Hopp til hovedinnhold

Data Science - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år (M-DATASC5)

Fakta
Studieprogramkode

M-DATASC5

Vekting (SP)

300

Studienivå

Mastergrad iht §4, 5 år

Fører til grad

Masterstudium i Data Science

Varighet

10 Semestre

Grunnstudium

Ja

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Undervisningsspråk
Intro

Det femårige masterstudiet i datateknologi er et høyere grads studium med et omfang på 300 studiepoeng. Med en mastergrad i datateknologi står mulighetene åpne for de mest krevende og de mest interessante arbeidsoppgavene innen fagfeltet.

Studiet er organisert under Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknologi. Studiet baserer seg på en 3+2 modell. De tre første årene følger studentene studieplanen for treårig bachelor i ingeniørfag, datateknologi. De to siste årene velger man mellom spesialiseringene: pålitelige og sikre systemer eller Data Science.

RETNINGSLINJER FOR OVERGANG TIL HØYERE NIVÅ FOR STUDENTER MED OPPTAK PÅ 5-ÅRIGE MASTERPROGRAM VED DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

1. Krav til faglig innhold og gjennomføring for å oppnå graden sivilingeniør for de som er tatt opp direkte til det 5-årige løpet tilsvarer de krav som gjelder for 3+2 modellen.

2. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves at studenten har gjennomført minst 90% av de tre første studieårene slik disse er definert i godkjent utdanningsplan. Overgang innvilges av de respektive instituttledere.

3. Inkludert i de 90% som må være fullført jf pkt 2, må følgende være bestått:

a) Matematikk og statistikk tilsvarende krav i § 4 i” Utfyllende regler til lokalt opptak” til den masterutdanningen studenten skal ha overgang til.

b) Bacheloroppgaven.

4. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en nedre karaktergrense på C. Dette er gjeldende for studenter som har opptak til 5-årige masterprogram, uavhengig av opptaksår, som er kvalifisert for overgang til høyere nivå høsten 2019 eller senere. Dekan kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det. Utregning av snittkarakter følger samme utregningsmetode som spesifisert i ”Utfyllende regler til lokalt opptak til master i teknologi ved Det teknisk – naturvitenskapelige fakultet” § 4.

5. Det gis automatisk adgang til eventuelle masteremner dersom disse inngår i godkjent utdanningsplan på lavere nivå.

 

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Se beskrivelsen for studieprogrammene:

 • Bachelor i ingeniørfag, datateknologi (treårig)
 • Master i teknologi/sivilingeniør, datateknologi (toårig)
Fagplan

Studenter på master i informasjonsteknologi, Datateknikk, som ønsker studieopphold i utlandet anbefales å reise i 3. semester. Studenter som ønsker opphold i Norden, anbefales å benytte seg av NORDTEK-nettverket som legger til rette for utveksling på masternivå ved 21 Nordiske universitet og høgskoler med sivilingeniør- og forskerutdanninger innen tekniske fag i Danmark, Island, Finland og Sverige. I Europa kan studenter benytte seg av ERASMUS-avtalen. Studenter har vært på utveksling ved University of Western Australia, Queensland University of Technology, i Australia og San Diego State University, USA.

Hva kan du bli?

Med en mastergrad i datateknologi er du etterspurt i nærmest alle bransjer, og dette studiet åpner for mange ulike typer jobber. Du kan jobbe i et IT-konsulentselskap, telekommunikasjonsbedrift, energibedrift, helseforetak, i annen offentlig sektor eller i en teknologiutviklingsbedrift som krever høy datakunnskap. Studiet er svært ettertraktet i framtidens arbeidsmarked, med utvikling av smarte løsninger som for eksempel i smarte byer, med smart energi og digitalisering.

Spesialisering: Data Science

Spesialisering i Data Science gir grunnlag for arbeid innen dataanalyse og utvikling av databehandlingssystemer for hele data livssyklus. Du tilegnes kunnskap og ferdigheter i avansert statistikk, datautvinning, maskinlæring og behandling av store datamengder.

Studieplan og emner
 • Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag

  • Obligatoriske emner

   • Bacheloroppgave i datateknikk

    YEAR 3 SEMESTER 5

    Bacheloroppgave i datateknikk

    Studiepoeng: 20

   • Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

    YEAR 3 SEMESTER 6

    Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

    Studiepoeng: 10

   • Vitenskapsteori og etikk- essay

    YEAR 3 SEMESTER 6

    Vitenskapsteori og etikk- essay

    Studiepoeng: 0

  • Valgemner eller utveksling 5. semester - 30 studiepoeng

 • Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag

 • Spesialisering Data Science

  • Obligatoriske emner

  • 3. semester ved UiS eller utveksling

   • Emner ved UiS 3. semester

    • Anbefalte valgemner 3. semester ved UiS

     • Sikkerhet og sårbarhet i nettverk

      YEAR 2 SEMESTER 3

      Sikkerhet og sårbarhet i nettverk

      Studiepoeng: 10

     • Diskret simulering og ytelsesanalyse

      YEAR 2 SEMESTER 3

      Diskret simulering og ytelsesanalyse

      Studiepoeng: 10

     • Informasjonsgjenfinning og tekstutvinning

      YEAR 2 SEMESTER 3

      Informasjonsgjenfinning og tekstutvinning

      Studiepoeng: 10

     • Statistisk læring

      YEAR 2 SEMESTER 3

      Statistisk læring

      Studiepoeng: 10

    • Andre valgemner 3. semester ved UiS

   • Utveksling 3. semester

 • Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag

 • Spesialisering Data Science

  • Obligatoriske emner

  • 3. semester ved UiS eller utveksling

   • Emner ved UiS 3. semester

    • Anbefalte valgemner 3. semester ved UiS

     • Sikkerhet og sårbarhet i nettverk

      YEAR 2 SEMESTER 3

      Sikkerhet og sårbarhet i nettverk

      Studiepoeng: 10

     • Diskret simulering og ytelsesanalyse

      YEAR 2 SEMESTER 3

      Diskret simulering og ytelsesanalyse

      Studiepoeng: 10

     • Informasjonsgjenfinning og tekstutvinning

      YEAR 2 SEMESTER 3

      Informasjonsgjenfinning og tekstutvinning

      Studiepoeng: 10

     • Statistisk læring

      YEAR 2 SEMESTER 3

      Statistisk læring

      Studiepoeng: 10

    • Andre valgemner 3. semester ved UiS

   • Utveksling 3. semester

Utveksling

Utvekslingssemester
5. semester på bachelornivå
3. semester på masternivå

Anbefalt læresteder:
Velg ditt studieprogram

Bachelornivå:
Datateknologi
Masternivå:
Datateknologi, Data Science

Utveksling
 • Alle land