Hopp til hovedinnhold

Energy, Environment and Society - masterstudium (M-EES)

Fakta
Studieprogramkode

M-EES

Vekting (SP)

120

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Energy, Environment and Society - masterstudium

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Ja

Tilbys av

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Undervisningsspråk

Engelsk

Intro

Dette masterstudiet tar utgangspunkt i Parisavtalen (klima) og FNs bærekraftsmål og utfordringene knyttet til realisere disse målsettingene, med spesiell vekt på energiutfordringene. Energi og energirelaterte miljøutfordringer skaper store utfordringer for enkeltland og det internasjonale samfunnet som en helhet. Energisystemer verden over er i endring, eller i ferd med å endre seg, mot lavkarbon og mer bærekraftige energikonfigurasjoner. Samtidig har debattene om hva lavkarbon og bærekraftig energipolitikk egentlig er blitt stadig mer aktuell og intens i de fleste land. Det er pågående politiske konflikter om betydningen av bærekraftig energi og overgangen til lavkarbonsamfunn, og ulike,
konkurrerende oppfatninger og visjoner av hvordan det framtidige energisystemet bør se ut.

Disse politiske kontroversene danner grunnlaget for masterprogrammet i energi, miljø og samfunn. Det
samfunnsvitenskapelige masterprogrammet stiller grunnleggende spørsmål om hva bærekraftig energi kan eller bør være, og hvordan en overgang til et lavkarbonsamfunn kan realiseres ut fra ulike perspektiver.

Studiet gir deg en generell innsikt i energi- og miljørelaterte utfordringer. Studiet utforsker ulike aktører, interesser, oppfatninger og drivere for en mulig overgang til et lavkarbonsamfunn med hensyn til miljømessige, sosiale og økonomiske dimensjoner av bærekraftig utvikling.

Masterprogrammet tar utgangspunkt i omstillingsteorier. Hvordan kan samfunnsmessige endringer håndteres og rettes mot spesifikke mål, som for eksempel bærekraftig utvikling og et lavkarbonsamfunn? Hvilke spesifikke politiske konfigurasjoner vil legge til rette for et bærekraftig samfunn i ulike kontekster?

Merk at enkelte valgemner vil kunne rullere, det kan derfor variere fra år til år hvilke valgemner som tilbys.

Fagplan
Hva kan du bli?

Programmet er høyst relevant for både offentlig og privat sektor. Kunnskap om bærekraftig utvikling, energi og miljøutfordringer er forventet å øke kraftig i tiden fremover. En slik omstilling krever nye måter å tenke på, og arbeidsgivere i offentlig sektor, tenketanker, konsulentbyråer og næringsliv utforsker i økende grad ulike måter å realisere en omstilling til et lavkarbonsamfunn. På et felt i dynamisk utvikling vil ferdig utdannede masterstudenter innenfor energi, miljø og samfunn utgjøre en ressurs for både offentlig og privat sektor.

Kontaktinformasjon Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger post@uis.no tlf: 51 83 10 00 (sentralbord)
Studieplan og emner
 • Obligatoriske emner

 • 3. semester ved UiS eller utveksling

  • 3. semester ved UiS - Velg 3 emner

   • Nye teknologier og ideer for bærekraftige byer

    YEAR 2 SEMESTER 3

    Nye teknologier og ideer for bærekraftige byer

    Studiepoeng: 10

   • A posthuman era? New theoretical reflections on the human and its relations

    YEAR 2 SEMESTER 3

    A posthuman era? New theoretical reflections on the human and its relations

    Studiepoeng: 10

   • Intersectionality: critical perspectives on Inequality and Power

    YEAR 2 SEMESTER 3

    Intersectionality: critical perspectives on Inequality and Power

    Studiepoeng: 10

   • Praksis

    YEAR 2 SEMESTER 3

    Praksis

    Studiepoeng: 30

   • Energy, Societal Safety and Sustainable Development

    YEAR 2 SEMESTER 3

    Energy, Societal Safety and Sustainable Development

    Studiepoeng: 10

   • Environmental and Resource Economics

    YEAR 2 SEMESTER 3

    Environmental and Resource Economics

    Studiepoeng: 10

  • Utveksling

   • YEAR SEMESTER

 • Obligatoriske emner

  • Societal transition and transformation - Energy and climate change

   YEAR 1 SEMESTER 1

   Societal transition and transformation - Energy and climate change

   Studiepoeng: 10

  • Philosophy of Science and Research Methods

   YEAR 1 SEMESTER 1

   Philosophy of Science and Research Methods

   Studiepoeng: 10

  • Energy, energy technologies, and energy system integration

   YEAR 1 SEMESTER 1

   Energy, energy technologies, and energy system integration

   Studiepoeng: 10

  • Social science research methods

   YEAR 1 SEMESTER 2

   Social science research methods

   Studiepoeng: 10

  • Energy and environmental politics and policy in a comparative perspective

   YEAR 1 SEMESTER 2

   Energy and environmental politics and policy in a comparative perspective

   Studiepoeng: 10

  • Master Thesis

   YEAR 2 SEMESTER 3

   Master Thesis

   Studiepoeng: 30

 • 3. semester ved UiS eller utveksling

  • 3. semester ved UiS - Velg 3 emner

   • Nye teknologier og ideer for bærekraftige byer

    YEAR 2 SEMESTER 3

    Nye teknologier og ideer for bærekraftige byer

    Studiepoeng: 10

   • A posthuman era? New theoretical reflections on the human and its relations

    YEAR 2 SEMESTER 3

    A posthuman era? New theoretical reflections on the human and its relations

    Studiepoeng: 10

   • Intersectionality: critical perspectives on Inequality and Power

    YEAR 2 SEMESTER 3

    Intersectionality: critical perspectives on Inequality and Power

    Studiepoeng: 10

   • Praksis

    YEAR 2 SEMESTER 3

    Praksis

    Studiepoeng: 30

   • Energy, Societal Safety and Sustainable Development

    YEAR 2 SEMESTER 3

    Energy, Societal Safety and Sustainable Development

    Studiepoeng: 10

   • Environmental and Resource Economics

    YEAR 2 SEMESTER 3

    Environmental and Resource Economics

    Studiepoeng: 10

  • Utveksling

   • YEAR SEMESTER

 • Velg ett emne i 2. semester

  • Digital societies for sustainable energy transitions

   YEAR 1 SEMESTER 2

   Digital societies for sustainable energy transitions

   Studiepoeng: 10

  • The geopolitics of the energy transition

   YEAR 1 SEMESTER 2

   The geopolitics of the energy transition

   Studiepoeng: 10

  • Economics of Energy Markets

   YEAR 1 SEMESTER 2

   Economics of Energy Markets

   Studiepoeng: 10

  • Perspectives on Strategic Innovation

   YEAR 1 SEMESTER 2

   Perspectives on Strategic Innovation

   Studiepoeng: 10