Studietilbud i innovasjon og entreprenørskap

Her finner du våre studie- og emnetilbud som dreier seg om entreprenørskap og innovasjon.

Published Endret

vegg arne rettedals

Universitetet i Stavanger satser på innovasjon og entreprenørskap gjennom studie- og emnetilbud og med veiledningstilbud og ulike former for støtte til studenter eller studentgrupper.

Hvis du har spørsmål angående innovasjon og entreprenørskap, ta kontakt med leder Innovasjonshuset Lyspæren

Epost: minnah.f.haniffa@uis.no   

Tlf: 51 83 29 96 | 936 04 286 

UiS har en egen Gründerinkubator Levelup som tilbyr veiledning til studenter som er nysgjerrig på entreprenørskap.

Les mer om både Lyspæren og Levelup HER

Oversikten over emneporteføljen ved UiS innenfor entreprenørskap og innovasjon er ikke uttømmende. Merk at endringer kan forekomme.

Følgende emner relatert til entreprenørskap og innovasjon er åpne for alle kvalifiserte studenter ved UiS: 

Oversikt undervisning i dag – Innovasjon og entreprenørskap  
** Kun emner hvor temaet inngår i tittelen fremkommer. Andre fag kan dekke deler av temaene  

Bachelor    
HHUiS  BØK385 Entrepreneurship and Business Plan  
    
TEKNAT  ING200 Ingeniørfaglig systememne – Teknologiledelse  
    
SV  BFJ302 Redaksjonell prosjektutvikling og entreprenørskap  
  BRL370 Adventure Tourism and Entrepreneurship  
    
UK  BAM321 Refleksjon og entreprenørskap II  ENT321  Entreprenørskap for musikere, open for utøvande musikk bachelor  
    
Master    
HHUiS  MØA106_1 - Developing and Marketing Innovations  
  MØA305_1 - Innovation Studies  
  MØA315_1 - Economics of Innovation  
  MØA416_1 - Management of Innovation  
  MØA415_1 - Knowledge-based entrepreneurship  
  TEKNAT     OFF630_1 - Technological Innovation and  Entrepreneurship  
SV  MEN260_1 - Responsible innovation and entrepreneurship  
  MHR106_1 - Service Innovations and International Entrepreneurship  
UH    MUT200_1 - Utdanning og samfunn. Opplæring - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole  
    
PhD    
HHUiS  PHD415 - The Role of Universities in Innovation and Regional Development  
  DSV610 - Quantitative Research Methods in Innovation Studies  
TEKNAT  TN910_1 - Innovasjon og prosjektforståelse  
    
EVU  E-BAC001_1 - Tjenesteinnovasjon og servicedesign  
  E-MBA250_1 - Forretningsmodellinnovasjon og markedsutvikling  

Lyspæren innovasjonshus

Les mer om ulike muligheter knyttet til bygget her