Hopp til hovedinnhold

Kurs: personal strategic planning with Professor Idriss El-Thalji

Tirsdag 14. september 2021 kl. 10:00-16:00,
Lyspæren Innovasjonshus.

Professor Idriss ble kåret til den beste foreleseren ved teknat for 2021. På kurset lærer du å lage en plan for å nå dine mål og drømmer på en lettfattelig måte. Dette kurset vil du ikke gå glipp av!

Publisert: Endret:

Kurset har et begrenset antall plasser. Husk å registrere deg snarlig for å sikre deg en plass. Om kuset: "All our dreams can come true if we have the courage to pursue them." --Walt Disney kurset i personlig strategisk planlegging er en tilnærming for å overføre dine personlige drømmer og mål inn i en handlingsplan, vanligvis en femårsplan. Vi mennesker glemmer vanligvis over 80% av drømmene og målene våre. Kurset tar utgangspunkt i tanken om at man må skrive ned, visualisere, prioritere og bryte ned, samt måle fremdrift for å kunne oppnå dem. Først vil du lære "å hente" ut drømmer og mål, skrive og forberede dem til en handlingsbar form, evaluere og prioritere dem basert på din motivasjon, evne og tilgjengelige ressurser. Det vektlegges at drømmer og mål er relatert til flere livsaspekter (utdanning, økonomi, yrke, familie, helse, samfunn). Derfor blir det viktig å sikre at du får utviklet en balansert strategisk plan. Drømmene dine vil deretter bli oversatt til strategiske mål ved hjelp av det vi kaller en SMART-tilnærmingen. Dette utgjør den første delen av kurset. Andre del av kurset handler om selve strategien du skal bruke for å nå målene dine. Et mål er et mål du kan nå. Strategien handler om hvordan du gjør det. Strategien definerer valg og handlinger du må gjøre over en tidsperiode for å oppnå målene som er satt. I denne delen skal vi avdekke dine styrker og svakheter, samt utforske hvordan dine omgivelser (marked, samfunn, sektor osv.) påvirker deg. I selvdiagnostiseringsfasen bruker vi SWOT-analyse for å komme frem til din strategi for hvordan å oppnå drømmene dine. kurset har en varighet på ca. 6 timer. For å registrere deg: send en e-post til isabel.ness@uis.no e-post må merkes med "Kurs i personlig strategisk planlegging".