Hopp til hovedinnhold

Tilrettelegging av eksamen og oppgaver

Hvis du har et helseproblem eller en funksjonsnedsettelse kan du søke om individuelt tilrettelagt eksamen.

Publisert: Endret:
Mer informasjon
Kontakt oss

Eksamenskontoret: Telefon: 51 83 24 05    E-post: eksamen@uis.no Kontakter på fakultet og institutt

Både kroniske og midlertidige tilstander kan gi deg rett til ulike tilretteleggingstiltak og/eller hjelpemidler.
skoleeksamen

Tilrettelegging av skoleeksamen 

Både kroniske og midlertidige tilstander kan gi deg rett til ulike tilretteleggingstiltak og/eller hjelpemidler.

Du må søke via Digital studentekspedisjon innen fristen, og legge ved dokumentasjon (for eksempel legeerklæring) til søknaden din.

Frister:  

  • Høst: 1. september 

    (gjelder også for ny og utsatt eksamen som finner sted i februar/mars) 
  • Vår: 1. februar 

    (gjelder også for ny og utsatt eksamen som finner sted i august/september) 

Dersom noe akutt har oppstått må du sende søknad snarest. Det må dokumenteres at behovet for tilrettelegging har oppstått nylig. 

Du kan søke om:  

Ekstra tid til å besvare eksamen. Hvor mye ekstra tid du har rett på fremkommer av eksamensforskriften §4-3. Det avhenger av varigheten på eksamen.

Å få sitte i enerom på eksamen.

Hviletid: 

Ekstra tid som kan brukes til å hvile under eksamen. Hviletid skal benyttes utenfor eksamenslokalet og skal kun benyttes til det formålet det er innvilget. Ammetid: 

Ekstra tid som kan brukes til å amme under eksamen. Ammetiden skal benyttes utenfor eksamenslokalet og skal kun benyttes til det formålet det er innvilget.  

Det må dokumenteres med for eksempel fødselsattest, eller legeattest som bekrefter termindato.

Et lese- og skriveverktøy for de med dysleksi eller andre former for lese- og skrivevansker. Dokumentasjon vedlagt søknaden må spesifisere at det er behov for LingDys under eksamen.  

Du kan søke om bruk av tospråklig ordbok under eksamen. 

På eksamener som skal foregå for hånd med penn og papir.

hjemmeeksamen

Tilrettelegging av hjemmeeksamen og oppgaver 

Du kan søke om ekstra tid på hjemmeeksamen, bachelor- og masteroppgaver og eventuelle andre innleveringsoppgaver

Dette gjør du i Digital studentekspedisjon. Det er et eget søknadsskjema for dette, husk å legge ved dokumentasjon (for eksempel legeerklæring) til søknaden din. 

Frister 

Høst: 1. september 

Vår: 1. februar 

Hvor mye ekstra tid som kan innvilges er bestemt i Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger §§3-12 og 4-3.

Fritak fra målform i norsk

Mulighet for fritak fra eksamen i en av målformene i norsk

Enkelte studenter kan gis fritak fra prøve i en av målformene i norsk i grunnskolelærerutdanningene.

I grunnskolelærerutdanningen for 1.–7. trinn kan det gis fritak fra prøve i en av målformene i det obligatoriske norskfaget på 30 studiepoeng i norsk for studenter som ikke har vurdering i begge norske målformer fra videregående opplæring.

Tilsvarende fritaksregler gjelder for studenter i grunnskolelærerutdanning for 5.–10. trinn som ikke velger norsk i fagkretsen, og for utenlandske studenter som ikke har videregående opplæring fra Norge. For studenter som har norsk i grunnskolelærerutdanningen for 5.–10. trinn er det ingen fritaksbestemmelse fra målformer.

Studenter på barnehagelærerutdanning kan også søke om fritak.

Fritak skal føres på vitnemålet.

Søknad:

Søknad om fritak sendes via Digital Studentekspedisjon. Bruk skjema for tilrettelegging av eksamen.

Kontaktinformasjon ved spørsmål:

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (IGIS)

Tlf: 51 83 34 00

E-post: eksamen-igis@uis.no

Hulda Garborgs hus, 2. etasje. R-fløy

Institutt for barnehagelærerutdanning (IBU)

Tlf: 51 83 34 00

E-post: IBU-Eksamen@uis.no

Hagbard Line huset 2.etasje, K-fløy

Du er kanskje også interessert i

The student representative arrangement

The student representative arrangement is part of the quality system for education at UiS.

Tillitsvalgt-ordningen

Tillitsvalgt-ordningen for studenter er del av kvalitetssystemet for utdanning ved UiS.

Skrivenatt er over – last ned presentasjoner

På alle sesjonen under Skrivenatt var det til sammen 824 deltakere. Last ned presentasjoner om kilder, søking og akademi...

Læringsmiljø

UiS skal tilby studentene et godt og inkluderende læringsmiljø. Godt læringsmiljø gir bedre studiekvalitet, større trivs...

Campus Ullandhaug: kart, parkering og tilgjengelighet

Universitetsområdet på Ullandhaug omfatter Universitetet i Stavanger, NORCE, Validé og Innovasjonspark Stavanger.

Tilrettelegging ved funksjonsnedsettelse

Det å være student er faglig utfordrende. I tillegg kommer alle studenter til universitetet med individuelle forutsetnin...

Læringsstøttesenteret

Læringsstøttesenteret (LSS) tilbyr kartlegging av lese- og skrivevansker og akademisk veiledning til studenter ved UiS s...

Tilrettelegging for toppidrettsutøvere

Universitetet i Stavanger og Olympiatoppen har en samarbeidsavtale hvor toppidrettsutøvere kan få mulighet til særskilt ...

Behov for tilrettelegging ved utveksling

Universitetet i Stavanger ønsker at alle studenter skal ha de samme mulighetene til å reise på utveksling.

Dette må du vite om eksamen

Lurer på hvordan du melder deg opp til eksamen? Har du spørsmål om fravær, eller trenger du tilrettelegging? På denne si...