Hopp til hovedinnhold

Jordmorfag, master (M-JORDMOR)

Fakta
Studieprogramkode

M-JORDMOR

Vekting (SP)

120

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Master i jordmorfag

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Tilbys av

Det helsevitenskapelige fakultet

Undervisningsspråk
Intro

Som jordmor er du kvalifisert til å ivareta normale forløp under svangerskapet, fødsel og barseltid for mor, barn og den nye familien. Denne omsorgen omfatter også forebyggende tiltak, identifisering og behandling av eventuelle kompliserte forløp der jordmor er en del av et tverrfaglig team. I dette studiet vil du få utviklet denne kompetansen og stimulert din nysgjerrighet til å arbeide videre med faglige spørsmål.

Masterstudium i jordmorfag er et fulltidsstudium som består både av teoretiske studier (60 studiepoeng) og brukerrettede kliniske studier (60 studiepoeng). Teoridelen gjennomføres ved ulike undervisningsformer, som gruppearbeid, selvstudium og e-læring, forelesninger, ferdighetstrening, fagnotat og masteroppgave. De kliniske studiene gjennomføres i både kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Fagplan

Studiet tilfredsstiller Europaparlamentets rådsdirektiv 2005/36/EF som beskriver den utøvende jordmorvirksomhet og kvantitative kliniske krav til jordmorutdanning. Til sammen oppfyller studiet krav beskrevet i nasjonale retningslinjer og internasjonale konvensjoner med hensyn til både jordmorutdanning og mastergradsutdanning.

Master i jordmorfag ved UiS vil imøtekomme kravene til Rammeplan med forskrift for jordmorutdanning og Mastergradsforskriften på følgende måte: klinisk veiledet jordmorpraksis inkludert fagnotat og selvstudie (60 studiepoeng), teoretiske jordmorfag, inkludert medisinske, naturvitenskapelige, samfunnsvitenskapelige og humanistiske tema med relevans for jordmorfaget (20 studiepoeng), vitenskapsteori og forskningsmetode (10 studiepoeng) og masteroppgave (30 studiepoeng), totalt 120 studiepoeng.

Praksis i studiet utgjør minimum 40 uker (60 studiepoeng) og er delt opp i to emner i første studieår, og to emner i andre studieår. Praksisstudiene gjennomføres ved føde- og barselavdelingene, observasjonspost for gravide, post for syke nyfødte og ved gynekologisk- og fødepoliklinikk på sykehus, og i kommunehelsetjenesten.

Hva kan du bli?

Fullført og bestått utdanning gir rett til graden master i jordmorfag som gir grunnlag for autorisasjon som jordmor. Jordmødre arbeider både i primær- og spesialisthelsetjenesten, så vel som i privat praksis.

Studieplan og emner
 • Jordmorfag, master

  • Master i jordmorfag

   Andre år, semester 3

   Master i jordmorfag

   Studiepoeng: 30

  • Avansert klinisk jordmorfag inkludert akutte obstetriske komplikasjoner

   Andre år, semester 3

   Avansert klinisk jordmorfag inkludert akutte obstetriske komplikasjoner

   Studiepoeng: 15

 • Velg praksis ved UiS eller på utveksling

  • Praksis ved UiS

   • Praksis relatert til komplisert svangerskap, fødsel, barsel og nyfødt

    Andre år, semester 3

    Praksis relatert til komplisert svangerskap, fødsel, barsel og nyfødt

    Studiepoeng: 15

  • Praksis ved utveksling

   • Internasjonal utveksling Praksis relatert til komplisert svangerskap, fødsel, barsel og nyfødt

    Andre år, semester 3

    Internasjonal utveksling Praksis relatert til komplisert svangerskap, fødsel, barsel og nyfødt

    Studiepoeng: 15

 • Jordmorfag, master

  • Normalt svangerskap, fødsel, barsel og nyfødt

   Første år, semester 1

   Normalt svangerskap, fødsel, barsel og nyfødt

   Studiepoeng: 10

  • Fokus på normalt svangerskap, fødsel, barsel og nyfødt nyfødt

   Første år, semester 1

   Fokus på normalt svangerskap, fødsel, barsel og nyfødt nyfødt

   Studiepoeng: 15

  • Komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barseltid for mor og barn

   Første år, semester 1

   Komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barseltid for mor og barn

   Studiepoeng: 10

  • Vitenskapsteori og forskningsmetode

   Første år, semester 1

   Vitenskapsteori og forskningsmetode

   Studiepoeng: 10

  • Avansert klinisk jordmorfag relatert til svangerskap, fødsel og barsel, med hovedfokus på det normale

   Første år, semester 2

   Avansert klinisk jordmorfag relatert til svangerskap, fødsel og barsel, med hovedfokus på det normale

   Studiepoeng: 15

  • Master i jordmorfag

   Første år, semester 2

   Master i jordmorfag

   Studiepoeng: 30

  • Avansert klinisk jordmorfag inkludert akutte obstetriske komplikasjoner

   Andre år, semester 3

   Avansert klinisk jordmorfag inkludert akutte obstetriske komplikasjoner

   Studiepoeng: 15

 • Velg praksis ved UiS eller på utveksling

  • Praksis ved UiS

   • Praksis relatert til komplisert svangerskap, fødsel, barsel og nyfødt

    Andre år, semester 3

    Praksis relatert til komplisert svangerskap, fødsel, barsel og nyfødt

    Studiepoeng: 15

  • Praksis ved utveksling

   • Internasjonal utveksling Praksis relatert til komplisert svangerskap, fødsel, barsel og nyfødt

    Andre år, semester 3

    Internasjonal utveksling Praksis relatert til komplisert svangerskap, fødsel, barsel og nyfødt

    Studiepoeng: 15

Utveksling

Utvekslingssemester
3. semester (12 uker i utlandet: 8 uker praksis og 4 uker arbeid med masteroppgaven)

Opplegg for utvekslingen
Som student ved UiS har du mulighet til å ta deler av utdanningen din i utlandet, uten å tape tid i studiet ditt. Det helsevitenskapelige fakultet oppfordrer alle studenter til å dra på utveksling. Du får nye faglige erfaringer, et internasjonalt nettverk, nye vennskap, personlig vekst og bedre språkkunnskaper.

På masterprogrammet i jordmor er det lagt til rette for utveksling i 3.semester, i form av 8 uker praksis og 4 uker teori (arbeid med masteroppgaven) i utlandet. Utenlandsopphold må planlegges tidlig, gjerne ett år i forveien. Å dra på utveksling er lærerikt, spennende, morsomt – og ikke vanskelig hvis du planlegger i god tid.

Grip muligheten!

Læresteder som er faglig anbefalte for studenter på master i jordmor er listet opp under.

Kontaktperson

Administrativ internasjonal koordinator Magdalena Brekke

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling
 • Alle land

  Professionshøjskolen University College Nordjylland

  Drømmer du om å reise på utveksling til en profesjonshøyskole som er kjent for å ha stort fokus på den enkelte student? La drømmen bli virkelighet på University College of Northern Denmark (UCN) i Danmark!

  Sahlgrenska Akademin

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med gode shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange severdigheter og øyer å besøke.

  University of Surrey

  Har du noen gang lurt på hvordan det er å studere i Storbritannia? Nå har du muligheten til å studere ved University of Surrey som er rangert blant de fire beste universitetene i landet innenfor helsefag!

  Kilimanjaro Christian Medical University College

  Dra på utveksling til Tanzania hvis du har en drøm om et annerledes praksisopphold hvor du vil bli kjent med en annen kultur og utvikle deg faglig. Her vil du møte utfordrende opplevelser som vil gi deg erfaringer for livet!

  St. Mary's Midwifery School

  Er du tilpasningsdyktig og takler en utfordrende arbeidshverdag på et sykehus som vil gi deg erfaringer for livet? Søk om praksisopphold ved St. Mary's Midwifery School og Kalongo Hospital (kjent som Dr. Ambrosoli Memorial Hospital)!

  An-Najah National University

  An-Najah National University ligger i Stavanger sin vennskapsby Nablus på Vestbredden, Palestina.

 • Danmark

  Professionshøjskolen University College Nordjylland

  Drømmer du om å reise på utveksling til en profesjonshøyskole som er kjent for å ha stort fokus på den enkelte student? La drømmen bli virkelighet på University College of Northern Denmark (UCN) i Danmark!

 • Sverige

  Sahlgrenska Akademin

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med gode shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange severdigheter og øyer å besøke.

 • Storbritannia

  University of Surrey

  Har du noen gang lurt på hvordan det er å studere i Storbritannia? Nå har du muligheten til å studere ved University of Surrey som er rangert blant de fire beste universitetene i landet innenfor helsefag!

 • Tanzania

  Kilimanjaro Christian Medical University College

  Dra på utveksling til Tanzania hvis du har en drøm om et annerledes praksisopphold hvor du vil bli kjent med en annen kultur og utvikle deg faglig. Her vil du møte utfordrende opplevelser som vil gi deg erfaringer for livet!

 • Uganda

  St. Mary's Midwifery School

  Er du tilpasningsdyktig og takler en utfordrende arbeidshverdag på et sykehus som vil gi deg erfaringer for livet? Søk om praksisopphold ved St. Mary's Midwifery School og Kalongo Hospital (kjent som Dr. Ambrosoli Memorial Hospital)!

 • Palestina

  An-Najah National University

  An-Najah National University ligger i Stavanger sin vennskapsby Nablus på Vestbredden, Palestina.