Hopp til hovedinnhold

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. (M-KONMAT)

Fakta
Studieprogramkode

M-KONMAT

Vekting (SP)

120

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Masterstudium i konstruksjoner og materialer

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Undervisningsspråk

Engelsk

Intro

Med en mastergrad i konstruksjoner og materialer får du en kompetanse innen konstruksjonsteknikk, maskinteknikk og materialteknologi som vi er avhengige av for å få industri-Norge til å gå rundt. Kompetansen gjør deg etterspurt i arbeidslivet, både innen landbasert virksomhet og innen offshorevirksomhet. I det to-årige masterstudiet kan du fordype deg innen maskinkonstruksjoner, fornybar energi, samt bygg- og offshore konstruksjonsteknikk.  

Dette er et internasjonalt studium hvor norske og utenlandske studenter studerer i fellesskap. All undervisning foregår på engelsk. Studiet inneholder metodeemner som skal utdype og videreføre det matematisk-naturvitenskaplige grunnlaget fra bachelor-studiet, tekniske spesialiseringsemner, valgemner og masteroppgaven.  

Masteroppgaven er et større selvstendig prosjekt som utføres i siste semester. Den kan gjerne utføres i samarbeid med en bedrift, dersom det faglige nivået på oppgaven er tilfredsstillende.  

Fagplan

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning 

Av studiets 120 studiepoeng (sp) utgjør 20 sp grunnleggende metodeemner (G) som skal utdype og videreføre det matematisk-naturvitenskapelige grunnlaget fra bachelorstudiet. De resterende 100 studiepoengene utgjøres av 15 sp obligatoriske kjernefag (K), 55 sp spesialiseringssemner (S) og en avsluttende masteroppgave på 30 sp (M). Studiet har to spesialiseringer:   

 • Maskinteknikk 
 • Konstruksjonsteknikk   

I 3. semester tilbys en rekke valgemner der studenten selv kan fordype seg i emner som passer sine interesser. Innen maskinteknikk kan man enten fordype seg videre innen mekaniske systemer eller lære mer om fornybar energi. For konstruksjonsteknikk kan man velge å lære mer om enten landbaserte eller offshore konstruksjoner.  

Masteroppgaven kan enten tas ved instituttet eller i samarbeid med næringslivet. Instituttet har god kontakt med blant annet offshorerelaterte bedrifter i regionen. For å kunne skrive masteroppgave stilles det krav om tilfredsstillende studieprogresjon (viser til Regler for bachelor- og masteroppgaven).  

Universitetet legger vekt på å kunne tilby alle studier som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen i faget, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig.   

Undervisningsformene er en kombinasjon av forelesninger, prosjektoppgaver, obligatoriske og frivillige øvinger og laboratoriearbeid. Følgende fremgår av den enkelte emnebeskrivelse:  

 • Arbeids- og undervisningsformer  
 • Pensumlitteratur  
 • Evalueringsformer  
 • Vurderingsformer  
Hva kan du bli?

Studiet kvalifiserer kandidatene til et bredt spekter av stillinger i privat industri og offentlige organisasjoner. Siden kjernen i masterstudiet består av ofte anvendbare prinsipper og metoder, kan hovedfagsstudenter kvalifisere seg til mange attraktive stillinger innen maskin- og konstruksjonsteknikk og materialteknologi i offshore- og sivilingeniørindustri, fornybar energiprosjekter, produksjon og produksjonsindustri og et mangfoldig utvalg av mekaniske operasjoner.  

Det vil alltid være behov for bygninger, veier, broer, materialer, maskiner, produksjons- og produksjonsprosesser, vind / bølge og solenergisystemer og nyutdannede vil derfor være attraktive i industrien og i det internasjonale arbeidsmarkedet.  

Mange vil også ha interessante jobbmuligheter innen forskning, utdanning eller i offentlig sektor viet til kontroll, regulering og rettshåndhevelse av industrisektorer.

Studieplan og emner
 • Spesialisering bygg- og offshorekonstruksjoner

  • Obligatoriske fellesemner

   • Masteroppgave konstruksjoner og materialer

    Andre år, semester 3

    Masteroppgave konstruksjoner og materialer

    Studiepoeng: 30

  • Velg profil

   • Profil Byggkonstruksjoner

    • Valgemner

     • Betongteknologi

      Andre år, semester 3

      Betongteknologi

      Studiepoeng: 5

     • Betongkonstruksjoner, videregående kurs

      Andre år, semester 3

      Betongkonstruksjoner, videregående kurs

      Studiepoeng: 10

     • Analyse og dimensjonering av stålkonstruksjoner: Videregående

      Andre år, semester 3

      Analyse og dimensjonering av stålkonstruksjoner: Videregående

      Studiepoeng: 10

     • Prosjektledelse

      Andre år, semester 3

      Prosjektledelse

      Studiepoeng: 5

     • Offshore vindturbinteknologi

      Andre år, semester 3

      Offshore vindturbinteknologi

      Studiepoeng: 5

   • Profil Offshorekonstruksjoner

    • Valgbare emner

     • Analyse og dimensjonering av stålkonstruksjoner: Videregående

      Andre år, semester 3

      Analyse og dimensjonering av stålkonstruksjoner: Videregående

      Studiepoeng: 10

     • Offshore feltutvikling

      Andre år, semester 3

      Offshore feltutvikling

      Studiepoeng: 5

     • Rørledninger og stigerør

      Andre år, semester 3

      Rørledninger og stigerør

      Studiepoeng: 5

     • Marine Operasjoner

      Andre år, semester 3

      Marine Operasjoner

      Studiepoeng: 5

     • Offshore vindturbinteknologi

      Andre år, semester 3

      Offshore vindturbinteknologi

      Studiepoeng: 10

  • Utveksling 3. semester

 • Spesialisering Maskinkonstruksjoner

  • Obligatoriske fellesemner

   • Masteroppgave konstruksjoner og materialer

    Andre år, semester 3

    Masteroppgave konstruksjoner og materialer

    Studiepoeng: 30

  • Velg profil

   • Profil Fornybar energi

    • Valgbare emner

     • Nye teknologier og ideer for bærekraftige byer

      Andre år, semester 3

      Nye teknologier og ideer for bærekraftige byer

      Studiepoeng: 10

     • Societal transition and transformation - Energy and climate change

      Andre år, semester 3

      Societal transition and transformation - Energy and climate change

      Studiepoeng: 10

     • Offshore vindturbinteknologi

      Andre år, semester 3

      Offshore vindturbinteknologi

      Studiepoeng: 10

     • Energy, energy technologies, and energy system integration

      Andre år, semester 3

      Energy, energy technologies, and energy system integration

      Studiepoeng: 10

    • Utveksling 3. semester

   • Profil Maskinsystemer

    • Valgbare emner

    • Utveksling 3. semester

 • Spesialisering konstruksjonsteknikk

  • Obligatoriske emner

  • Velg ett emne i 2. semester

  • Valgemner eller utveksling 3. semester - 30 studiepoeng

   • Emner ved UiS 3. semester

    • Anbefalte valgemner 3. semester

     • Betongteknologi

      Andre år, semester 3

      Betongteknologi

      Studiepoeng: 5

     • Betongkonstruksjoner, videregående kurs

      Andre år, semester 3

      Betongkonstruksjoner, videregående kurs

      Studiepoeng: 10

     • Analyse og dimensjonering av stålkonstruksjoner: Videregående

      Andre år, semester 3

      Analyse og dimensjonering av stålkonstruksjoner: Videregående

      Studiepoeng: 10

     • Offshore vindturbinteknologi

      Andre år, semester 3

      Offshore vindturbinteknologi

      Studiepoeng: 10

    • Andre valgemner 3. semester

   • Utveksling 3. semester

 • Spesialisering Maskinteknikk

  • Obligatoriske emner

  • Valgemner eller utveksling 3. semester - 30 studiepoeng

   • Emner ved UiS 3. semester

    • Anbefalte valgemner 3. semester

     • DAK/DAP og 3D Printing

      Andre år, semester 3

      DAK/DAP og 3D Printing

      Studiepoeng: 10

     • Sveise- og inspeksjonsteknologier

      Andre år, semester 3

      Sveise- og inspeksjonsteknologier

      Studiepoeng: 10

     • Offshore vindturbinteknologi

      Andre år, semester 3

      Offshore vindturbinteknologi

      Studiepoeng: 10

     • Energy, energy technologies, and energy system integration

      Andre år, semester 3

      Energy, energy technologies, and energy system integration

      Studiepoeng: 10

    • Andre valgemner 3. semester

     • Levetidsforlengelse av konstruksjoner

      Andre år, semester 3

      Levetidsforlengelse av konstruksjoner

      Studiepoeng: 5

     • Prosjektledelse

      Andre år, semester 3

      Prosjektledelse

      Studiepoeng: 5

     • Societal transition and transformation - Energy and climate change

      Andre år, semester 3

      Societal transition and transformation - Energy and climate change

      Studiepoeng: 10

     • Avansert Energiomvandlings Tekniker

      Andre år, semester 3

      Avansert Energiomvandlings Tekniker

      Studiepoeng: 10

   • Utveksling 3. semester

Utveksling

Utvekslingssemester
3. semester 

Opplegg for utvekslingen
I 3. semester på masterprogrammet i konstruksjoner og materialer er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet. 

Det er satt opp 30 studiepoeng med valgemner i 3. semester. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt. 

Faglig anbefalte læresteder 

Spesialisering i maskinteknikk:  

 • Linköping University, Sverige  
 • San Diego State University, USA  
 • University of Adelaide, Australia  
 • Grenoble Institute of Technology, Frankrike  
 • Chalmers University of Technology, Sverige  
 • Polytechnic Milano, Italia    
 • University Twente, Nederland (ECIU Universities) 
 • University of Trento, Italia (ECIU Universities) 
 • University of Aveiro, Portugal (ECIU Universities) 
 • University of Kaunas, Lithuania (ECIU Universities) 

Spesialisering i konstruksjonsteknikk:  

 • Aalborg University, Danmark  
 • University of Iceland, Island  
 • Technico Lisboa, Portugal  
 • Polytechnic Milano, Italia 
 • Technical University of Munich, Tyskland 
 • University of Twente, Netherlands (ECIU University)  
 • University of Trento, Italy (ECIU University)  
 • University of Aveiro, Portugal (ECIU University)  
 • Kaunas University of Technology, Lithuania (ECIU University)  

Flere muligheter
I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene. Finn ut mer.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Iselin Torland Tjensvold

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling
 • Alle land

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  University of Iceland

  I hjerte av Islands hovedstad, Reykjavik, omringet av utrolig landskap, ligger University of Iceland.

  Reis på utveksling til Island og Reykjavik, og få stipend gjennom Nordlys, Nordtek eller Erasmus+.

  Linköpings universitet

  Linkøpings universitet er et av Sveriges største universitet med en sterk tradisjon for samarbeid over landegrenser. Universitetet er kjent for sin innovative profil innenfor forskning og utdanning, og er som UiS medlem av nettverket European Consortium of Innovative Universities (ECIU).

  Chalmers tekniska högskola

  Tenker du på utveksling til Sverige har Chalmers tekniska högskola i Gøteborg mye å tilby. Chalmers er et teknisk universitet i Göteborg med rundt 10.000 studenter som har et fokus på forskning og utdanning innen teknologi, naturvitenskap og arkitektur.

  Grenoble Institute of Technology

  Bli Erasmus+-student og studér i de franske alper i Frankrikes beste studentby Grenoble!

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – reis på utveksling til Trento!

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS sitt partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. University of Twente er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap og har mer enn 9000 studenter.

  University of Lisbon (ULisboa)

  Enjoy a semester abroad in beautiful Portugal! Explore one of the oldest cities in the world and study at the largest technical School in Portugal while enjoying the Mediterranean climate!

  Technical University of Munich

  The Technical University of Munich, also known as TUM, accounts for major advancements in the field of natural sciences. TUM is one of the best universities in Germany and has several awarded scientists and Nobel Prize winners. The Technical University of Munich strives for excellent teaching and research quality.

  Monterrey Institute of Technology University System

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med sin ECIU-partner Tecnológico de Monterrey.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  The University of Adelaide

  Universitetet i Adelaide ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i Australia. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

 • Danmark

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

 • Island

  University of Iceland

  I hjerte av Islands hovedstad, Reykjavik, omringet av utrolig landskap, ligger University of Iceland.

  Reis på utveksling til Island og Reykjavik, og få stipend gjennom Nordlys, Nordtek eller Erasmus+.

 • Sverige

  Linköpings universitet

  Linkøpings universitet er et av Sveriges største universitet med en sterk tradisjon for samarbeid over landegrenser. Universitetet er kjent for sin innovative profil innenfor forskning og utdanning, og er som UiS medlem av nettverket European Consortium of Innovative Universities (ECIU).

  Chalmers tekniska högskola

  Tenker du på utveksling til Sverige har Chalmers tekniska högskola i Gøteborg mye å tilby. Chalmers er et teknisk universitet i Göteborg med rundt 10.000 studenter som har et fokus på forskning og utdanning innen teknologi, naturvitenskap og arkitektur.

 • Frankrike

  Grenoble Institute of Technology

  Bli Erasmus+-student og studér i de franske alper i Frankrikes beste studentby Grenoble!

 • Italia

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – reis på utveksling til Trento!

 • Nederland

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS sitt partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. University of Twente er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap og har mer enn 9000 studenter.

 • Portugal

  University of Lisbon (ULisboa)

  Enjoy a semester abroad in beautiful Portugal! Explore one of the oldest cities in the world and study at the largest technical School in Portugal while enjoying the Mediterranean climate!

 • Tyskland

  Technical University of Munich

  The Technical University of Munich, also known as TUM, accounts for major advancements in the field of natural sciences. TUM is one of the best universities in Germany and has several awarded scientists and Nobel Prize winners. The Technical University of Munich strives for excellent teaching and research quality.

 • Mexico

  Monterrey Institute of Technology University System

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med sin ECIU-partner Tecnológico de Monterrey.

 • USA

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

 • Australia

  The University of Adelaide

  Universitetet i Adelaide ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i Australia. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.