Hopp til hovedinnhold

Examen Philosophicum - NHS SVEXPHIL

Emnet gir en gjennomgang av hva og hvorledes filosofien er. Samtidig gir emnet en presentasjon av filosofer fra filosofiens historie som kan gi inspirasjon til hvordan bli en god leder.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

SVEXPHIL

Versjon

8

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet skal studenten ha følgende:

Kunnskaper:

Studentene skal ha kunnskap om grunnleggende filosofiske begreper og teorier, med et fokus på ledelse.

Studentene skal ha kunnskap om grunnleggende filosofiske problemstillinger.

Ferdigheter:

Vise at hun/han behersker ulike argumentasjonsformer. Analysere andres argumenter og ta kritisk stilling til dem. Sette seg inn i nytt og uvant fagstoff og gjøre rede for det.

Generell kompetanse:

Delta i filosofiske diskusjoner, komme med innspill i en filosofisk samtale, og bruke den filosofiske samtale som metode for læring og erkjennelse.

Innhold
Emnet gir en gjennomgang av hva og hvorledes filosofien er, og samtidig gi en presentasjon av filosofer som kan gi inspirasjon til tenkning rundt hvordan bli en god leder. Emnet gir samtidig en innføring i etikk og hermeneutikk (fortolkningslære). Dette har et dobbelt siktemål: det skal for det første introdusere studentene til viktige tankesystem i fortid og nåtid, og for det andre gjøre studentene i stand til å tenke filosofisk selv, med andre ord en opplæring i kritisk tenkning.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering

Mappeevaluering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig hjemmeeksamen i grupper 35/100 A - F
Skriftlig selvvalgt oppgave med veiledning 65/100 Godkjent - Ikke godkjent

Mappen som skal evalueres består av:Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe. Oppgaven har et omfang på 5 til 10 sider.  Dette vektlegges til sammen 35%.1 skriftlig selvvalgt oppgave  med en individuell, obligatorisk veiledning. Denne oppgaven skal ha et omfang på mellom 8 og 10 sider med 1,5 linjeavstand.Den individuelle oppgaven vektlegges 65%.Ved ikke bestått mappe, må hele mappen tas på ny ved neste ordinære eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
80% obligatorisk oppmøte

- Undervisningen er 80% obligatorisk.

- Veiledning til indviduell valgfri oppgave er obligatorisk.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Bjørn Olav Roaldseth
Arbeidsformer

Undervisningsformen er seminarmodellen. Det betyr at dette er et kurs man ikke kan følge dersom man ikke kjøper de lærebøker som benyttes, da det er tekstene i disse bøkene som er utgangspunktet for det som foregår i seminarene. Foruten seminarene er det gruppearbeid - som også er obligatoriske med skriftlige øvinger.

Som avslutning på kurset innleveres en individuell valgfri oppgave (6 til 10 sider) som er skrevet under obligatorisk veiledning.

  • Undervisninger er 80% obligatorisk.
Åpent for
Hotelledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium
Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UIS og SV-fakultetet.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Examen philosophicum (BSNEXP) 10
Examen Philosophicum - IH (SVEXPHIL) 10
ExPhil skoleeksamensmodell - IH/IS (SVEXPHIL) 10
Examen Philosophicum - HH (SVEXPHIL) 10
ExPhil skoleeksamensmodell - IØL (SVEXPHIL) 10
Examen Philosophicum - IMS (SVEXPHIL) 10
ExPhil skoleeksamensmodell - IMKS (SVEXPHIL) 10
Examen philosophicum (SVEXPHIL) 10
Examen philosophicum for samfunnsfag (BSY141) 10
ExPhil skoleeksamensmodell - NHS (SVEXPHIL) 10
Examen philosophicum (EXP100) 10
Examen philosophicum (EXP105) 10
Examen Philosophicum - IS (SVEXPHIL) 10
Examen philosophicum (MEXP100) 10
Examen Philosophicum - NHS (FXEXPHIL100) 10
Examen Philosophicum - HV (HVEXPHIL) 10
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto