Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelor i realfag


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Vekting (Sp)

180

Studieprogramkode

B-BIOKJE

Studienivå

Bachelor studium

Fører til grad

Bachelor i realfag

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

6 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Norsk

Treårig bachelor i biologisk kjemi – bioteknologi utdanner kandidater som gjennom teoretiske og tekniske kunnskaper, får kompetanse til selvstendig arbeid innen praktisk laboratoriearbeid, og som tar et ansvar for samspillet mellom teknologi, miljø og samfunn. Utdanningen er forskningsbasert og danner grunnlag for livslang læring. Normert studietid for graden er 3 år og den har et omfang av 180 studiepoeng.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått 3-årig bachelor i biologisk kjemi - bioteknologi skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • K1: Kandidaten har et bredt faglig fundament om de kjemiske prosesser som foregår i biologiske systemer/celler og hvordan celler/organismer påvirkes av det ytre miljø.
 • K2: Kandidaten har grunnleggende kunnskaper innen kjemi og hvordan disse fagene integreres i et helhetlig bilde om organismenes oppbygging og funksjon.
 • K3: Kandidaten har kunnskap om den teknologiske anvendelse av kjemi, molekylærbiologien, dens rolle i samfunnet, samt konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi.
 • K4: Kandidaten kjenner til vesentlige metoder som anvendes innen kjemi og molekylærbiologi gjennom kjemiske, og biokjemiske og bioteknologiske spesialiseringsemner.
 • K5: Kandidaten er i stand til å oppdatere sine kunnskaper gjennom teoretiske og praktiske metoder.

Ferdigheter

 • F1: Kandidaten kan anvende kunnskap for å analysere og løse kjemi- og biologirelaterte problemstillinger samt kvalitetssikre resultatene.
 • F2: Kandidaten kan anvende relevante dataverktøy for analyse av gener og proteiner, og dataverktøy innen bioteknologi.
 • F3: Kandidaten kan arbeide i kjemiske og molekylærbiologiske laboratorier, og har bakgrunn for å beherske aktuelle instrumentelle og analytiske metoder innen kjemi, biokjemi, og bioteknologi slik som metoder innen spektroskopi, kromatografi, celle/vevs-dyrkning, elektroforese, PCR (Polymerase Chain Reaction), identifisering av gener og kloning.
 • F4: Kandidaten har kjennskap til de viktigste databaser i sitt fag og kan finne fram og vurdere litteratur og annet fagstoff. Kandidaten er i stand til å presentere en problemstilling og skrive en faglig rapport.

Generell kompetanse

 • G1: Kandidaten har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger.  
 • G2: Kandidaten kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, i tråd med etiske krav og retningslinjer.   
 • G3: Kandidaten kan formidle sentralt faglig stoff, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig, og gjennom andre relevante uttrykksformer.   
 • G4: Kandidaten kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser 

Hva kan du bli?

Studiet gir en bred kjemisk utdanning med fordypning i biologiske og bioteknologiske metoder samt innen HMS. Dette gir kandidater et bredt spektrum av jobbmuligheter både i industri relatert til kjemikalier, næringsmidler, fôr, HMS, miljøvern/vann, akvakultur og havbruk, samt muligheter innen offentlige etater.

Fullført bachelorstudium kvalifiserer for opptak til bl.a. masterstudium i biologisk kjemi.

Emneevaluering

Ordninger for kvalitetssikring og evaluering av studier er fastsatt i kvalitetssystem for utdanning.

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

  • BIOBAC: Bacheloroppgave i biologisk kjemi

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave i biologisk kjemi (BIOBAC)

   Studiepoeng: 20

 • Emner ved UiS eller utveksling 5. semester

  • Emner ved UiS 5. semester

   • Anbefalte valgemner 5. semester

    • BIO220: Mikrobiologi

     Tredje år, semester 5

     Mikrobiologi (BIO220)

     Studiepoeng: 10

    • BIO230: Molekylærgenetikk og bioinformatikk

     Tredje år, semester 5

     Molekylærgenetikk og bioinformatikk (BIO230)

     Studiepoeng: 10

    • BIO250: Immunologi

     Tredje år, semester 5

     Immunologi (BIO250)

     Studiepoeng: 10

    • MLJ650: Akvatisk økotoksikologi

     Tredje år, semester 5

     Akvatisk økotoksikologi (MLJ650)

     Studiepoeng: 10

   • Andre relevante valgemner 5. semester

  • Utveksling 5. semester

 • Valgemner i 6. semester

 • Andre relevante valgemner 6. semester

  • BIO510: Bioinformatikk og beregningsorientert Biologi

   Tredje år, semester 6

   Bioinformatikk og beregningsorientert Biologi (BIO510)

   Studiepoeng: 10

  • MAT200: Matematiske metoder 2

   Tredje år, semester 6

   Matematiske metoder 2 (MAT200)

   Studiepoeng: 10

 • Obligatoriske emner

  • BIO230: Molekylærgenetikk og bioinformatikk

   Andre år, semester 3

   Molekylærgenetikk og bioinformatikk (BIO230)

   Studiepoeng: 10

  • KJE200: Organisk kjemi 1

   Andre år, semester 3

   Organisk kjemi 1 (KJE200)

   Studiepoeng: 10

  • BIO200: Biokjemi

   Andre år, semester 4

   Biokjemi (BIO200)

   Studiepoeng: 10

  • BIO210: Bioteknologi

   Andre år, semester 4

   Bioteknologi (BIO210)

   Studiepoeng: 10

  • KJE240: Analytisk miljøkjemi

   Andre år, semester 4

   Analytisk miljøkjemi (KJE240)

   Studiepoeng: 10

  • BIOBAC: Bacheloroppgave i biologisk kjemi

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave i biologisk kjemi (BIOBAC)

   Studiepoeng: 20

 • Velg et av disse to emnene i 3. semester

 • Emner ved UiS eller utveksling 5. semester

  • Emner ved UiS 5. semester

   • Anbefalte valgemner 5. semester

   • Andre relevante valgemner 5. semester

  • Utveksling 5. semester

   • Utveksling 5. semester ved Universidad Católica de Valencia

   • Utveksling ved andre læresteder

     Utveksling 5. semester - 10 SP (30 SP inkludert 2 obligatoriske emner)

     Vekting (Sp): 10

     Les mer om utveksling
 • Anbefalte valgemner i 6. semester

 • Andre valgemner i 6. semester

 • Obligatoriske emner

  • BIO100: Cellebiologi

   Første år, semester 1

   Cellebiologi (BIO100)

   Studiepoeng: 10

  • HHEXPHIL: Examen Philosophicum - HH

   Første år, semester 1

   Examen Philosophicum - HH (HHEXPHIL)

   Studiepoeng: 10

  • MAT100: Matematiske metoder 1

   Første år, semester 1

   Matematiske metoder 1 (MAT100)

   Studiepoeng: 10

  • BIO110: Anatomi og fysiologi

   Første år, semester 2

   Anatomi og fysiologi (BIO110)

   Studiepoeng: 10

  • KJE150: Generell kjemi

   Første år, semester 2

   Generell kjemi (KJE150)

   Studiepoeng: 10

  • STA100: Sannsynlighetsregning og statistikk 1

   Første år, semester 2

   Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

   Studiepoeng: 10

  • BIO230: Molekylærgenetikk og bioinformatikk

   Andre år, semester 3

   Molekylærgenetikk og bioinformatikk (BIO230)

   Studiepoeng: 10

  • KJE200: Organisk kjemi 1

   Andre år, semester 3

   Organisk kjemi 1 (KJE200)

   Studiepoeng: 10

  • BIO200: Biokjemi

   Andre år, semester 4

   Biokjemi (BIO200)

   Studiepoeng: 10

  • BIO210: Bioteknologi

   Andre år, semester 4

   Bioteknologi (BIO210)

   Studiepoeng: 10

  • KJE240: Analytisk miljøkjemi

   Andre år, semester 4

   Analytisk miljøkjemi (KJE240)

   Studiepoeng: 10

  • BIOBAC: Bacheloroppgave i biologisk kjemi

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave i biologisk kjemi (BIOBAC)

   Studiepoeng: 20

 • Velg et av disse to emnene i 3. semester

 • Emner ved UiS eller utveksling 5. semester

  • Emner ved UiS 5. semester

   • Anbefalte valgemner 5. semester

   • Andre relevante valgemner 5. semester

  • Utveksling 5. semester

   • Utveksling 5. semester ved Universidad Católica de Valencia

   • Utveksling ved andre læresteder

     Utveksling 5. semester - 10 SP (30 SP inkludert 2 obligatoriske emner)

     Vekting (Sp): 10

     Les mer om utveksling
 • Anbefalte valgemner i 6. semester

 • Andre valgemner i 6. semester

Utveksling

Opplegg for utvekslingen

I 5. semester på bachelorprogrammet i biologisk kjemi er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet.

Det er satt opp 30 studiepoeng valgemner i 5. semester. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Flere muligheter

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.

Finn ut meir : https://www.uis.no/nb/nettverk-og-avtaler-utveksling.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner: Hege Bakken, studiekoordinator ved IKBM.

Generelle spørsmål om utveksling: Gå til utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Faglig anbefalte læresteder

 • Lunds Tekniska Högskola ved Lunds Universitet, Sverige
 • Universidad Catholica de Valencia, Spania
 • Queensland University of Technology, Australia
 • University of California, Berkeley, USA
 • University of Otago, New Zealand

Andre læresteder

Det er også mulig å ta emner ved Universitetssenteret på Svalbard, UNIS.

Utveksling

 • Alle land

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  Teknisk högskola Lund

  Lunds Universitets historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

  Universidad Católica de Valencia

  Hvert år kommer det et stort antall internasjonale studenter til Universidad Católica de Valencia "San Vincente Martir", som er kjent for kvalitet i undervisningen, oppfølging av den enkelte student og ikke minst for et moderne campus med mange og gode sportsfasiliteter.

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • Australia

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

 • New Zealand

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • Spania

  Universidad Católica de Valencia

  Hvert år kommer det et stort antall internasjonale studenter til Universidad Católica de Valencia "San Vincente Martir", som er kjent for kvalitet i undervisningen, oppfølging av den enkelte student og ikke minst for et moderne campus med mange og gode sportsfasiliteter.

 • Sverige

  Teknisk högskola Lund

  Lunds Universitets historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

 • USA

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanseog (REALFA):

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og ett av følgende krav: Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2.

Søknadsfrist: 20. april kl. 14.00 (kun i 2022 - 15. april er vanlig frist).

Kontaktinformasjon

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf 51 83 17 00, E-mail: post-tn@uis.no.

Kontaktperson: Hege Bakken, studiekoordinator ved IKBM.