Teknisk sikkerhet (RIS520)

Emnet beskriver hendelseskjeden fra lekkasje til brann/eksplosjon.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

RIS520

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Emnet tar for seg scenarieutviklingen fra lekkasje av brennbare stoffer til at branner og eksplosjoner oppstår og utvikler seg. Eksperimenter som omhandler antennelse, brann og eksplosjon blir beskrevet og visualisert, noen ved hjelp av video. Emner som tas i betraktning, er:

  • Eksempler på ulykker og hendelser
  • Viktige begreper så som flammepunkt, brennbarhetsgrenser, minimum tennenergi etc.
  • Forklaring av fysikken og kjemien til lekkasjer, spredning, antennelse, brann og eksplosjon
  • Beskrivelse av konsekvenser av ulykkeshendelser
  • Tiltak og barrierer mot ulykker
  • Enkle analytiske teknikker

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet vil studenten ha

  • generell kompetanse om brennbare gasser og væsker og utvalgte egenskaper som er relevante for sikkerhet
  • kunnskap om fenomener som lekkasje, spredning, antennelse, brann og eksplosjon
  • ferdigheter knyttet til å utføre enkle konsekvensanalyser for hendelser som beskrevet ovenfor

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskaper i matematikk, fysikk og termodynamikk.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer

The following text describing what is allowed to bring to and use at the exam is taken from the Curriculum document which has been uploaded to Canvas:
You can bring * the paper by Kuchta, * the Fire Calculation Handbook and * the Gas Explosion Handbook to the exam. Neither handouts (copies of lectures) nor exercises solved during the course can be used at the exam. Bring a standard calculator

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske innleveringer
En obligatorisk øving må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Jan Roar Bakke

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Fire timers forelesning pr uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Teknisk sikkerhet (MOS230_1) 10

Åpent for

Datateknologi - master i teknologi/siv.ing. Miljøteknologi - master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing., femårig Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing. Industriell teknologi og driftsledelse - master i teknologi/siv.ing. Petroleumsteknologi - master i teknologi/siv.ing. Risk Analysis - master i teknologi
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto