Hopp til hovedinnhold

Energy, Environment and Society - masterstudium (M-EES)

Fakta
Studieprogramkode

M-EES

Vekting (SP)

120

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Master in Environment, Energy and Society

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Ja

Tilbys av

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Undervisningsspråk

Engelsk

Intro

Dette masterstudiet tar utgangspunkt i Parisavtalen (klima) og FNs bærekraftsmål og utfordringene knyttet til realisere disse målsettingene, med spesiell vekt på energiutfordringene. Energi og energirelaterte miljøutfordringer skaper store utfordringer for enkeltland og det internasjonale samfunnet som en helhet. Energisystemer verden over er i endring, eller i ferd med å endre seg, mot lavkarbon og mer bærekraftige energikonfigurasjoner. Samtidig har debattene om hva lavkarbon og bærekraftig energipolitikk egentlig er blitt stadig mer aktuell og intens i de fleste land. Det er pågående politiske konflikter om betydningen av bærekraftig energi og overgangen til lavkarbonsamfunn, og ulike,
konkurrerende oppfatninger og visjoner av hvordan det framtidige energisystemet bør se ut.

Disse politiske kontroversene danner grunnlaget for masterprogrammet i energi, miljø og samfunn. Det
samfunnsvitenskapelige masterprogrammet stiller grunnleggende spørsmål om hva bærekraftig energi kan eller bør være, og hvordan en overgang til et lavkarbonsamfunn kan realiseres ut fra ulike perspektiver.

Studiet gir deg en generell innsikt i energi- og miljørelaterte utfordringer. Studiet utforsker ulike aktører, interesser, oppfatninger og drivere for en mulig overgang til et lavkarbonsamfunn med hensyn til miljømessige, sosiale og økonomiske dimensjoner av bærekraftig utvikling.

Masterprogrammet tar utgangspunkt i omstillingsteorier. Hvordan kan samfunnsmessige endringer håndteres og rettes mot spesifikke mål, som for eksempel bærekraftig utvikling og et lavkarbonsamfunn? Hvilke spesifikke politiske konfigurasjoner vil legge til rette for et bærekraftig samfunn i ulike kontekster?

Merk at enkelte valgemner vil kunne rullere, det kan derfor variere fra år til år hvilke valgemner som tilbys.

Fagplan
Hva kan du bli?

Programmet er høyst relevant for både offentlig og privat sektor. Kunnskap om bærekraftig utvikling, energi og miljøutfordringer er forventet å øke kraftig i tiden fremover. En slik omstilling krever nye måter å tenke på, og arbeidsgivere i offentlig sektor, tenketanker, konsulentbyråer og næringsliv utforsker i økende grad ulike måter å realisere en omstilling til et lavkarbonsamfunn. På et felt i dynamisk utvikling vil ferdig utdannede masterstudenter innenfor energi, miljø og samfunn utgjøre en ressurs for både offentlig og privat sektor.

Studieplan og emner
 • Obligatoriske emner

 • 3. semester ved UiS eller utveksling

  • 3. semester ved UiS - Velg 3 emner

   • Nye teknologier og ideer for bærekraftige byer

    Andre år, semester 3

    Nye teknologier og ideer for bærekraftige byer

    Studiepoeng: 10

   • A posthuman era? New theoretical reflections on the human and its relations

    Andre år, semester 3

    A posthuman era? New theoretical reflections on the human and its relations

    Studiepoeng: 10

   • Intersectionality: critical perspectives on Inequality and Power

    Andre år, semester 3

    Intersectionality: critical perspectives on Inequality and Power

    Studiepoeng: 10

   • Praksis

    Andre år, semester 3

    Praksis

    Studiepoeng: 30

   • Energy, Societal Safety and Sustainable Development

    Andre år, semester 3

    Energy, Societal Safety and Sustainable Development

    Studiepoeng: 10

   • Environmental and Resource Economics

    Andre år, semester 3

    Environmental and Resource Economics

    Studiepoeng: 10

  • Utveksling

 • Obligatoriske emner

  • Societal transition and transformation - Energy and climate change

   Første år, semester 1

   Societal transition and transformation - Energy and climate change

   Studiepoeng: 10

  • Philosophy of Science and Research Methods

   Første år, semester 1

   Philosophy of Science and Research Methods

   Studiepoeng: 10

  • Energy, energy technologies, and energy system integration

   Første år, semester 1

   Energy, energy technologies, and energy system integration

   Studiepoeng: 10

  • Social science research methods

   Første år, semester 2

   Social science research methods

   Studiepoeng: 10

  • Master Thesis

   Andre år, semester 3

   Master Thesis

   Studiepoeng: 30

 • 3. semester ved UiS eller utveksling

  • 3. semester ved UiS - Velg 3 emner

   • Nye teknologier og ideer for bærekraftige byer

    Andre år, semester 3

    Nye teknologier og ideer for bærekraftige byer

    Studiepoeng: 10

   • A posthuman era? New theoretical reflections on the human and its relations

    Andre år, semester 3

    A posthuman era? New theoretical reflections on the human and its relations

    Studiepoeng: 10

   • Intersectionality: critical perspectives on Inequality and Power

    Andre år, semester 3

    Intersectionality: critical perspectives on Inequality and Power

    Studiepoeng: 10

   • Praksis

    Andre år, semester 3

    Praksis

    Studiepoeng: 30

   • Energy, Societal Safety and Sustainable Development

    Andre år, semester 3

    Energy, Societal Safety and Sustainable Development

    Studiepoeng: 10

   • Environmental and Resource Economics

    Andre år, semester 3

    Environmental and Resource Economics

    Studiepoeng: 10

  • Utveksling

 • Velg to emner i 2. semester

  • Digital societies for sustainable energy transitions

   Første år, semester 2

   Digital societies for sustainable energy transitions

   Studiepoeng: 10

  • The geopolitics of the energy transition

   Første år, semester 2

   The geopolitics of the energy transition

   Studiepoeng: 10

  • Economics of Energy Markets

   Første år, semester 2

   Economics of Energy Markets

   Studiepoeng: 10

  • Energy and environmental politics and policy in a comparative perspective

   Første år, semester 2

   Energy and environmental politics and policy in a comparative perspective

   Studiepoeng: 10

  • Energiomstilling

   Første år, semester 2

   Energiomstilling

   Studiepoeng: 10

Utveksling

Utvekslingssemester
3. semester

Studenter på Energy, Environment and Society kan ta et semester av utdanningen i utlandet, hos et av samarbeidsuniversitetene våre. Et utvekslingsopphold er en god mulighet til å gjøre graden din spesiell, og til å studere fag UiS ikke tilbyr. Utenlandsoppholdet blir en integrert del av graden din, uten at studieprogresjonen din blir forsinket.

Emnevalg

I det anbefalte utvekslingssemesteret skal du ta valgemner på masternivå som tilsvarer 30 studiepoeng. Det vil si at du står fritt til å velge hvilke fag du vil studere i utlandet, så sant innholdet er relevant for studiet. Ved noen institusjoner finnes det ferdig sammensatte, anbefalte spesialiseringer på 30 studiepoeng. Hos andre institusjoner kan du lage din egen sammensetning på 30 studiepoeng. Institutt for medie- og samfunnsfag har en liste over tidligere godkjente emner.

Hjelp til forhåndsgodkjenning av emner

Når søknadsfristen har gått ut, inviterer instituttet til en workshop. Der får du hjelp til å skrive søknaden du må levere for å få forhåndsgodkjent emnene du skal ta i utlandet. Vi anbefaler at søknaden inneholder emner som tilsvarer mer enn 30 studiepoeng, slik at du har flere valgmuligheter.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med studiekonsulent Magda Hognestad for mer informasjon.

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling
 • Alle land

  Københavns Universitet

  København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Roskilde Universitet

  Roskilde er mer enn bare musikk - byen har også et universitet der du kan reise på utveksling!

  University of Iceland

  I hjerte av Islands hovedstad, Reykjavik, omringet av utrolig landskap, ligger University of Iceland.

  Reis på utveksling til Island og Reykjavik, og få stipend gjennom Nordlys, Nordtek eller Erasmus+.

  Göteborgs universitet

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med supre shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange flotte steder, severdigheter og øyer å besøke.

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS sitt partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. University of Twente er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap og har mer enn 9000 studenter.

  Delft University of Technology

  Delft University of Technology, også kjent som TU Delft, er regnet for å være blant verdens mest prestisjetunge universitet innen ingeniørfag og teknologi. Dette er en unik mulighet for deg som studerer ingeniørfag!

  Technical University of Munich

  The Technical University of Munich, also known as TUM, accounts for major advancements in the field of natural sciences. TUM is one of the best universities in Germany and has several awarded scientists and Nobel Prize winners. The Technical University of Munich strives for excellent teaching and research quality.

  Flinders University

  Flinders University er eit internasjonalt orientert universitet som rangerer blant dei ti beste Australian Universities for International Standing.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Bond University

  Reis på utveksling til Gold Coast og Bond University!

 • Danmark

  Københavns Universitet

  København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Roskilde Universitet

  Roskilde er mer enn bare musikk - byen har også et universitet der du kan reise på utveksling!

 • Island

  University of Iceland

  I hjerte av Islands hovedstad, Reykjavik, omringet av utrolig landskap, ligger University of Iceland.

  Reis på utveksling til Island og Reykjavik, og få stipend gjennom Nordlys, Nordtek eller Erasmus+.

 • Sverige

  Göteborgs universitet

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med supre shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange flotte steder, severdigheter og øyer å besøke.

 • Nederland

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS sitt partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. University of Twente er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap og har mer enn 9000 studenter.

  Delft University of Technology

  Delft University of Technology, også kjent som TU Delft, er regnet for å være blant verdens mest prestisjetunge universitet innen ingeniørfag og teknologi. Dette er en unik mulighet for deg som studerer ingeniørfag!

 • Tyskland

  Technical University of Munich

  The Technical University of Munich, also known as TUM, accounts for major advancements in the field of natural sciences. TUM is one of the best universities in Germany and has several awarded scientists and Nobel Prize winners. The Technical University of Munich strives for excellent teaching and research quality.

 • Australia

  Flinders University

  Flinders University er eit internasjonalt orientert universitet som rangerer blant dei ti beste Australian Universities for International Standing.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Bond University

  Reis på utveksling til Gold Coast og Bond University!