Hopp til hovedinnhold

Ofte stilte spørsmål om utveksling

Nedanfor har me samla ein del spørsmål som mange studentar lurer på i forkant av utvekslingsopphaldet.

Publisert: Endret:

Utforsk

Før du søker om utveksling

Eit utvekslingsopphald er eit delstudium på eit semester ved eit av våre samarbeidsuniversitet i utlandet. Du skal søka om førehandsgodkjenning (forhåndsgodkjenning) av emner før du reiser, slik at desse kan bli innpassa i studieplanen når du kjem heim.

Generell informasjon om utvekslings finn du på vår hovudside om utveksling.

Søknadsfristen er ulik frå studieprogram til studieprogram basert på ditt anbefalte utvekslingssemester og kva år du byrja ved UiS. Sjekk kva semester ditt studieprogram er anbefalt å reise under "Finn studieprogram".

Eksempel 1: Er ditt studieprogram anbefalt å reise ut i 5. semester, så er det på ett haustsemesteret. Da søker du om utveksling når du er i ditt 4. semester for å reise ut i ditt 5. semester.

Eksempel 2: Er ditt studieprogram anbefalt å reise ut i 2. semester, så er det på ett vårsemester. Da søker du om utveksling når du er i ditt 1. semester for å reise ut i ditt 2. semester.

Merk at bachelor i sosialt arbeid og barnevern og studentar ved Fakultet for utøvende kunstfag har eigne frister.

Nei, søknadsfristen er absolutt og det er ikkje mogleg å senda inn søknad etter at fristen er gått ut. Dersom sjukdom er grunnen for at du ikkje har fått registrert søknaden din så må legeerklæring leverast til internasjonal seksjon.

Ja, men då er du ein såkalt freemover og søker heller ikkje om utveksling gjennom Internasjonal seksjon. Du vil heller ikkje få oppfølging frå Internasjonal seksjon i perioden før avreise. Hugs søknad om forhåndsgodkjenning av emner! For meir informasjon: Nettverk og avtaler for utveksling | Universitetet i Stavanger (uis.no)

Ta kontakt med Internasjonalt seksjon for informasjon om freemover.

Søk

Mens du søker om utveksling

Innan 3 veker etter søknadsfristen så vil du få eit svar på din søknad om utveksling. Om du får tilbud om å bli nominert til eit vertsuniversitet og takkar ja, så vil du få meir informasjon om vidare prosess i utvekslingsveilederen. Det varierer frå student til student om når informasjonen om vidare prosess kjem.

Nei, det betyr at du blir tilbodet ein utvekslingsplass i enhold til vår avtale med vertsuniversitetet. Når du takker ja til vårt tilbod så vil vi nominere deg til vertsuniversitetet og du må igjennom deira søknadsprosess for endeleg opptak.

Så lenge du søker innan deira frister, leverer inn nødvendige dokumenter og finner relevante emnar, så er det stor sannsyn at du får endeleg opptak ved vertsuniversitetet.

Informasjon om korleis du søker til vertsuniversitetet får du enten i utvekslingsveilederen eller på epost direkte frå vertsuniversitetet.

(OBS! Nokon få praksissteder krever ikkje at du søker. Om dette gjelder deg, så vil du få beskjed.)

Det betyr at din sakshandsamar ved Internasjonal seksjon har sjekka at du oppfyller dei formelle kvalifikasjonane for å kunne søka om utveksling og underretta universitetet du har søkt deg til om at dei kjem til å motta søknad frå deg.

Du vil ikkje bli automatisk nominert rett etter du har takka ja til tilbodet om utveksling. Dette kan ta litt tid pga. alle vertsuniversiteter har ulike fristar og prosessar. Så snart din sakshandsamar har nominert deg, så vil du få informasjon i utvekslingsveilederen.

Ja, du søkjer via søknasskjema i Digital studentekspedisjon uavhengig av søknad om førehandsgodkjenning, men me anbefaler alle studentar til å byrja tidleg med å leita etter relevante fag.

På sida "Veien til utveksling" kan du søke opp ditt studieprogram i utvekslingskartet og finne ut kor og når du kan reise på utveksling.

Sjølv om Universitetet i Stavanger har avtalar med mange universitet i utlandet så er universiteta du finn under ditt studieprogram dei lærestadene som ditt institutt/fakultet har vurdert til å vera dei mest relevante for studentar på ditt program.

Saksbehandlingstida kan variera, men du vil få svar i god tid før planlagt utreisetidspunkt. Me fraråder alle på det sterkaste om ikkje å bestilla flybillettar før dei har fått opptaksbrev frå vertsuniversitetet.

Dersom du får avslag frå universitetet du har søkt på så vil me starta prosessen med å søka deg til din 2. prioritet i søknadsskjemaet ditt dersom søknadsfristen ikkje er gått ut.

Det er viktig at du snarast råd informerer din saksbehandlar om at du trekk søknaden din, helst innan ein månad. Det er mange involverte i denne prosessen og vi set i gang eit stort apparat både her på UiS og på vertsuniversitetet for at du skal få reisa på utveksling. Du må også hugsa på at ein annan student kan få plassen din dersom du trekk deg - gje oss beskjed så snart som råd!

Studentar som får ERASMUS- eller NORDPLUS-stipend får økonomisk støtte utover dei ordinære satsane til Statens Lånekasse for Utdanning.

Forberedelse

Etter du har fått opptak ved vertsuniversitetet

Dei fleste universiteta me samarbeider med kan tilby studentbolig til våre studentar.

Les meir om bolig under utvekslingsoppholdet.

Ja, du betaler semesteravgift og registrerer deg på vanleg måte før du reiser til utlandet. Du mister studieretten din ved UiS om du ikke betaler semesteravgift. Derimot får du fritatt for avgift til Kopinor og undervisningsmateriell når du er på utveksling.

Under og etter

Under og etter oppholdet

Internasjonal seksjon sender ut ein melding til alle studentar innan kort tid etter at dei er reist til utlandet for å høyra korleis det går. Den aktive oppfølginga frå din sakshandsamar blir avslutta når du har fått opptaksbrevet i hende, men du kan fortsatt kontakte oss i utvekslingsveilederen.

Les mer om beredskap under utenlandsoppholdet på våre nettsider.

Meir informasjon om utveksling