Studentrepresentanter ved Handelshøgskolen

Studentene er representert i alle styrer og utvalg på Handelshøgskolen ved UiS og deltar på denne måten i utformingen av utdanningen og studiehverdagen sin. Under finner du kontaktinformasjon til studentrepresentantene ved fakultetet.

Published Endret
Studentmedvirkning

Studentrepresentanter ved UiS-styret og fakultetsstyret HHUiS og ansettelsesutvalget

Oversikt over studentrepresentantene ved universitets- og fakultetsstyret og ansettelsesutvalget for studieåret 2022–2023

UiS-styret

Genette Klyve Våge gk.vage@stud.uis.no
Fredrik Myklebust Iversen fm.iversen@stud.uis.no

Vara:

Philip Lundeberg Jamissen philip.l.jamissen@uis.no
Marit Helland

Fakultetsstyret HHUiS

Lene Kristine Solesvik lk.solesvik@stud.uis.no
Paul Johan Hoffman pj.hoffman@stud.uis.no

Vara:

Hanne K. Lavold hk.lavold@stud.uis.no

Matiurahman Rahmani m.rahmani@stud.uis.no

Ansettelsesutvalget HHUiS

Representanter er ikke valgt

studentmedvirkning

Studentrepresentanter ved studieprogramutvalgene

Oversikt over studentrepresentanter ved studieprogramutvalgene for studieåret 2022–2023

Økonomi og administrasjon bachelor

Studieprogramutvalget:

Rettsvitenskap bachelor

Økonomi og administrasjon master

Master i forretningsjus

Regnskap og revisjon master

  • Representanter er ikke valgt
Studentmedvirkning

Linjeforeningene

Kontaktinformasjon ved linjeforeningene MastØk, ØSF og JUFO.

MastØk

leder@mastok.no

Gå til MastØks nettsider: http://www.mastok.no/

Økonomistudentenes forening UiS (ØSF)

leder@osf-uis.no

Gå til ØSFs nettsider: http://www.osf-uis.no/styret/

Juristforeningen i Stavanger (JUFO)

leder@jufouis.com

Gå til JUFOs nettsider: http://jufouis.com/

Relaterte sider

Fakultetsstyret

Rolle, mandat, medlemmer og styredokumenter

Fakultetsledelsen

Dekan, prodekaner, fakultetsdirektør og avdelingsledere