Hopp til hovedinnhold

Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig (M-BYUTV5)

Fakta
Studieprogramkode

M-BYUTV5

Vekting (SP)

300

Studienivå

Mastergrad iht §4, 5 år

Fører til grad

Masterstudium i byplanlegging

Varighet

10 Semestre

Grunnstudium

Ja

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Undervisningsspråk

Norsk

Intro

Studiet integrerer teknisk kompetanse med formgivning og design samt samfunnsforståelse. Stedsforståelse og –analyse, byrom, områdeplanlegging, og stedsutvikling, samt vegplanlegging, bygningsfysikk og regional planlegging er sentrale tema. Masterstudiet i byplanlegging / City and Regional Planning fokuserer på å kunne skape bærekraftige og robuste infrastrukturer og bysamfunn i tillegg til et fokus på fornybar energi.

RETNINGSLINJER FOR OVERGANG TIL HØYERE NIVÅ FOR STUDENTER MED OPPTAK PÅ 5-ÅRIGE MASTERPROGRAM VED DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

 1. Krav til faglig innhold og gjennomføring for å oppnå graden sivilingeniør for de som er tatt opp direkte til det 5-årige løpet tilsvarer de krav som gjelder for 3+2 modellen
 2. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves at studenten har gjennomført minst 90% av de tre første studieårene slik disse er definert i godkjent utdanningsplan. Overgang innvilges av de respektive instituttledere.
 3. Inkludert i de 90% som må være fullført jf pkt 2, må følgende være bestått:Matematikk og statistikk tilsvarende krav i § 4 i ”Utfyllende regler til lokalt opptak” til den masterutdanningen studenten skal ha overgang til. Bacheloroppgaven.
 4. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en laveste gjennomsnittskarakter på C. Dette er gjeldende for studenter som har opptak til 5årige masterprogram, uavhengig av opptaksår, som er kvalifisert for overgang til høyere nivå høsten 2019 eller senere. Dekanen kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det. Utregning av snittkarakter følger samme utregningsmetode som spesifisert i ”Utfyllende regler til lokalt opptak til master i teknologi / sivilingeniør ved Det teknisk – naturvitenskapelige fakultet” § 4.
 5. Det gis automatisk adgang til eventuelle masteremner dersom disse inngår i godkjent utdanningsplan på lavere nivå.
Fagplan

Mastergradsstudiet i byplanlegging baserer seg på 3+2 modellen. Det vil si at studentene først fullfører treårig bachelor i ingeniørfag innen bygg, studieretning byplanlegging, før de fortsetter med den toårige mastergradutdanningen. Mastergraden er internasjonal og undervises på engelsk. 180 studiepoeng tilsvarer bachelordelen og 120 studiepoeng masterdelen. 

Hva kan du bli?

Studiets kombinasjon av teknologiske-, samfunnsvitenskapelige- og formgivingsemner vil gi studentene en bred kompetanse. Studiet gir et stort spekter av arbeidsmuligheter, både i store og små kommuner, andre offentlige etater, og i privat virksomhet, knyttet til utøvende fysisk planlegging, forvaltning, forskning og undervisning.

Studieplan og emner
 • Byggingeniør - bachelorprogram

  • Obligatoriske fellesemner

   • Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

    Tredje år, semester 6

    Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

    Studiepoeng: 10

   • Vitenskapsteori og etikk- essay

    Tredje år, semester 6

    Vitenskapsteori og etikk- essay

    Studiepoeng: 0

  • Studieretning byplanlegging

   • Studieretning byplanlegging - obligatoriske emner

    • Bacheloroppgave i Bygg - Byplanlegging

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave i Bygg - Byplanlegging

     Studiepoeng: 20

   • Emner ved UiS eller utveksling 5. semester

 • Byggingeniør - bachelorprogram

  • Obligatoriske fellesemner

   • Miljøkjemi og HMS

    Andre år, semester 3

    Miljøkjemi og HMS

    Studiepoeng: 10

   • Sannsynlighetsregning og statistikk 1

    Andre år, semester 4

    Sannsynlighetsregning og statistikk 1

    Studiepoeng: 10

   • Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

    Tredje år, semester 6

    Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

    Studiepoeng: 10

   • Vitenskapsteori og etikk- essay

    Tredje år, semester 6

    Vitenskapsteori og etikk- essay

    Studiepoeng: 0

  • Studieretning byplanlegging

   • Studieretning byplanlegging - obligatoriske emner

   • Emner ved UiS eller utveksling 5. semester

    • Emner ved UiS 5. semester

     • Anbefalte valgemner 5. semester

     • Andre valgemner 5. semester

      • Byutviklingsprosjekt 1

       Tredje år, semester 5

       Byutviklingsprosjekt 1

       Studiepoeng: 10

      • Grunnleggende om Geo-vitenskapelig presentasjon

       Tredje år, semester 5

       Grunnleggende om Geo-vitenskapelig presentasjon

       Studiepoeng: 10

      • Økonomi og marked

       Tredje år, semester 5

       Økonomi og marked

       Studiepoeng: 10

    • Utveksling 5. semester

 • Byggingeniør - bachelorprogram

Utveksling

Utvekslingssemester
5. semester på bachelornivå
3. semester på masternivå

Anbefalt læresteder:
Velg ditt studieprogram

Bachelornivå:
Byggingeniør, studieretning byplanlegging
Masternivå:
Byplanlegging

Utveksling
 • Alle land