Teknisk sikkerhet (RIS520)

Kurset beskriver hendelseskjeden fra lekkasje til brann/eksplosjon.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Emnekode

RIS520

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Kurset tar for seg scenarieutviklingen fra lekkasje av brennbare stoffer til at branner og eksplosjoner oppstår og utvikler seg. Eksperimenter som omhandler antennelse, brann og eksplosjon blir beskrevet og visualisert, noen vha video. Emner som tas i betraktning, er:
  • Eksempler på ulykker og hendelser
  • Viktige begreper så som flammepunkt, brennbarhetsgrenser, minimum tennenergi etc.
  • Forklaring av fysikken og kjemien til lekkasjer, spredning, antennelse, brann og eksplosjon
  • Beskrivelse av konsekvenser av ulykkeshendelser
  • Tiltak og barrierer mot ulykker
  • Enkle analytiske teknikker

Læringsutbytte

Etter å ha fullført kurset vil studenten ha 
  • generell kompetanse om brennbare gasser og væsker og utvalgte egenskaper som er relevante for sikkerhet
  • kunnskap om fenomener som lekkasje, spredning, antennelse, brann og eksplosjon
  • ferdigheter knyttet til å utføre enkle konsekvensanalyser for hendelser som beskrevet ovenfor

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskaper i matematikk, fysikk og termodynamikk.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske innleveringer
En obligatorisk prøve vil bli arrangert i løpet av semesteret. 

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Jan Roar Bakke

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Fire timers forelesning pr uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Teknisk sikkerhet (MOS230_1) 10

Åpent for

Datateknologi - master i teknologi/siv.ing. Miljøteknologi - master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing., femårig Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing. Industrial Asset Management - Master's Degree Programme Petroleumsteknologi - master i teknologi/siv.ing. Risk Management - Master's Degree Programme (master i teknologi/siviling.) Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

I henhold til UiS retningslinjer.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto