Hopp til hovedinnhold

PVT i petroleum reservoarer og fluider PET500

Forståelse for petroleumreservoarbergarter, deres egenskaper og trykk, volum og temperatur (PVT) som påvirker fluidene i reservoarene er en del av basiskunnskapen som geologer og ingeniører blir konfrontert med daglig i petroleumsindustrien.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

PET500

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energiressurser

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Kunnskap om de forskjellige elementene og prosessene som fører til dannelse av petroleumssystemer og hydrokarbonreservoarer i jorden.
 •  Grunnleggende kunnskap om de forskjellige konseptene og metodene som geovitenskapsmenn bruker for å forstå 3D-geometrien og egenskapene til petroleumsreservoarer.
 • Grunnleggende kunnskap av type hydrocarbonfluider vi finner i reservoarer, og oppførselen til fluidene i reservoaret gjennom produksjon og prosesssystemene.

Ferdigheter:

 • Gjenkjenne forskjellige avsetningsmiljøer og tektoniske situasjoner for sedimentære bergarter og hvordan de kan påvirke hydrokarbonreservoarer.
 • Beregning av reserver i reservoaret basert på geofysiske, petrofysiske, og produksjon/test data.
 • Forstå representativ prøvetaking av reservoarvæsker for komposisjons- og PVT-analyse.
 • Forstå eksperimentelle teknikker for komposisjons- og PVT-analyse i laboratoriet.
 • Forstå bruk av komposisjons- og PVT-analyse for reservoar- og produksjonstekniske beregninger.

Generell kompetanse:

 • Bruke og forstå relevante digitale verktøy.
 • Kommunisere og forklare hvordan petroleumssystemer fungerer med tanke på trykk, volum og temperatur for hydrokarbonindustrien og samfunnet.
 • Kunne vurdere potensialet for hydrokarbonforekomster og produksjon av disse.
Innhold

Forståelse av petroleumreservoarer er en av hovedforutsetningene for oljeindustrien for å kunne bevare, optimalisere og øke reservene. Definisjon av reservoarbergarter, deres egenskaper og trykk, volum og temperatur (PVT) som påvirker reservoarfluidene er en del av basiskunnskapene som både geofagfolk og ingeniører blir konfrontert med i sitt daglige gjøremål i petroleumsindustrien.

Dette emnet introduserer geologiske, fysiske og kjemiske prosesser som kontrollerer PVT-betingelsene, og som bestemmer egenskapene til hydrokarbonfluidene ved reservoarbetingelser. Emnet innefatter en geofaglig del og en del om PVT for fluider.

Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering

Skriftlig eksamen og mappevurdering med innleveringer

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 3/5 4 Timer A - F Standard kalkulator
Mappe 1 1/5 1 Semestre A - F
Mappe 2 1/5 1 Semestre A - F

Emnet har en løpende vurdering bestående av to mapper og en avsluttende skriftlig eksamen. 
• Mappe 1: 20% av totalkarakter
• Mappe 2: 20% av totalkarakter
• Skriftlig eksamen: 60% av totalkarakter 

Både mappene og eksamen må være bestått for at man skal oppnå en samlet karakter i emnet. Mappene består av lab rapporter som skrives i løpet av semesteret. Det gis ikke karakter på mappen før alle rapportene er innlevert og mappen som helhet sensureres. Det er ikke kontinuasjonsmuligheter på mappene. Studenter som ikke består- eller ønsker å forbedre sin karakter på en av- eller begge mappene må ta den/dem på nytt når emnet tilbys igjen. 

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Reservoargeologi

Obligatoriske øvelser, med innlevering av prosjektrapporter for evaluering.

 PVT av fluider

Obligatorisk lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt.

Obligatorisk innlevering av prosjektrapport for evaluering. 

Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Skule Strand
Faglærer: Juan Camilo Meza Cala
Faglærer: Juan Camilo Meza Cala
Faglærer: Ola Ketil Siqveland
Faglærer: Ingrid Carita Augustsson
Instituttleder: Alejandro Escalona Varela
Arbeidsformer

Forelesninger, 3 ganger 2 timer per uke.

Obligatoriske øvelser.

Åpent for
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig
Emneevaluering
Standard UiS prosedyre
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
PVT- og reservoarmodellering (MPE690) 5
Reservoargeologi (MPE110) 5
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto