Hopp til hovedinnhold

Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme (M-BIOENG)

Fakta
Studieprogramkode

M-BIOENG

Vekting (SP)

120

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Master of Science

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Undervisningsspråk

Engelsk

Hva lærer du?

En kandidat med fullført og bestått 2-årig mastergrad i biologisk kjemi skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:  

Kunnskap

K1: Kandidaten har tilegnet seg avansert kunnskap innenfor de grunnleggende fagområdene innenfor biologisk kjemi/kjemi, og spesialisert kunnskap innenfor et avgrenset område i forbindelse med arbeidet med masteroppgaven.

K2: Kandidaten har bred kunnskap om fagområdets vitenskapelige og instrumentelle metoder og teorier, og kan anvende den kompetansen på nye faglige problemstillinger og utfordringer innenfor fagområdet.

K3: Kandidaten kan anvende databaser og søkeverktøy for å fremskaffe relevant informasjon om et emne, teknikk eller problemstilling innenfor fagområdet.

Ferdigheter

F1: Kandidaten kan under veiledning planlegge, gjennomføre og presentere et større vitenskapelig arbeid innenfor fagområdet.

F2: Kandidaten kan arbeide selvstendig i laboratoriet, samt benytte standard laboratorieutstyr, moderne instrumentering og klassiske teknikker for å utføre eksperimenter.

F3: Kandidaten har kjennskap til, og kan anvende, aktuelle laboratorieteknikker som kloning, celle- vevskultur, kjemiske analysemetoder av metabolitter, DNA, RNA, og proteiner, immunologiske metoder (Western blotting), mikroskopi, massespektrometri, realtime PCR, isotermisk mikrokalorimetri, absorpsjons- og fluorescensspektroskopi

F4: Kandidaten kan forstå formålet med ulike analysemetoder, gjennomføre eksperimenter og registrere og analysere resultatene.

F5: Kandidaten har kjennskap til de riktige prosedyrene for helse, miljø og sikkerhet i laboratoriene

F6: Kandidaten kan formidle forskningsresultater både muntlig og skriftlig på en presis og effektiv måte

Generell kompetanse

G1: Kandidaten har utviklet kompetanse innenfor kjemi/biokjemi, bioteknologi/ bioinformatikk/ molekylærbiologi, biomedisin og hvordan miljøaspekter påvirker organismer og deres fysiologi.

G2: Kandidaten har evnen til å reflektere over sentrale etiske og vitenskapelige problemstillinger knyttet til eget og andres arbeid. 

G3: Kandidaten skal være i stand til å utvikle ny kompetanse innenfor fagområdene og bidra faglig i innovasjonsprosesser.

Intro

Masterstudiet i biologisk kjemi har to spesialiseringer, molekylærbiologi og organisk kjemi. Det er et internasjonalt program og undervisningen foregår på engelsk. Hovedmålet med programmet er at studenten skal tilegne seg avansert kunnskap i enten molekylærbiologi eller organisk kjemi. Det toårige masterstudiet i biologisk kjemi er et høyere grads studium med et omfang på 120 studiepoeng.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet består av en undervisnings- og en forskningsdel. Undervisningsdelen består av en basiskjerne på 30 studiepoeng i biologiske/ kjemiske emner, og 30 studiepoeng spesialiseringskurs. I forskningsdelen arbeides det med en 1-årig masteroppgave som gir 60 studiepoeng. Studenten gjør en vitenskapelig undersøkelse under veiledning, hvor man behandler og diskuterer oppnådde resultater og lærer seg prinsippene for vitenskapelig rapportering og publisering.

Emnebeskrivelsen på nettet gir informasjon om:
- Pensumlitteratur
- Arbeids- og undervisningsformer
- Vurderingsformer
- Emneevalueringsformer
 

Emneevaluering

Studieprogram og emner revideres årlig. Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Studentevaluering av emnene i studieprogrammet vil bli gjennomført i henhold til UiS sitt evalueringssystem.

Hva kan du bli?

Studiet kvalifiserer for jobber i ulike forsknings- og industrielle virksomheter i offentlig og privat sektor. Dette kan være forskningsinstitusjoner, laboratorier, sykehus, oljeindustri, matvareindustri, akademiske institusjoner og konsulentvirksomhet.

Mastergrad i biologisk kjemi, avhengig av karakterer, kvalifiserer til opptak til doktorgradsprogram innen biologisk kjemi og molekylærbiologiske fag ved UiS og andre universiteter i Norge eller utlandet.

Kontaktinformasjon - studentsider

Kontaktperson: Hannah Kate Hondebrink, studiekoordinator, tlf 51 83 31 37.  

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf 51 83 17 00, E-mail: post-tn@uis.no

Studieplan og emner
 • Obligatoriske emner

 • Valg av spesialisering

  • Spesialisering molekylærbiologi

   • Valgbare emner

  • Spesialisering organisk kjemi

   • Obligatoriske emner

   • Valgbare emner

    • Bioinformatikk og beregningsorientert Biologi

     Første år, semester 2

     Bioinformatikk og beregningsorientert Biologi

     Studiepoeng: 10

    • Næringsmiddelmikrobiologi

     Første år, semester 2

     Næringsmiddelmikrobiologi

     Studiepoeng: 10

    • Miljøbioteknologi

     Første år, semester 2

     Miljøbioteknologi

     Studiepoeng: 10

Utveksling

Utvekslingssemester
2. semester

Opplegg for utvekslingen
2. semester på masterprogrammet i biologisk kjemi er tilrettelagt for et studieopphold i utlandet.
I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Spesialiseringen i molekylærbiologi er satt opp 30 studiepoeng med valgemner.

Spesialiseringen i organisk kjemi er satt opp med 20 studiepoeng av obligatoriske spesialiseringsemner i organisk kjemi og 10 studiepoeng med valgemner. For studieopphold i utlandet kan de obligatoriske emnene erstattes av emner innen videregående organisk kjemi.

Flere muligheter
I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene. Finn ut mer.

Det er også mulig å ta emner ved Universitetssenteret på Svalbard, UNIS.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Hannah Kate Hondebrink

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling
 • Alle land

  Carl von Ossietzky University Oldenburg

  Spend your exchange studies at the University of Oldenburg and discover Germany's charming Northwest.

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

  University of Ulm

  Universitetet i Ulm ble grunnlagt i 1967 og ligger i den tyske delstaten Baden-Württemberg ved Donau, så både beliggenhet og fagtilbud gjør dette universitetet til et attraktivt studiested.

 • Nederland

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

 • New Zealand

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • Tyskland

  Carl von Ossietzky University Oldenburg

  Spend your exchange studies at the University of Oldenburg and discover Germany's charming Northwest.

  University of Ulm

  Universitetet i Ulm ble grunnlagt i 1967 og ligger i den tyske delstaten Baden-Württemberg ved Donau, så både beliggenhet og fagtilbud gjør dette universitetet til et attraktivt studiested.