Utveksling: Dokumentarproduksjon - masterprogram (M-DOKPRO)

Alt om utveksling

Utvekslingssemester

3. semester

Det åpnes for at studenter på dokumentarproduksjon kan ta et semester av utdanningen i utlandet ved å gjøre opptak i et annet land.

Læresteder i utlandet

UiS har også en rekke avtaler med universiteter utenfor Europa.

Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys-nettverket.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med studiekonsulent kari Riste for mer informasjon.

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utvekslingsmuligheter

  • Alle land