Evaluering av opplæringsdelen i ph.d.-programmene

Kvalitetsarbeid på emnenivå for ph.d.-kandidatene.

Publisert Sist oppdatert
Gruppe mennesker som diskuterer rundt en whiteboard

Hver gang et obligatorisk emne gjennomføres skal emneansvarlig gjøre en oppsummerende evaluering etter at emnet er gjennomført. For enkelte valgemner og individuelle emner skrives det ikke emnerapport, disse rapporteres som en del av årlig framdriftsrapportering. Fullført opplæringsdel evalueres via digital framdriftsrapportering i egen modul. 

a) Emneevaluering og emnerapport

AnsvarEmneansvarlig
DeltakereEmneansvarlig, faglærere på emnet, ph.d.-kandidater
FormålOppsummerende evaluering av emnet for kontinuerlig forbedring
DatagrunnlagVeiledning og dialog med ph.d.-kandidater,Resultater fra ph.d.-kandidatevaluering når gjennomført,Utvalgte resultatdata,Dialog mellom emneansvarlig og faglærere, emneansvarlig og ph.d.-kandidater.
InnholdKort oppsummerende rapport fra gjennomføringen av emnet med beskrivelse av status og tiltak
DokumentasjonEmnerapport fra emneansvarlig
Emnerapportene inngår i grunnlaget for studieprogramevaluering og studieprogramrapport for ph.d.-programmet og diskuteres med ph.d.-kandidatene.

b) Evaluering av framdrift og forskningskvalitet i ph.d.-prosjektet

Framdrift og forskningskvalitet evalueres både gjennom årlig framdriftsrapportering og ved midtveisevaluering, i tillegg til kandidatundersøkelser på institusjonsnivå. Kandidat og veileder har begge et selvstendig ansvar for framdriftsrapportering. En midtveisevaluering av doktorgradsarbeidet skal normalt finne sted ved anslått halvgått løp, målt utifra finansieringsperioden. Prodekan for forskning, eller den prodekan bemyndiger, er ansvarlig for at eventuelle oppfølgingstiltak iverksettes.

c) Evaluering av doktorgradsveiledningen

Evaluering av doktorgradsveiledningen foregår til dels gjennom årlige kandidatundersøkelser på institusjonsnivå, dels gjennom framdriftsrapportering og dels gjennom årlige utviklingssamtaler med enhetsleder. Dekan har ansvar for at ph.d.-kandidater som ikke er tilsatt ved UiS får tilstrekkelig oppfølging.