Hopp til hovedinnhold

Internasjonale humanitære kriser MSA270

Emnet er en fordypning i krisehåndtering og legger spesiell vekt på forebygging og respons basert på det såkalte DRR-konseptet.

Emnet vil være spesielt nyttig for studenter som ønsker å lære om eller forberede seg på eventuelle oppdrag i internasjonale humanitære kriser og katastrofer.

Emnet kan være nyttig for studenter som studerer endringsledelse, økonomi, helse- og sosialfag, menneskerettigheter, bærekraftig utvikling, i tillegg til studentene i samfunnssikkerhet.

Emnet undervises på engelsk. Dersom det bare er norsktalende studenter, undervises det på norsk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

MSA270

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:

Studenten skal ha kunnskap om:

 • sentrale kjennetegn ved internasjonale humanitære kriser, inkludert komplekse kriser
 • det nasjonale og det internasjonale humanitære responssystemets virkemåte og organisering
 • ansvar i forhold til forebygging, forberedelse og håndtering av humanitære kriser med spesiell vekt på Disaster Risk Reduction (DRR) konseptet
 • spesielle utfordringer personell som arbeider i slike kriser vil møte
 • dilemmaer i den humanitære responsen
 • forholdet mellom nødhjelp og utvikling i disaster risk reduction

Ferdigheter:

Studenten skal kunne:

 • analysere internasjonale humanitære kriser
 • vurdere relevant forebygging, respons og ulike typer intervensjoner
 • se krisehåndtering i sammenheng med ansvarsforhold og samstyring

Generell kompetanse:

Studenten skal:

 • ha en generell kompetanse i forhold til internasjonale humanitære kriser, inkludert komplekse kriser
 • ha kompetanse om særlige utfordringer og dilemmaer man støter på i forebygging og respons
 • kunne gi en bred oversikt over ulike rammeverk for disaster risk reduction, ansvarsforhold og samstyring, samt særlige utfordringer og dilemma i internasjonale humanitære kriser
Innhold

Hovedfokus i faget vil være på forebygging og respons i humanitære kriser, og de ulike aktørenes roller i slike operasjoner. Teori om generell krisehåndtering og disaster risk reduction danner grunnlaget for faget.

Kurset vil spesielt legge vekt på følgende:

 • Kjennetegn ved internasjonale humanitære kriser og komplekse kriser (utfordringer, aktører og handlingsrom)
 • Behovet for å se forebygging, respons og gjenoppbygging i sammenheng
 • Det internasjonale og det norske responssystemet sin virkemåte og organisering, med særlig vekt på FN-systemets roller og ansvar
 • Ulike gruppers situasjon og roller i store humanitære kriser
 • Uønskede konsekvenser av nødhjelp, og hva man kan gjøre for å redusere disse
 • Sikkerhetsmessige og politiske sider ved internasjonale humanitære kriser
 • Overgangen fra krisesituasjon til gjenoppbygging

Det må være minst 5 oppmeldte studenter, hvis emnet skal arrangeres det aktuelle semesteret.

Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
MSA115 Risiko og samfunnssikkerhet, MSA125 Krisehåndtering
Kjennskap til teorier om risiko og krisehåndtering generelt 
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F

4-timers digital skoleeksamen (INSPERA)

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Fremlegg av pensumstoff, Skriftlig gruppearbeid, FNs nettbaserte sikkerhetskurs for humanitært arbeid i felt

Skriftlig gruppearbeid (3-4 studenter pr gruppe) må være bestått. 

Gjennomføring av FNs nettbaserte sikkerhetskurs for humanitært arbeid i felt. Kurset tar vanligvis 3-4 timer og gir kursbevis.

Fagperson(er)
Instituttleder: Tore Markeset
Arbeidsformer
Forelesninger, gruppearbeid, studentpresentasjoner. Det vil legges opp til at studentene skal studere selvvalgte eksempler på tema hentet fra internasjonale humanitære kriser og bruke disse i arbeidet med de skriftlige oppgavene. 
Åpent for
Emnet er kun åpent for studenter med opptak på Universitetet i Stavangers ordinære masterprogram (ikke UiS` Etter- og videreutdanning, EVU). Emnet er også åpent for studenter på utveksling til UiS.
Emneevaluering
Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til TN-fakultetets evalueringssystem.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto