Hopp til hovedinnhold

Spørsmål og svar om hjemmeeksamen

Er det første gang du skal ha digital hjemmeeksamen, og er usikker på hvordan det foregår? I teksten under finner du blant annet svar på hvordan du forbereder deg, hva du gjør om du får tekniske problemer, hvordan du henviser til kilder og hvordan du scanner med mobil. Du får også vite hva du gjør om du blir syk eller trenger ekstra tid på eksamen.

Publisert: Endret:

kvinnelig student foran en pc

Høsten 2021 blir det avholdt både skoleeksamen og hjemmeeksamen.

Merk at eksamen som i utgangspunktet er satt opp som skoleeksamen kan bli endret til hjemmeeksamen. Eksamensforskriften §1-5 pkt. 1 sier følgende:

Prøvingsformer kan ikke endres i studieåret. Rektor kan likevel foreta endringer dersom dette er tvingende nødvendig. 

Dette betyr at fakultetet ditt kan endre eksamensform fra skoleeksamen til hjemmeeksamen underveis i semesteret siden vi nå er i en spesiell situasjon med tanke på Corona. Ta kontakt med dem om du har spørsmål rundt dette.

Du søke om gyldig fravær i Digital Studentekspedisjon. Fristen er 5 hverdager etter eksamen. Du behøver ikke legeerklæring ved sykdom da ordningen med egenmelding utvides ut høstsemesteret 2021. Dersom du innvilges gyldig fravær, kan du melde deg opp til ny og utsatt eksamen (konteeksamen). Du må selv melde deg opp i StudentWeb. Frist for oppmelding er 01. august for eksamen som ble avholdt i vårsemesteret og 20. januar for eksamen som ble avholdt i høstsemesteret

Du logger deg på med vanlig UiS-brukernavn og passord via denne linken https://uis.inspera.no/. Du logger deg på med din Feide-bruker.

Ja, det er viktig å sjekke at du har fungerende utstyr og nettverk hjemme og teste at alt fungerer på forhånd. Det er viktig at nettleseren din er oppdatert og at du bruker korrekt nettleser. Chrome er den beste nettleseren når du skal bruke Inspera. Du kan lese om digital hjemmeeksamen her.

Dersom eksamen går over flere dager skriver du besvarelsen i et annet program, f.eks. Word, konverterer den til en PDF-fil, og leverer oppgaven i Inspera eller Canvas ved å laste opp besvarelsen. Du behøver ikke være pålogget Inspera under hele eksamen når eksamen er filopplasting, kun når du skal lese oppgaveteksten og levere besvarelsen.

Informasjon om hvilket system du skal levere i, skal du ha fått informasjon om på forhånd og kunne finne i Canvas eller Studentweb.

På noen eksamener (spesielt gjelder dette studenter på teknisk, naturvitenskapelig fakultet) er du nødt til å skrive eksamen på papir, ta bilder av denne og så laste opp i en pdf-fil. Dette får du informasjon om i forkant av eksamen.

Dersom eksamen varer noen timer vil det enten være som en vanlig digital skoleeksamen hvor du skriver svaret ditt direkte inn i teksteditoren i Inspera, eller det er filopplasting hvor skal skrive besvarelsen i Word og laste den opp som en pdf-fil etterpå. Husk å lagre underveis dersom du skriver i Word.

Dersom du skriver direkte i Inspera autolagres besvarelsen hvert 15. sekund.

Dersom du skriver besvarelsen direkte i teksteditoren i Inspera leverer du prøven ved å klikke på «Lever nå» knappen.

Dersom besvarelsen leveres ved hjelp av "filopplasting", og ikke annen informasjon er gitt, skal besvarelsen lasts opp som et PDF-dokument.

For å sikre anonymiteten ved innlevering av besvarelsen, må du fjerne fjerne personinformasjon før du lagrer dokumentet som PDF. Brukerveiledning til fjerning av personinformasjon ved filopplasting finner du her.Innleveringen lukkes automatisk når eksamenstiden er ute. Det vil si at dersom du har lastet opp besvarelsen din, men ikke får til å levere, så blir den levert automatisk når eksamenstiden er ute.

Husk at tiden du får til rådighet på eksamen også inkluderer tiden det tar å eventuelt skanne og laste opp besvarelsen din.

Da kontakter du personen oppgitt på informasjonssiden i eksamensoppgaven. Dersom du ikke får til å levere besvarelsen din, og det er en filopplasting, kan du sende besvarelsen på e-post som PDF-vedlegg til kontaktpersonen.

Når du har hjemmeeksamen vil PC’en ikke bli låst, og du kan gå inn og ut av programmet som du ønsker.

Besvarelsen din blir autolagret hvert 15. sekund når du skriver i teksteditoren i Inspera. Vi anbefaler likevel å kopiere svaret ditt over i et Word-dokument som en sikkerhetskopi før du leverer.

Hvis du skriver i Word eller andre programmer må du lagre på vanlig måte.

Når du sitter hjemme har du alle hjelpemidler tilgjengelig. Men husk at arbeidet skal være selvstendig, i tillegg blir alle besvarelser plagiatkontrollert.

Ved individuelle hjemmeeksamener er det ikke tillatt å kommunisere med andre personer om oppgaven eller å distribuere utkast til svar.

 • Ved hjemmeeksamen som går over flere dager må du bruke kildehenvisning.
 • Ved korte hjemmeeksamener på én dag er det ikke forventet å bruke så mye tid på kildehenvisning, men ved direkte sitater er det viktig at du henviser til kilde og følger retningslinjene som er gitt av faglærer. Dersom instruks ikke er gitt, holder det å skrive f. eks. Tom Olsen, 2019 s. 45.
 • Alle besvarelser blir plagiatkontrollert. Det blir ansett som fusk/plagiat dersom du ikke kildehenviser på hjemmeeksamen som går over flere dager.
 • På biblioteket sine sider får du hjelp til kildehenvisning.

Eksamensoppgaver er utformet på en annen måte enn ved skriftlig skoleeksamen uten hjelpemidler. Alle besvarelser blir også kontrollert for plagiat.

Frist for søknad om tilrettelegging av eksamen er 01. september for høstsemesteret og 01. februar for vårsemesteret. Dersom du allerede har søkt og fått innvilget ekstra tid på skoleeksamen, vil du også få denne ekstratiden på hjemmeeksamen, så lenge den har varighet på inntil to dager. Dersom du trenger utvidet tid utover dette, fordi hjemmeeksamen varer i flere dager, må du søke om tilrettelegging på hjemmeeksamen, Du søker i Digital Studentekspedisjon, og bruker skjemaet ‘’Søknad om utsatt frist for innlevering av oppgave’’.

Ja, trekkfristen på ordinær eksamen er 14 dager før eksamen. Ta kontakt med ditt fakultet for hjelp til å bli trukket fra eksamen dersom du ikke får det til i StudentWeb. Dersom du trekker deg før eksamen har du ikke rett til å melde deg opp til ny og utsatt eksamen og må vente til neste gang ordinær eksamen arrangeres. Normalt arrangeres eksamen i hvert emne en gang i året.

Trekkfristen for ny/utsatt eksamen er 7 dager før eksamen.

Du kan trekke deg under eksamen ved å velge alternativet ''lever blankt'' i Inspera. Dersom du trekker deg under eksamen har du rett til å melde deg opp til ny og utsatt eksamen (konteeksamen). Frist for oppmelding er 20. januar for eksamen som blir avholdt i høstsemesteret og 01. august for eksamen som blir avholdt i vårsemesteret. Du melder deg opp i StudentWeb.

På muntlig hjemmeeksamen trekker du deg ved å møte opp på eksamen (logge på) og si at du velger å trekke deg.

Oppmelding til ny og utsatt eksamen starter når sensuren foreligger, altså senest 3 uker etter eksamen.

Sensurfristen for eksamen er 3 uker. Dersom sensurfristen faller på en lørdag eller helligdag forlenges fristen til nærmeste virkedag, jf. forvaltningslovforskriften §41.

Sensurfristen for bacheloroppgaver og større oppgaver på mer enn 15 studiepoeng er 6 uker fra innleveringsfristens utløp, og 12 uker for oppgaver som har et omfang på 30 studiepoeng eller mer.

Ta kontakt med fakultetet ditt dersom sensuren er forsinket eller du har spørsmål vedrørende sensur.

Besvarelsen skal som regel leveres som en PDF-fil. Du velger som regel selv hvordan du vil fremstille denne PDF-filen. Du kan velge å skrive besvarelsen i en tekstbehandler (Word, LaTeX, Pages, LibreOffice …)  - eller du kan skrive på blanke ark, og til slutt scanne, og så levere som en PDF-fil.

Det finnes et utall forskjellige programmer/apper som du kan installere på mobiltelefonen (Android og iPhone). Mange av dem er også gratis, eller har en light-versjon som er det. Velg én du synes gir godt resultat og som du synes er grei å bruke:

Office Lens Android/iPhone Gratis (anbefalt)

Dropbox Android/iPhone Gratis (max 10 sider)

Cam Scanner Android/iPhone

Scannable iPhone

 • Legg svararkene på et godt og jevnt belyst (litt fra siden, ikke rett ovenfra), flatt underlag (gulvet).
 • Hold telefonen rolig rett over arket slik at bildeflaten blir fylt mest mulig. Eksponér.
 • Beskjær langs arkets kanter.
 • Kontrollér og eventuelt juster kontrast og belysning slik at all tekst blir tydelig. Hvis blyant gir for dårlig kontrast, bør du benytte kulepenn. Husk, du må sørge for at resultatet er godt leselig.
 • De fleste skanneprogrammene har filtere som kan øke lesbarheten. Gjør deg kjent med funksjonene.
 • Gjenta for hvert ark
 • Lagre som en flersidig PDF.

Du kan nå enten overføre PDF-filen til PC’en din med skylagring, blåtann, WiFi eller e-post og laste opp besvarelsen til Inspera derfra, eller du kan logge deg på Inspera på telefonen og gjøre samme operasjon. Dersom du mellomlagrer på telefonen, pass på at du vet hvor i telefonens filsystem du lagrer. Skal du laste opp til Inspera fra telefonen, må du vite hvor du finner igjen filen.

Når du logger inn på Inspera får du tilgang til å øve deg på å levere en demoprøve. Velg Demo hjemmeeksamen.

Under eksamen vil du finne den aktuelle oppgaven under Mine prøver