Digitale dirigentstudier


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Vekting (stp)

30

Studieprogramkode

V-DIGDIR

Studienivå

Halvårsstudium og kortere

Fører til grad

Heltid/deltid

Deltid

Varighet

2 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Digitale dirigentstudier er rettet mot det frivillige musikklivs dirigenter, særskilt kor- og korpsdirigenter. Dette er en 30 studiepoengs enhet som gjennomføres over et helt studieår altså en deltidsutdanning.

Målgruppen er dirigenter som allerede er i arbeid, og som ønsker en fleksibel tilleggsutdanning som kan kombineres med arbeid og som tillater at man kan gjennomføre mye av studiene hjemmefra. Studiet er særlig rettet mot de som har liten eller ingen formell dirigentutdanning fra før.

Studiet skal gi dirigenter i det frivillige musikkliv en plattform for å fungere godt i yrkeslivet, både rent dirigentfaglig, men også som en musikkfaglig leder i fritidsmusikklivet.

Eksamen består av

 • en kombinasjon av innsendt video av egen praksis (både øvelse og konsert)
 • en praktisk eksamen i Stavanger der studenten gjennomfører en øvelse og fremføring med et praksisensemble
 • en skriftlig hjemmeeksamen

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg disse kunnskaper, ferdigheter og denne generelle kompetanse:

Generell kompetanse:

 • Forståelse av dirigentrollen. Studenten skal kunne anvende vesentlige pedagogiske prinsipper og ulike innstuderingsmetoder. Studenten skal forstå og forholde seg til prinsippene for kommunikasjon og gruppepsykologi når man jobber fra dirigentpodiet.

Kunnskaper:

 • Studenten skal ha kunnskap om instrumenter i det aktuelle ensemblet. Studenten skal kunne gjennomføre en effektiv partituranalyse, med hensyn til aspekter som form, motiv- og temaanalyse og harmonisk analyse.
 • Studenten må ha forståelse for og skal forholde seg på en etisk og profesjonell måte til dirigentens «utenommusikalske» oppgaver - samarbeid med styre, ulike samarbeidspartnere. Studenten skal kunne bidra til å bygge gode ensembler, ikke bare musikalsk, men også gjennom sitt engasjement i det organisatoriske arbeidet.

Ferdigheter:

 • Studenten skal være godt vant med grunnleggende dirigenttekniske øvelser og prinsipper, og skal være i stand til å forstå og løse mange dirigenttekniske utfordringer i sitt virke.
 • Studenten skal kjenne til hjørnestenene i repertoaret til det aktuelle ensemblet.

Hva kan du bli?

Studiet skal gi dirigenter en plattform for å fungere i yrkeslivet, både rent dirigentfaglig og som musikkfagligleder i ensemblet. I dette inngår forståelsen av egen rolle i samarbeid med nærmiljøet, og det frivillige musikkliv.

Emneevaluering

Studiet inngår i det ordinære kvalitetssikringssystemet ved Universitetet i Stavanger, og underkastes emne- og programevaluering etter gjeldende plan i fakultetet.

Studieplan og emner

 • Digitale dirigentstudier -veivalg korps eller kor

  • Obligatoriske emner - korps

   • VEK101: Digitale dirigentstudier - korps

    Første år, semester 1

    Digitale dirigentstudier - korps (VEK101)

    Studiepoeng: 30

  • Obligatoriske emner - kor

   • VEK101: Digitale dirigentstudier - kor

    Første år, semester 1

    Digitale dirigentstudier - kor (VEK101)

    Studiepoeng: 30

Opptakskrav

For å bli tatt opp til dette studiet kreves oppnådd generell studiekompetanse, og at man blir godkjent etter å ha sendt inn et 10-minutters opptak av seg selv mens man dirigerer et korps/kor.

Språkkrav i norsk/skandinavisk skal være bestått i henhold til UiS regelverk/Samordna Opptak.


Søknad: Lokalt opptak.

Søknadsfrist: 1. mars

Kontaktinformasjon

Fakultet for utøvende kunsfag Tlf. 51 83 40 00 Fax. 51 83 40 50 E-post: musikk-dans@uis.no