Institusjonelle avtaler for semesterutveksling

UiS har en rekke avtaler utenfor EU, som ofte er inngått på institusjonsnivå. Disse avtalene gjelder for hele universitetet og kan derfor være aktuelle for studenter på ulike studieprogram.

Publisert Sist oppdatert
Strand på Gold Coast, Australia

Du kan som regel søke deg til en av disse institusjonene dersom du finner relevante emner som kan forhåndsgodkjennes.

Avtalene er åpne for alle studieprogram med mindre annet er oppgitt. Noen få av disse avtalene har restriksjoner, for eksempel knyttet til fakultet, fagområde eller studienivå. Det er derfor viktig at du leser institusjonsbeskrivelsene nøye.

Dersom en institusjon er aktuell for deg, må du undersøke på institusjonens egne nettsider om de har relevante emner som kan forhåndsgodkjennes. Du bør avklare med Internasjonal seksjon og din studiekonsulent dersom du er interessert i å søke deg til en av disse institusjonene.

Studieavgift/skolepenger

Alle studenter som reiser på utveksling må betale semesteravgift ved UiS og kan bli bedt om å betale en administrasjonsavgift ved vertsinstitusjonen.

Studenter som reiser på utveksling gjennom Erasmus+ betaler ikke studieavgift (skolepenger) til vertsinstitusjonen. Merk at institusjoner utenfor Europa som regel krever studieavgift, spesielt i USA og Australia. Man kan søke om ekstra støtte til studieavgift fra Lånekassen.

Internasjonale studenter som betaler studieavgift ved UiS må fortsatt betale denne avgiften under utvekslingsoppholdet og er ikke unntatt en eventuell studieavgift ved vertsinstitusjonen.

Åpne avtaler

Avtaler med restriksjoner