Hopp til hovedinnhold

Computational Engineering, master (M-COMPEN)

Fakta
Studieprogramkode

M-COMPEN

Vekting (SP)

120

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Master's Degree Programme in Computational Engineering

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Undervisningsspråk

Engelsk

Intro

En mastergrad i Computational Engineering gjør deg kvalifisert for de mest krevende og interessante arbeidsoppgavene i privat eller offentlig næringsliv som ingeniør, forsker eller leder. Du vil tilegne deg ferdigheter som vil gjøre deg i stand til å analysere reelle problemer, og bruke denne innsikten til å ta bedre beslutninger for å for eksempel øke effektivitet, kvalitet og arbeidsflyt. I et samfunn hvor digitalisering blir stadig viktigere er det et større behov for kandidater som har kunnskap om- og ferdigheter i Computational modellering. Jobbmulighetene er flere, og mange store olje- og serviceselskaper, og forskningsinstitutter etterspør denne kompetansen. Dette er et internasjonalt studium hvor norske og utenlandske studenter studerer i fellesskap. All undervisning foregår på engelsk. Studiet inneholder metodeemner som skal utdype og videreføre det matematisk-naturvitenskaplige grunnlaget fra bachelor-studiet, tekniske spesialiseringsemner, valgemner og masteroppgaven.

Det toårige masterstudiet i Computational Engineering gir 120 studiepoeng. Studiet har metodeemner som bygger videre på matematikk, statistikk og grunnleggende programmering fra bachelorstudiet i ingeniør eller realfag. Studiet inneholder videregående modelleringsemner og algoritmeemner, beslutningsanalyse, optimalisering og usikkerhetsmodellering.

Fagplan
Hva kan du bli?

Modelleringskunnskap- og evner er nødvendig i nesten alle bransjer. Noen eksempler på virksomheter der de finner beskjeftigelse er: Olje og energi relatert virksomhet, konsulent og serviceselskaper, sykehus og andre offentlige etater. Bruken av digital teknologi øker raskt og kan sees overalt. Computational engineers er helt avgjørende for å realisere informasjonssamfunnet, fordi de har spesifikk kunnskap om ingeniøraspektene (domenekunnskap) og beregningsevner for å ta de nødvendige digitaliseringstrinnene. 

Kontaktinformasjon Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger post@uis.no tlf: 51 83 10 00 (sentralbord)
Studieplan og emner
 • Obligatoriske emner

  • Masteroppgave i Computational Engineering

   YEAR 2 SEMESTER 3

   Masteroppgave i Computational Engineering

   Studiepoeng: 30

 • 3. semester ved UiS eller utveksling

  • Emner ved UiS 3. semester

   • Anbefalte valgemner 3. semester

   • Andre valgemner 3. semester

    • Diskret simulering og ytelsesanalyse

     YEAR 2 SEMESTER 3

     Diskret simulering og ytelsesanalyse

     Studiepoeng: 10

    • Introduksjon til datavitenskap

     YEAR 2 SEMESTER 3

     Introduksjon til datavitenskap

     Studiepoeng: 10

    • Elementmetoder, videregående kurs

     YEAR 2 SEMESTER 3

     Elementmetoder, videregående kurs

     Studiepoeng: 10

    • Statistisk modellering og simulering

     YEAR 2 SEMESTER 3

     Statistisk modellering og simulering

     Studiepoeng: 10

  • Utveksling 3. semester

   • 3. semester utveksling

 • Obligatoriske emner

  • Modeling for Decision Insight

   YEAR 1 SEMESTER 1

   Modeling for Decision Insight

   Studiepoeng: 10

  • Modeling and Computational Engineering

   YEAR 1 SEMESTER 1

   Modeling and Computational Engineering

   Studiepoeng: 10

  • Matematisk og Numerisk Modellering av Transport Prosesser

   YEAR 1 SEMESTER 2

   Matematisk og Numerisk Modellering av Transport Prosesser

   Studiepoeng: 10

  • Automatisert boring og modellering

   YEAR 1 SEMESTER 2

   Automatisert boring og modellering

   Studiepoeng: 10

  • Masteroppgave i Computational Engineering

   YEAR 2 SEMESTER 3

   Masteroppgave i Computational Engineering

   Studiepoeng: 30

 • Anbefalte valgemner

  • Introduksjon til datavitenskap

   YEAR 1 SEMESTER 1

   Introduksjon til datavitenskap

   Studiepoeng: 10

  • Investerings- og beslutningsanalyse for ingeniører

   YEAR 1 SEMESTER 1

   Investerings- og beslutningsanalyse for ingeniører

   Studiepoeng: 10

  • Geostatistical Modeling

   YEAR 1 SEMESTER 2

   Geostatistical Modeling

   Studiepoeng: 10

  • Beregningsassistert fluiddynamikk (CFD)

   YEAR 1 SEMESTER 2

   Beregningsassistert fluiddynamikk (CFD)

   Studiepoeng: 10

  • Integrated Reservoir Management From Seismic Field Development Planning

   YEAR 1 SEMESTER 2

   Integrated Reservoir Management From Seismic Field Development Planning

   Studiepoeng: 10

 • Andre valgemner 1 og 2. semester

 • 3. semester ved UiS eller utveksling

  • Emner ved UiS 3. semester

   • Anbefalte valgemner 3. semester

   • Andre valgemner 3. semester

    • Diskret simulering og ytelsesanalyse

     YEAR 2 SEMESTER 3

     Diskret simulering og ytelsesanalyse

     Studiepoeng: 10

    • Introduksjon til datavitenskap

     YEAR 2 SEMESTER 3

     Introduksjon til datavitenskap

     Studiepoeng: 10

    • Elementmetoder, videregående kurs

     YEAR 2 SEMESTER 3

     Elementmetoder, videregående kurs

     Studiepoeng: 10

    • Statistisk modellering og simulering

     YEAR 2 SEMESTER 3

     Statistisk modellering og simulering

     Studiepoeng: 10

  • Utveksling 3. semester

   • 3. semester utveksling