Music Production and Recording Practice I (MPR541)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MPR541

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Emnet forbedrer musikkproduksjon og opptsksferdigheter og erfaring med praktiske prosjekter og øvinger. Studentene deltar i gruppeprosjekter, samt andre tildelte opptak. I tillegg til egne prosjekter skal studentene arbeide med et bredt spekter av konsert- og studioinnspillinger, inkludert klassisk, jazz og andre musikkstiler.

Læringsutbytte

Studenter som fullfører MPR541: Musikkproduksjon og innspillingspraksis I vil ha fått en rekke praktiske erfaringer og avansert kunnskap om musikkproduksjon og innspilling, slik at de kan forbedre sine profesjonelle karrierer.

Kunnskap og forståelse:

  • Studentene skal ha kunnskap om kunstnerisk praksis, konseptutvikling og prosjektledelse i forhold til musikkproduksjon og innspilling.
  • Studentene kan forstå og reflektere over kunstnerisk praksis, konseptutvikling og prosjektledelse, og kan identifisere kunstneriske og tekniske utfordringer i forhold til musikkproduksjon og innspilling.

Ferdigheter

  • Studentene skal beherske musikkproduksjonsrelaterte metoder, verktøy og uttrykksformer, og generelle ferdigheter knyttet til faglig praksis innen musikkproduksjon og innspilling.
  • Studentene skal vurdere og velge mellom fagets metoder og verktøy, og foreslå nye uttrykk og løsningsmodeller basert på kunstnerisk estetikk.
  • Studenten kan kommunisere og diskutere problemstillinger knyttet til musikkproduksjon og innspilling.

Kompetanse

  • Studentene kan håndtere komplekse situasjoner som krever kreative løsninger eller uttrykksformer.
  • Studentene skal ta selvstendig ansvar for egen faglig utvikling.

Forkunnskapskrav

Deltakerne må være registrert i musikkproduksjons- og opptaksteknikk studiet med bachelorgrad og tidligere erfaring med musikk og oppak.

Anbefalte forkunnskaper

Tidligere erfaring med programvare for digital lydarbeidsstasjon.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Portfolio of completed recordings and project reports at the end of the semester 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Studentene skal levere en mappe med fullførte opptak og prosjektrapporter i slutten av semesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Studentene skal delta på forelesninger, delta i pågående klasseromsdiskusjoner og gjennomføre et forskningsprosjekt i faget. Studentene skal aktivt praktisere sine musikkproduksjons- og innspillingsteknikker ved å jobbe med selvvalgte og tildelte prosjekter.

Arbeidsformer

Veiledet og selvstendig produksjon og innspilling av konsert- og studioforestillinger.

Åpent for

Musikkproduksjon og opptaksteknikk - videreutdanning

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto