Music Production and Recording Practice II (MPR542)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MPR542

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Som en videreføring av MPR 541 vil studentene jobbe med et bredt utvalg av konsert- og studioopptak, inkludert egne prosjekter. Studentene vil delta i gruppeprosjekter inkludert tildelte opptak.

Læringsutbytte

Studenter som fullfører MPR542: Music Production and Recording Practice II vil ha fått spesialisert kunnskap om et personlig valgt forskningstema, slik at de kan anvende sine funn i sin profesjonelle karriere.

Kunnskap og forståelse:

  • Studentene skal ha kunnskap om kunstnerisk praksis, konseptutvikling og prosjektledelse i forhold til musikkproduksjon og innspilling.
  • Studentene kan forstå og reflektere over kunstnerisk praksis, konseptutvikling og prosjektledelse, og kan identifisere kunstneriske og tekniske utfordringer i forhold til musikkproduksjon og innspilling.

Ferdigheter

  • Studentene skal beherske musikkproduksjonsrelaterte metoder, verktøy og uttrykksformer, og generelle ferdigheter knyttet til faglig praksis innen musikkproduksjon og innspilling.
  • Studentene skal vurdere og velge mellom fagets metoder og verktøy, og foreslå nye uttrykk og løsningsmodeller basert på kunstnerisk estetikk.
  • Studenten kan kommunisere og diskutere problemstillinger knyttet til musikkproduksjon og innspilling.

Kompetanse

  • Studentene kan håndtere komplekse situasjoner som krever kreative løsninger eller uttrykksformer.
  • Studentene skal ta selvstendig ansvar for egen faglig utvikling.

Forkunnskapskrav

MPR541 Music Production and Recording Practice I
MPR541- Music Production and Recording Practice I

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Portfolio of their completed recordings and project reports at the end of the semester 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Studentene skal levere en mappe med fullførte opptak og prosjektrapporter på slutten av hvert semester.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Studentene skal aktivt praktisere sine musikkproduksjons- og innspillingsteknikker ved å jobbe med selvvalgte og tildelte prosjekter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Mark William Drews

Studiekoordinator:

Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Veiledet og selvstendig produksjon og innspilling av konsert- og studioforestillinger.

Åpent for

Musikkproduksjon og opptaksteknikk - videreutdanning

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto