Hopp til hovedinnhold

Studentrepresentanter ved Handelshøgskolen

Studentene er representert i alle styrer og utvalg på Handelshøgskolen ved UiS og deltar på denne måten i utformingen av utdanningen og studiehverdagen sin. Under finner du kontaktinformasjon til studentrepresentantene ved fakultetet.

Publisert: Endret:
Studentmedvirkning

Studentrepresentanter ved UiS-styret og fakultetsstyret HHUiS og ansettelsesutvalget

Oversikt over studentrepresentantene ved universitets- og fakultetsstyret og ansettelsesutvalget for studieåret 2021–2022

UiS-styret

Genette Klyve Våge gk.vage@stud.uis.no

Fredrik Myklebust Iversen fm.iversen@stud.uis.no

Vara:

Philip Lundeberg Jamissen philip.l.jamissen@uis.no

Marit Helland

Fakultetsstyret HHUiS

Marthe Bendiksen Westerneng mb.westerneng@stud.uis.no

Vegard Moen ve.moen@stud.uis.no

Vara:

Jay Anthony Reed ja.reed@stud.uis.no

Rune Høyvik Rosnes rh.rosnes@stud.uis.no

Ansettelsesutvalget HHUiS

Sigrid Falldalen s.falldalen@stud.uis

1. vara Rune Birger Olsen rb.olsen@stud.uis.no

2. vara Eirin Valen Stanger ev.stange@stude.uis.no

studentmedvirkning

Studentrepresentanter ved studieprogramutvalgene

Oversikt over studentrepresentanter ved studieprogramutvalgene for studieåret 2021–2022

Økonomi og administrasjon bachelor

Studieprogramutvalget:

Rettsvitenskap bachelor og Forretningsjus master

Økonomi og administrasjon master

Studieprogramutvalget:
Spesialiseringene:
Økonomisk analyse
Anvendt finans:
Strategisk markedsføring og analyse:
Næringsutvikling og innovasjon:
Ledelse i en digital økonomi:

Regnskap og revisjon master

  • Representanter er ikke valgt
StudentMedvirkning

HHUiS Alumni

Studentrepresentant i HHUiS Alumni, Handelshøgskolens faglige og sosiale nettverk for tidligere studenter.

Avventer oppnevnt studentrepresentant

Studentmedvirkning

Linjeforeningene

Kontaktpersoner ved linjeforeningene MastØk, ØSF og JUFO.

MastØk

Hans Gunnar Krokedal: leder@mastok.no

Gå til MastØks nettsider: http://www.mastok.no/

Økonomistudentenes forening UiS (ØSF)

Hedda Geitung Håvik: leder@osf-uis.no

Gå til ØSFs nettsider: http://www.osf-uis.no/styret/

Juristforeningen i Stavanger (JUFO)

Aurora Maria Thunes Truyen: leder@jufouis.com

Gå til JUFOs nettsider: http://jufouis.com/

Relaterte sider

Fakultetsstyret

Rolle, mandat, medlemmer og styredokumenter

Fakultetsledelsen

Dekan, prodekaner, fakultetsdirektør og avdelingsledere