Hopp til hovedinnhold

ECIU University for studenter - bli med og løs samfunnsutfordringer!

Som student på UiS får du muligheten til å jobbe i tverrfaglige team og løse virkelige problemer på tvers av Europa.

Publisert: Endret:
University
ECIU-nettverket

14 medlemmer fra 14 ulike europeiske land

Europeisk Universitet

Et Erasmus+ pilotprosjekt som har gitt UiS status som Europeisk Universitet siden 2019

Løs utfordringer

I ECIU University løser studenter samfunnsutfordringer knyttet til FNs bærekraftsmål. Tilbudet presenteres i ECIU Challenge Platform

Spørsmål?

Kontakt ECIU på UiS: eciu@uis.no

Les mer om deltakelse i ECIU utfordringer og mikrokurs på ECIUs nettsider.

Hva er ECIU University?
Hva er en ECIU University utfordring?

Utfordringer og mikrokurs

ECIU University rekrutteringsbanner høst 2021
ECIU University Challenges

UiS er med i det europeiske prosjektet ECIU University som jobber for å utvikle nye innovative former for utdanning og internasjonalt samarbeid. Vi jobber tett med arbeidslivet og og henter inn utfordringer fra bedrifter, offentlige organisasjoner og andre samfunnsaktører. Dette er reelle utfordringer som disse aktørene står ovenfor i dag, spesielt knyttet til bærekraft og grønn omstilling.

Som student på UiS kan du være med og løse disse utfordringene sammen med studenter fra andre europeiske land og folk fra arbeidslivet. Dette vil gi deg verdifull internasjonal erfaring og innsikt i arbeidslivet. Oversikt over alle utfordringer er tilgjengelig på ECIU Challenge Platform. Du kan også ta mikrokurs for å få ytterligere kunnskap og ferdigheter.  

Utfordringer og mikrokurs er av ulik lengde, fra 1-2 dager til et helt semester. Noen foregår digitalt, andre på et universitet i utlandet, eller en kombinasjon av begge. Noen utfordringer og mikrokurs gir uttelling i form av studiepoeng (ECTS), andre ikke. Se beskrivelsene for hver enkelt utfordring eller mikrokurs i ECIU Challenge Platform, eller kontakt oss på eciu@uis.no for mer informasjon.

Mer informasjon

ECIU University

Informasjon om ECIU University på UiS

ECIU utfordringer og mikrokurs

Se hva du kan søke på!

Reisestøtte for utfordringer og mikrokurs i utlandet

Skal du delta på en utfordring eller mikrokurs gjennom ECIU University som finner sted i utlandet, kan det være mulig å få støtte til oppholdet.

ECIU HHUIS

Mulighet for støtte er avhengig av lengde på oppholdet i utlandet og antall studiepoeng aktiviteten gir. 

Fyll ut online søknadsskjema senest 1 måned før oppholdet starter. I tillegg må du i søknadsskjema laste opp en bekreftelse på opptak og eller invitasjon til aktiviteten du søker støtte til. Vi vil vurdere din søknad og kontakter deg snarest. Dersom ditt opphold oppfyller kriteriene vil du få tilsendt en stipendavtale.

Etter at oppholdet er ferdig må mottaker universitetet fylle ut og signere en bekreftelse på oppholdet, Confirmation of Stay. Last ned dokument under. Ferdig ut fylt skjema sendes til eciu@uis.no senest 1 måned etter at oppholdet er ferdig.

For opphold på 5 dager eller mer og som gir minimum 3 studiepoeng (ECTS) kan du motta Erasmus+ stipend. For mer informasjon, krav og satser se (lenke til Erasmus+ kortidsmobilitet siden).

Dersom oppholdet er mellom 2 og 4 dager, kan du motta støtte fra ECIU. 

Satser: 70 EUR per dag inkludert 2 reisedager, men minimum 350 EUR totalt.

Merk at det er ikke mulig å få stipend for mindre enn 2 dagers opphold.

EU, Erasmus+-logo