Endelig godkjenning av utvekslingsoppholdet

Du må søke om endelig godkjenning av innholdet i utvekslingsoppholdet når du kommer hjem.

Published Endret

Karakterutskrift

Før hjemreise er du selv ansvarlig for å få med deg gyldig karakterutskrift for eksamener avlagt ved mottakerlærestedet og/eller en bekreftelse på gjennomført praksisopphold. Noen ganger kan du få med deg denne dokumentasjonen før avreise. Alternativt vil den ettersendes til din adresse i Norge.

Enkelte av lærestedene vi samarbeider med sender karakterutskriften direkte til Internasjonal seksjon. I slike tilfelles videresender vi karakterutskriften til ditt institutt som sender deg en bekreftelse på e-post. 

Utveksling-Mann som hopper

Søknad om endelig godkjenning

 Du søker om endelig godkjenning i Studentekspedisjonen.

Det er ditt ansvar å sørge for at saksbehandler ved ditt institutt/fakultet ved Universitetet i Stavanger mottar karakterutskriften eller bekreftelsen innen rimelig tid slik at utvekslingsoppholdet formelt kan godkjennes. Du vil ikke få utstedt vitnemål før en slik godkjenning er på plass. 

Hvordan vil utvekslingsoppholdet vise på vitnemålet? 

Omfanget av emner innpasset fra andre læresteder vil stå oppført på vitnemålet ditt. Navnet på emnene man har fullført kan stå, men her varierer praksis ved de ulike instituttene noe. Karakterer fra utenlandske læresteder vil ikke bli omgjort til norsk karakterskala.

Ved senere søknad om opptak til andre studier eller arbeid, legger du ved karakterutskriften fra det utenlandske lærestedet sammen med vitnemålet ditt fra UiS.

Da kan du overføre resultatene dine elektronisk fra utlandet til UiS via EMREX-tjenesten. Dette må gjøres mens du har en aktiv Feide-bruker. Mer informasjon om overføring av resultater finner du her. Merk at dette ikke erstatter søknaden om endelig godkjenning.