Virtuell utveksling

En måte å lære og samhandle på tvers av kulturer, uten å fysisk flytte på seg. Følg og delta i undervisningen fra Stavanger.

Published Sist oppdatert

Hvorfor virtuell utveksling?

Få en internasjonal dimensjon i utdanningen din, når du av ulike grunner ikke kan reise på utveksling.

Telefonboks i Irland. Bilde brukt i forbindelse med utvekslingstilbudet ved UiS.
Internasjonalisering hjemme

Flere utdanningsinstitusjoner verden rundt, inkludert en rekke av våre samarbeidspartnere, har utarbeidet tilbud innen virtuell studentmobilitet. Dette kommer blant annet av at covid-19-pandemien har ført til et behov for alternativer til fysisk studentmobilitet.

Slike tilbud kan også sees som en del av målsetningen om at flest mulig studenter skal få en internasjonal dimensjon i utdanningen sin, også de som ikke kan reise på utveksling.

Blended Mobility

En kombinasjon av fysisk og virtuell utveksling er også en mulighet. EUs nye rammeprogram for utdanning for 2021-2027 introduserer i tillegg til ordinær utveksling muligheten for Blended Mobility, hvor kort fysisk mobilitet kombineres med en obligatorisk virtuell del.

Dine muligheter

På denne nettsiden deler Internasjonal seksjon fortløpende aktuelle tilbud. Søk innen oppgitte frister. Dersom det er et krav, kan Internasjonal seksjon nominere deg. Send eventuelt en henvendelse om dette via Utvekslingsveilederen i Studentekspedisjonen.

Forhåndsgodkjenning

Søk om forhåndsgodkjenning i Studentekspedisjonen dersom du ønsker å få den virtuelle utvekslingen innpasset i graden din ved UiS. Spørsmål om emner, forhåndsgodkjenning, din studieplan og lignende må rettes til studiekonsulenten ved ditt studieprogram/ fakultet/ institutt. Finn din studiekonsulent.

Lånekassen

Kontakt Lånekassen for å sjekke om det er mulig å få økonomisk støtte i forbindelse med din virtuelle utveksling.