluderer:

Produksjonsbrønn og stimuleringsmetoder - syre stimulasjon og fjerning av avleiring, vann og gassavstenging, kjemisk sandkontroll, fjerning av væske fra gassbrønner, kontroll av asfaltener og avleiring (squeeze behandling, injisering nedihulls).

Injisering av vann - biocider, oksygen fjerning, sulfat fjerning, sporstoff, vannbaserte, DRA kjemikalier, IOR-kjemikalier.

Kjemiske problemer i rørledninger: korrosjon, mikrobiologiske problemer, H2S-fjerning, voks / parafin, gasshydrater, avleiring, naftenater. Integrasjon med reservoarstyring, HPHT, injisering til undersjøiske brønner. 

Prossesering: kjemikalier - emulsjonsbryter, flokkuleringsmidler, skumdempere.

Miljø og helse - økotoksikologiske tester og tolkninger, OSPARCOM, HOCNF, HMS på plattformer, koding av kjemikalier, tungmetaller.

Andre emner: dragreduksjon, tungolje, hydrotesting.

Læringsutbytte
Studentene vil lære om kjemiske prosesser, kjemiske problemer og kjemiske behandlinger som brukes i produksjonsfasen av olje- og gassfelt, både på land og offshore. Dette inkluderer brønn stimuleringsmetoder, kjemiske problemer med å sikre strømning i rørledninger og prosesserings problemer. Miljøspørsmål spesielt for utslippsgrenser til havs er også inkludert.
Forkunnskapskrav
KJE100 Miljøkjemi
Studentene må ha en grunnleggende virksomhet for navngiving av uorganiske forbindelser og organiske kjemikalier (inkludert aromatisitet og grunnleggende funksjonelle grupper i organiske molekyler), likevekt, mengder kjemikalier (mol, vekt%, ppm / ppb), redoksreaksjoner, løselighet, syrer / baser.
Anbefalte forkunnskaper
KJE150 Generell kjemi, KJE200 Organisk kjemi 1, KJE220 Uorganisk kjemi
Det vil være veldig nyttig å ha kunnskap om:
  • kinetikk og termodynamikk (Generell Kjemi kurs KJE150)
  • strukturene og løsningsegenskapene til polymerer og surfaktanter (tensider)
  • instrumentelle metoder for å analysere kjemikalier
  • olje og gass industri (litt generell kunnskap om hele prosessen fra boring til produksjon og videre til raffineriet) 
Eksamen / vurdering

Prosjektrapport og muntlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektrapport 1/2 Bokstavkarakterer
Muntlig eksamen 1/2 Bokstavkarakterer

Det skal leveres inn et skriftlig arbeid - en prosjektrapport - om et delemne i tilknytning til kurset. Rapporten skal være minst 3000 ord pluss tegninger/figurer og referanser. Arbeidet skrives ut fra tilgjengelig litteratur og annen informasjon. Den enkelte kan selv komme med forslag til emne som han/hun kan tenke seg å skrive om (godjent av læreren), gjerne ut fra kontakter i industrien.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Studenter må delta i minst 50% av forelesninger for å kunne gå opp til eksamen. 
Fagperson(er)
Instituttleder: Ingunn Westvik Jolma
Faglærer: Roald Kommedal
Arbeidsformer
4 timer forelesninger pr uke.
Åpent for

Emnet er tilgjengelig for masterstudenter innen biologisk kjemi, miljøteknologi og petroleumsteknologi.

Andre studenter kan bli akseptert så lenge de oppfyller opptakskravene.

Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto