Hopp til hovedinnhold

Reservoarkjemi PET570

Vanninjeksjon er den mest brukte metoden for å gi trykkstøtte og å fortrenge oljen i reservoaret. Den kjemiske sammensetningen av ioner i injeksjonsvannet kan forårsake saltutfellinger (scale) i reservoaret og i produksjonsbrønn, påvirke formasjonsstyrke/stabilitet og påvirke reservoarfuktingen som vil influere på oljeutvinning. Reservoarkjemisk forståelse er derfor svært viktig for å forhindre at injektivitet eller produktivitet forringes og for at oljeutvinningen optimaliseres.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

PET570

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energiressurser

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal studentene sitte igjen med følgende:

Kunnskaper:

Petroleumsreservoarer består av flere faser; mineralfase, formasjonsvann, og en petroleumsfase. Studenten skal etter endt kurs ha kunnskaper om begreper og definisjoner innenfor vannkjemi, oljekjemi og kjemi knyttet til mineraler og mineraloverflater; temaer som er relevante innenfor reservoarkjemi. Studenten skal ha kunnskaper omkring væske-væske interaksjoner og væske-faststoff interaksjoner. Studenten skal ha en økt forståelse for de faktorer/parametre som påvirker initiell fukting i ulike typer reservoarbergarter, og forstå hvordan oljeutvinning påvirkes gjennom fuktforandring slik som ved Smart Vann-injeksjon.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne gjøre enkle beregninger innenfor vannkjemi. Studenten skal, enten selvstendig eller gjennom samarbeid, kunne bruke modelleringsverktøyet PHREEQC til å undersøke vannkjemien ved faseinteraksjoner, samt kunne rapportere.

Etter endt kurs skal studenten kunne kommunisere sin tilegnede kunnskap på en oversiktlig og god måte, som vil bli evaluert gjennom muntlig eksamen.

Generell kompetanse:

Studenten skal etter endt kurs kjenne til de faktorer i reservoaret som er viktige innenfor reservoarkjemi, spesielt med tanke på mineraloppløsning og utfelling, initiell reservoarfukting, og økt oljeutvinning ved vanninjeksjon.

Studenten skal kunne anvende tillært kunnskap i PHREEQC for å undersøke faseinteraksjoner ved f.eks. vannflømming.

Innhold
Vanninjeksjon er den mest brukte metoden for å gi trykkstøtte og å fortrenge oljen i reservoaret. Den kjemiske sammensetningen av ioner i injeksjonsvannet kan forårsake saltutfellinger (scale) i reservoaret og i produksjonsbrønn, påvirke formasjonsstyrke/stabilitet og påvirke reservoarfuktingen som vil influere på oljeutvinning. Reservoarkjemisk forståelse er derfor svært viktig for å forhindre at injektivitet eller produktivitet forringes og for at oljeutvinningen optimaliseres.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/1 30 Minutter A - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Prosjekt
Obligatorisk prosjektoppgave må være bestått før muntlig eksamen.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Skule Strand
Instituttleder: Alejandro Escalona Varela
Arbeidsformer
Forelesning, obligatorisk gruppearbeid/Case Study”
Åpent for
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig
Emneevaluering
Standard UiS rutine
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto