Hopp til hovedinnhold

Bore- og brønnvæsker PET210

Emnet gir en innføring i de grunnleggende prinsippene for bruk av bore- og brønnvæsker: Komponenter og virkemåte, reologi og strømning, interaksjon med formasjonen, trykkontroll, transport og fjerning av borekaks, miljøhensyn, testemetoder.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

PET210

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energi- og petroleumsteknologi

Læringsutbytte
Studentene vil kunne bidra til design av en enkel bore-væskesammensetning for virkelige brønner. Videre vil studenten forstå filosofien bak borevæskedesign. Studenten vil også forstå bore- og brønnvæskefunksjoner i helhetsbildet for boring og produksjon.
Innhold
Emnet gir en innføring i de grunnleggende prinsippene for bruk av bore-og brønnvæsker: Komponenter og virkemåte, reologi og strømning, interaksjon med formasjonen, trykkontroll, transport og fjerning av borekaks,brønn semetering, leak off testing, miljøhensyn, testemetoder.
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
PET100 Boring
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/1 30 Minutter A - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk oppgave (Python programmering), Lab- øvinger

Gjennomføring av obligatorisk lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort. Samtlige rapporter må være godkjent innen oppgitt frist.

Konsekvens av at du ikke har fått godkjent laboratoriearbeid er at du ikke får gå opp til eksamen i faget.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Mahmoud Khalifeh
Ansvarlig laboratorieøvelser: Jorunn Hamre Vrålstad
Ansvarlig laboratorieøvelser: Jostein Djuve
Faglærer: Arild Saasen
Instituttleder: Øystein Arild
Arbeidsformer
Forelesninger og laboratorieøvinger
Åpent for
På grunn av begrenset kapasitet på laboratoriet er emnet kun tilgjengelig for studenter opptatt på studieprogram hvor emnet inngår som obligatorisk, eller som anbefalt valgemne, i vedtatte studie- og utdanninger. Dette jfr. § 3-7, pkt 5, i Lov om universitet og høgskoler. Studenter som ikke har emnet inne i sin opprinnelige utdanningsplan, men som ønsker å følge emnet, må søke emneansvarlig instituttleder om å få tilgang. Søknaden fremmes iht. retningslinjer for søknad om opptak til enkeltemner.
Emneevaluering
Standard UiS rutiner
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Bore og brønnvæsker (BIP200) 5
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto