Hopp til hovedinnhold

Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme (M-ENVTEC)

Fakta
Studieprogramkode

M-ENVTEC

Vekting (SP)

120

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Master's Degree Programme in Environmental Engineering

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Undervisningsspråk

Engelsk

Intro

Studieprogrammet består av underviste emner samt et forskningsprosjekt, og har to spesialiseringer. Begge to spesialiseringer har bade obligatoriske- og valgemner. I forsknings delen arbeides det med en masteroppgave som gir 30 studiepoeng. Studenten gjør en vitenskapelig undersøkelse under veiledning.

Studieprogrammets struktur gjenspeiler studiets overordnede målsetning: Vi ønsker å uteksaminere kandidater som har dybdekunnskap og er kapable til systemanalyser av akvatiske miljø, som kjenner kompleksiteten til og behersker teknikker for kvantitativ analyse av mekanismer og prosesser for omdanning av økologiske komponenter, og som basert på denne kunnskap og kompetanser kan foreslå løsninger for tiltak mot miljøskadelige påvirkninger. Da dette er en ingeniørutdannelse ønsker vi at kandidatene skal beherske både kvantitativ og kvalitativ systemanalyse, ha bred kunnskap om potensielle miljøproblemer, og sist men ikke minst, kunne anvende sine kunnskaper til design og drift av miljøteknologiske løsninger for behandling av vann og akvatiske system. Vår ide er at vi skal utdanne miljø-leger som er i stand til å forstå akvatiske systemers fysiologi, kunne identifisere negative miljøfaktorer og kunne utskrive riktig behandling for systemet.

Studenter spesialiserer seg innen enten Offshore Environmental Technology (OET) eller Water Science and Technology (WST). Begge spesialiseringene er basert på kurs sammensatt av obligatoriske og valgfrie fag.

En spesialisering innen Water Science and Technology (vannvitenskap), inneholder mer om akvatisk kjemi og økologi samt teknologier for behandling av vann og avløpsvann. Denne spesialiseringen gir en grunnleggende basis i naturvitenskap og forskning. Studenter vil lære mer om akvatiske prosesser og mekanismer som er avgjørende for forståelsen av naturlige vannmiljø og vår bruk av disse. I tillegg vil studenter lære mer om miljø-bioteknologi og vannbehandling.

En spesialisering i Offshore Environmental Engineering passer for de som er interessert i tekniske og administrative metoder for miljøforvaltning i offshore-industrien. Studenter vil ta fag innen olje og gassutvinning, produksjonsteknologi og miljøforvaltning. Med offshore-spesialiseringen får du et forsprang om du ønsker å arbeide i olje- og gassindustrien eller i en offshore relatert bedrift.

Universitetet legger vekt på å kunne tilby alle studier som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen i fagfelt, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig.

Fagplan
Hva kan du bli?

Med masterstudiet blir kandidaten kvalifisert for stillinger innen miljøteknologi og miljøforvaltning. Du kan jobbe innen offentlige og private forskningsinstitusjoner, miljøforvaltning eller som teknisk konsulent og miljørådgiver i industribedrifter.

Studieplan og emner
 • Obligatoriske emner

  • Metoder i vannvitenskap og teknologi

   Andre år, semester 3

   Metoder i vannvitenskap og teknologi

   Studiepoeng: 10

 • Valg av spesialisering

  • Spesialisering Offshore Environmental Technology

   • Anbefalte valgemner 2. og 3. semester

   • Andre valgemner 3. semester

  • Spesialisering Water Science and Technology

   • Anbefalte valgemner 3. semester

   • Andre valgemner 3. semester

    • Modeling and Computational Engineering

     Andre år, semester 3

     Modeling and Computational Engineering

     Studiepoeng: 10

 • Obligatoriske emner

 • Valg av spesialisering

  • Spesialisering Offshore Environmental Technology

   • Anbefalte valgemner 2. og 3. semester

   • Andre valgemner 3. semester

  • Spesialisering Water Science and Technology

   • Obligatorisk emne

   • Anbefalte valgemner 3. semester

   • Andre valgemner 3. semester

    • Modeling and Computational Engineering

     Andre år, semester 3

     Modeling and Computational Engineering

     Studiepoeng: 10

Utveksling

Utvekslingssemester
3. semester

Opplegg for utvekslingen
3. semester på masterprogrammet i miljøteknologi er tilrettelagt for utveksling. For spesialisering i Offshore Environmental Technology har semesteret 10 studiepoeng valgemner og 20 studiepoeng obligatoriske emner. For spesialisering i Water Science and Technology har semesteret 20 studiepoeng valgemner og 10 studiepoeng obligatoriske emner.

Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Flere muligheter
I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene. Finn ut mer.  

Det er også mulig å ta emner ved Universitetssenteret på Svalbard, UNIS.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Hannah Kate Hondebrink

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling
 • Alle land

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Lunds universitet

  Lunds Universitet sin historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

  Teknisk högskola Lund

  Lunds Universitet sin historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

  Estonian University of Life Sciences

  Estonian University of Life Sciences (EMÜ) har røtter tilbake til 1848 og er et grønt universitet, som både forsker og underviser i bærekraft. Her får du sjansen for å oppleve det moderne Estland og samtidig bo i en historisk by.

  UniLaSalle

  The École des Metiers et de l´Environnement (EME) and Uni LaSalle have merged into a single higher education institution dedicated to Environmental Sciences: Institut Polytechnique La Salle (IPLS).

  Wageningen University

  Wageningen University er i en årrekke blitt kåret til det beste universitetet i Nederland. Et utvekslingsopphold ved Wageningen er en unik mulighet til å studere interessante fag i et internasjonalt studiemiljø.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

 • Danmark

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

 • Sverige

  Lunds universitet

  Lunds Universitet sin historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

  Teknisk högskola Lund

  Lunds Universitet sin historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

 • Estland

  Estonian University of Life Sciences

  Estonian University of Life Sciences (EMÜ) har røtter tilbake til 1848 og er et grønt universitet, som både forsker og underviser i bærekraft. Her får du sjansen for å oppleve det moderne Estland og samtidig bo i en historisk by.

 • Frankrike

  UniLaSalle

  The École des Metiers et de l´Environnement (EME) and Uni LaSalle have merged into a single higher education institution dedicated to Environmental Sciences: Institut Polytechnique La Salle (IPLS).

 • Nederland

  Wageningen University

  Wageningen University er i en årrekke blitt kåret til det beste universitetet i Nederland. Et utvekslingsopphold ved Wageningen er en unik mulighet til å studere interessante fag i et internasjonalt studiemiljø.

 • USA

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.