Hopp til hovedinnhold

Studenter fornøyde med kompetanse for kvalitet

Det er kort tid igjen til å søke på «Kompetanse for kvalitet». Videreutdanningsprogrammet får stadig gode tilbakemeldinger fra studentene.

Publisert: Endret:

Lærer hjelper o barneskoleelever
Kompetanse for kvalitet er et videreutdanningsprogram. Foto: Elisabeth Tønnessen.

Publisert første gang 23.02.2018

Videreutdanningsprogrammet «Kompetanse for kvalitet» gir deg som er lærer mulighet til å bli fritatt fra deler av dine ordinære arbeidsoppgaver for å følge undervisning. Tilbudet gjelder for alle lærere i offentlige og private skoler, både i grunnskolen og i videregående opplæring, og lærere som underviser

– Det har vært en større satsing på realfag fra Utdanningsdirektoratet sin side. I vårt tilfelle viser dette igjen i matematikk. Vi tilbyr tre ulike studietilbud i matematikk, ett begynnerkurs og to påbyggingskurs, sier førstekonsulent Grethe Kallevik, som er kontaktperson for «Kompetanse for kvalitet».

Oppgraderte nettsider

Kallevik viser til gode tilbakemeldinger fra studentene som er fornøyde med studiene. Du kan søke videreutdanningsprogrammet fra 1. februar til 1. mars.

Søkingen må skje gjennom Utdanningsdirektoratet sin side, men her kan du kan lese mer om UiS sine tilbud og hvordan du kan søke.

– Sidene til programmet har blitt oppgradert, og det skal nå være mye enklere for studentene å finne frem til informasjonen de trenger om de ulike studiene, sier Kallevik.

Det er også laget en digital brosjyre som kan lastes ned her. 

Den høye trivselen til studentene viser også igjen andre steder. I en spørreundersøkelse gjort blant lærere som tok videreutdanning gjennom Kompetanse for kvalitet, ble deltakerne spurt hvordan de har opplevd studiet de har fulgt, hvordan tilretteleggingen har vært og hvilke endringer studiet har ført til i deres arbeid. Totalt er 14 studiesteder undersøkt, og Universitetet i Stavanger (UiS) ligger over snittet og like bak Høgskolen i Østfold, som topper listen.

Øke elevenes læring

Formålet med Kompetanse for kvalitet er å øke elevenes læring og motivasjon i grunnopplæringen. Det gjøres gjennom å øke antall lærere som har faglig og fagdidaktisk kompetanse, øke lærernes kompetanse på prioriterte fag og områder og styrke skolelederes kompetanse gjennom det nasjonale rektorprogrammet.

En viktig forutsetning for elevenes læring er lærere med høy faglig og pedagogisk kompetanse og kompetente skoleledere. Norske lærere har i høy grad utdanning som lærere. Samtidig er det en utfordring at mange av dagens lærere i grunnskolen ikke har noen faglig fordypning med studiepoeng i fagene de underviser i, og at bare en liten andel har fordypning på minst 60 studiepoeng.

Studiene på Kompetanse for kvalitet er bygd opp av 15 studiepoengs moduler. Du kan søke på en eller flere moduler. Les mer om videreutdanning for lærere i regi av Utdanningsdirektoratet. Les mer om videreutdanning for lærere i regi av Utdanningsdirektoratet. 

Les en tidligere artikkel om videreutdanningsprogrammet her