Offshore Engineering in the Arctic (OFF650)

Studentene vil ha følgende kunnskap etter dette kurset:

Ha grunnleggende kunnskap om miljøbelastninger på offshore -strukturer i Arktis. Ha grunnleggende forståelse av ismekanikken og materialegenskapene i arktiske forhold. Få oppdatert informasjon om olje- og gassressurser i Arktis. Arktisk lov og logistikk er også en del av dette kurset.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Emnekode

OFF650

Versjon

1

Vekting (Sp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Kurset dekker offshore strukturer, offshore feltutvikling og olje- og gassressurser i Arktis. Følgende temaer er inkludert:
 • Arktisk lov,
 • Mekanisk oppførsel av konstruksjonsmaterialer ved ekstremt lave temperaturer,
 • Grunnleggende om leting og produksjonsteknikk,
 • Vinterisering,
 • Isegenskaper og ismengder,
 • Produksjonslokaler,
 • Skipdesign for Arktis,
 • Utfordringer med feltutvikling i Arktis
 • Operasjoner og vedlikehold i Arktis

Læringsutbytte

Læringsutbyttet inkluderer følgende aspekter:

Kunnskap

 • Ha grunnleggende kunnskap om miljøbelastninger på offshore -strukturer i Arktis.
 • Ha en grunnleggende forståelse av ismekanikk og materialegenskaper i arktiske forhold.
 • Få oppdatert informasjon om olje- og gassressurser i Arktis.
 • Ha grunnleggende kunnskap om arktisk lov og logistikk.

Ferdigheter

 • Ferdigheter i å forvalte offshore strukturer i Arktis.

Generelle kompetanser

 • Kompetanse utviklet gjennom forelesninger og prosjektarbeid knyttet til en relevant casestudie.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Skritlig eksamen og prosjekt

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Written exam 3/5 3 Timer Bokstavkarakterer
Prosjekt 2/5 Bokstavkarakterer

Studentene må levere en prosjektrapport på slutten av semesteret i tillegg til den skriftlige eksamen. Studentene skal bestå både skriftlig eksamen og prosjektrapport.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Tre obligatoriske innleveringer
3 obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne delta på den skriftlige eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Lin Li

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Offshore Field Development Technology - master i teknologi/siv.ing. Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto