Hopp til hovedinnhold

Student med en god forretningsidé? Søk én million kroner i støtte fra NFR

Onsdag 19. januar 2022 kl. 13:30-15:00,
digitalt- Microsoft Teams.

Bli med på informasjonsmøte.

Publisert: Endret:

Er du en student med en kjempeidé? Da burde du bli med på informasjonsjonsmøtet om STUD-ENT-midlene fra forskningrådet.

Norges Forskningsråd (NFR) deler årlig ut millioner til gode idéer for studenter som brenner for entreprenørskap! Fristen for å søke er 16. mars og alle studenter på master-, seksårig profesjonsutdannings- og ph.d.-nivå kan i samarbeid med UiS søke om denne støtten. Informasjonsmøtet passer både for de som ønsker generell info til en mulig søknad frem i tid, og for de som ønsker å jobbe mot fristen 2022.

LINK til event:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTkyMzFkNzQtMDNkYS00OTFkLTkwMDUtZDdiM2MzMzliNGIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8a213d2-8f6c-400d-9e74-4e8b475316c6%22%2c%22Oid%22%3a%22bbe4b249-c088-4ff9-954d-fb174e9ee0ca%22%7d

På programmet:

- LevelUp informerer generelt om STUD-ENT ordningen

- Tips og erfaring fra tidligere STUD-ENT søknader og studenter

- Hvordan Validé kan bistå i søknadsprosessen

Skulle det være spørsmål rundt eventet kan man sende disse til richard.reistad@uis.no med headeren "STUD-ENT"

Bli med og se om ikke du er studenten som stikker av med 1 million til din idé!