Music Production and Recording Research II (MPR502)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MPR502

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Emnet tar for seg aspekter ved musikkproduksjon og innspilling, basert på kunnskapen som er oppnådd i MPR 501- Musikkproduksjon og innspillingsforskning 1. Emnet gjør det mulig for studentene å fortsette sin utredning av dagens utvikling innen musikkproduksjon og innspilling.

Læringsutbytte

Studenter som fullfører musikkproduksjon og innspillingsforskning MPR502 vil ha spesialisert kunnskap om et personlig valgt forskningstema, slik at de kan anvende sine funn i sin profesjonelle karriere.

Kunnskap og forståelse

  • Studentene skal ha kunnskap om konseptutvikling og prosjektledelse i forhold til musikkproduksjonsforskning.
  • Studentene skal forstå og reflektere over konseptutvikling og prosjektledelse og kan identifisere utfordringer i forhold til musikkproduksjonsforskning.

Ferdigheter

  • Studentene skal beherske musikkproduksjonsrelaterte forskningsmetoder, verktøy og uttrykksformer, og generelle ferdigheter knyttet til reseaerch innen fagområdet.
  • Studentene kan kommunisere og diskutere problemstillinger knyttet til musikkproduksjon.

Kompetanse

  • Studenst kan håndtere kompleks forskning, også som kan kreve nye uttrykksformer.
  • Studentene kan ta selvstendig ansvar for egen faglig forskning og utvikling.

Forkunnskapskrav

MPR501 Music Production and Recording Research I
MPR501- Music Production and Recording Research I

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Research project in music and sound 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Studentene skal presentere et forskningsprosjekt i musikk og lyd sammen med underliggende dokumentasjon.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Studentene er pålagt å delta på forelesninger, delta i pågående klasseromsdiskusjoner og gjennomføre et forskningsprosjekt innenfor deres område.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Mark William Drews

Studiekoordinator:

Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Individuell studie støttet med individuell veiledning, gruppeforelesninger og masterklasser.

Åpent for

Musikkproduksjon og opptaksteknikk - videreutdanning

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto