Fysikk for data/elektro (RED102)

Emnet består av to deler: Mekanikk og Termodynamikk


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Emnekode

RED102

Versjon

1

Vekting (Sp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Emnet består av to deler: Mekanikk og Termodynamikk. Mekanikk-delen dekker: Kinematikk i 1+2 dimensjoner. Newtons lover. Arbeid og mekanisk energi. Bevegelsesmengde. Termodynamikkdelen dekker: Trykk og temperatur. Faser og faseoverganger. Ideal gass. Energibevaring og termodynamikkens første hovedsetning. Arbeid, varme og indre energi.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført emne vil ha basal kunnskap om Newtonsk mekanikk og termodynamikk og kunne formulere og utføre enkle beregninger av mekaniske og termodynamiske systemer.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 3 Timer Bokstavkarakterer Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

2 godkjente obligatoriske innleveringer

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Olena Zavorotynska

Instituttleder:

Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

3 timer forelesninger og 2 timer regneøvelser per uke.

2 obligatoriske innleveringer må være godkjent for å ta eksamen. Innleveringene består av oppgaver som er like de hjemmeleksene. Studentene har ca. 1 uke for å arbeide med hver oppgave. Oppgavene vurderes med poeng og for å bestå, studenten må få 40 poeng av 100.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Mekanikk (FYS100_1) 2.5
Termo- og fluiddynamikk (FYS200_1) 2.5

Åpent for

Datateknologi - bachelor i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign - bachelor i ingeniørfag Medisinsk teknologi - bachelor i ingeniørfag

Emneevaluering

Fakultetets rutiner for studentevaluering og kvalitetssikring benyttes.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto