Hopp til hovedinnhold

Dokumentarproduksjon - mastergradsprogram (M-DOKPRO)

Fakta
Studieprogramkode

M-DOKPRO

Vekting (SP)

120

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Dokumentarproduksjon - mastergradsprogram

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Tilbys av

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Undervisningsspråk

Norsk

Intro

Dokumentarisk innhold formidles i økende grad i ulike kanaler; trykte formater (avis, bok og tidsskrifter), radio, film, tv og nett. Nettbasert formidling gjør også at medieuttrykkene blandes, samtidig som interaktive former og sosiale medier gir mulighet for at publikum blir bidragsytere i et dynamisk dokumentarisk produkt.

Masterstudiet bygger på bachelorstudiene i journalistikk og fjernsyn- og multimedieproduksjon, men er også relevant for andre mediestudier. Målet er å utvikle kunnskap om dokumentaren i ulike medieplattformer. Det blir lagt vekt på journalistiske arbeidsmetoder og journalistikkens samfunnsoppdrag, men også på den kunstneriske friheten som dokumentarformatet gir. Masterprogrammet skal opprettholde fokus på kvalitet og grundighet. Det skal utvikle studentenes kunstneriske ferdigheter slik at masterproduksjonene gir nye perspektiver på samfunnet vi lever i og på det å være menneske. Gjennom masterstudiet skal studentene lære å produsere egne dokumentarer og kritisk reflektere rundt dokumentarteori- og historie.

Masterstudiet har to masteroppgaver: en dokumentar som kan produseres i et valgfritt medium (film, fjernsyn, radio, tekst eller multimedia) og et teoretisk-empirisk arbeid. Det vil bli lagt vekt på veiledning og på studentens kritiske refleksjon over egne og andres produksjoner.

Studenten vil møte varierte undervisningsformer som forelesninger, øvinger, gruppearbeid, prosjekt og obligatoriske innleveringsoppgaver. Mye av undervisningen er prosjektbasert og knyttet til praktiske øvinger. Det forutsettes at studenten har evne til selvstendig arbeid og gjennomføring av større produksjoner på egenhånd.

Fagplan
Hva kan du bli?

Studiet vil kvalifisere deg for arbeid knyttet til redaksjoner som driver undersøkende journalistikk eller til stillinger på mellomledernivå i ulike mediehus. Som ferdig utdannet skal du også kunne utvikle egne prosjekter eller jobbe for uavhengige produsenter som driver med dokumentarproduksjon.

Studieplan og emner
  • Obligatoriske emner

  • Utveksling eller emner i 3. semester ved UiS

Utveksling

Utvekslingssemester
3. semester

Studenter på dokumentarproduksjon kan ta et semester av utdanningen i utlandet, hos et av samarbeidsuniversitetene våre. Et utvekslingsopphold er en god mulighet til å gjøre graden din spesiell, og til å studere fag UiS ikke tilbyr. Utenlandsoppholdet blir en integrert del av graden din, uten at studieprogresjonen din blir forsinket.

Læresteder i utlandet

UiS har en rekke avtaler med universiteter utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud.

Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys-nettverket.

Emnevalg

I det anbefalte utvekslingssemesteret har du to valgmuligheter. Alternativ 1: skrive den teoretisk-empiriske masteroppgaven på 30 studiepoeng hos en samarbeidsinstitusjon. Du vil da ha hovedveileder eller en biveileder hos denne institusjonen. Alternativ 2: ta relevante valgemner på 30 studiepoeng hos en samarbeidsinstitusjon. Vær oppmerksom på at ved valg av alternativ 2 er du ikke garantert til å være kvalifisert til doktorgrad.

Hjelp til forhåndsgodkjenning av emner

Når søknadsfristen har gått ut, inviterer instituttet til en workshop. Der får du hjelp til å skrive søknaden du må levere for å få forhåndsgodkjent emnene du skal ta i utlandet.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med studiekonsulent Kristine Gilje for mer informasjon.

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling
  • Alle land