Hopp til hovedinnhold

Studentrepresentanter ved Handelshøgskolen

Studentene er representert i alle styrer og utvalg på Handelshøgskolen ved UiS og deltar på denne måten i utformingen av utdanningen og studiehverdagen sin. Under finner du kontaktinformasjon til studentrepresentantene ved fakultetet.

Publisert: Endret:
Studentmedvirkning

Representanter ved UiS-styret og fakultetsstyret

Oversikt over studentrepresentantene ved universitets- og fakultetsstyret for studieåret 2020–2021

UiS-styret

Cathrine Sønvisen: c.sonvisen@stud.uis.no

Fakultetsstyret

Caroline Øyaas: cb.oyaas@stud.uis.no

Malin Skotoff Skjelde: ms.skjelde@stud.uis.no

studentmedvirkning

Representanter ved studieprogramutvalgene

Oversikt over studentrepresentanter ved studieprogramutvalgene for studieåret 2020–2021

Økonomi og administrasjon bachelor

Rettsvitenskap bachelor

Økonomi og administrasjon master

Regnskap og revisjon master

Studentmedvirkning

Linjeforeningene

Kontaktpersoner ved linjeforeningene MastØk, ØFS og JUFO.

MastØk

Daniel André Hamre Bjørnstøl: leder@mastok.no

Gå til MastØks nettsider: http://www.mastok.no/

Økonomistudentenes forening UiS (ØFS)

Kristine W. Teigen: leder@osf-uis.no

Gå til ØSFs nettsider: http://www.osf-uis.no/styret/

Juristforeningen i Stavanger (JUFO)

Sofie Veum: leder@jufouis.com

Gå til JUFOs nettsider: http://jufouis.com/

StudentMedvirkning

HHUiS Alumni

Studentrepresentant i HHUiS Alumni, Handelshøgskolens faglige og sosiale nettverk for tidligere studenter.

Cathrine Sønvisen: c.sonvisen@stud.uis.no