Hopp til hovedinnhold

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig (M-KONMAT5)

Fakta
Studieprogramkode

M-KONMAT5

Vekting (SP)

300

Studienivå

Mastergrad iht §4, 5 år

Fører til grad

Masterstudium i konstruksjoner og materialer

Varighet

10 Semestre

Grunnstudium

Ja

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Undervisningsspråk

Norsk

Intro

Med en mastergrad i konstruksjoner og materialer får du en kompetanse innen konstruksjonsteknikk og materialteknologi som vi er avhengige av for å få industri-Norge til å gå rundt. Kompetansen gjør deg etterspurt i arbeidslivet, både innen landbasert virksomhet og innen offshorevirksomhet. I det to-årig masterstudiet kan du fordype deg innen maskinkonstruksjoner, fornybar energi eller innen byggkonstruksjoner og offshore konstruksjoner.  

Fagplan

Se beskrivelsen for studieprogrammene: 

 • Bachelor i ingeniørfag – maskin (treårig) eller  
 • Bachelor i ingeniørfag – bygg, studieretning konstruksjonsteknikk (treårig)  
 • Master i teknologi konstruksjoner og materialer (toårig)  
Hva kan du bli?

Studiet kvalifiserer for et bredt næringsliv. Kompetansen som studentene fårgjennom de ulike spesialiseringer er like relevant for landbasert virksomhet som offshore. Eksempel på landbaserte nærnger er bygg- og anleggsvirksomhet, metallurgisk industri, prosessindutstri og et allsidig spekter av mekanisk virksomhet. Studiet kvalifiserer for et næringsliv som det alltid vil være behov for - bygg, veier, materialer, maskiner, produksjonsprosesser - og studentene vil derfor være attraktive også på et internasjonalt arbeidsmarked.

Se beskrivelsen for studieprogrammene: 

 • Bachelor i ingeniørfag – maskin (treårig) eller  
 • Bachelor i ingeniørfag – bygg, studieretning konstruksjonsteknikk (treårig)  
 • Master i teknologi konstruksjoner og materialer (toårig)  
Studieplan og emner
 • Velg ett bachelorprogram

  • Maskiningeniør - bachelorprogram

   • Obligatoriske emner

    • Bacheloroppgave Maskin

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave Maskin

     Studiepoeng: 20

    • Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Tredje år, semester 6

     Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Studiepoeng: 10

    • Vitenskapsteori og etikk- essay

     Tredje år, semester 6

     Vitenskapsteori og etikk- essay

     Studiepoeng: 0

   • Valgemner eller utveksling 5. semester

  • Bygg - konstruksjonsteknikk

   • Obligatoriske fellesemner

    • Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Tredje år, semester 6

     Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Studiepoeng: 10

    • Vitenskapsteori og etikk- essay

     Tredje år, semester 6

     Vitenskapsteori og etikk- essay

     Studiepoeng: 0

   • Studieretning konstruksjonsteknikk

    • Konstruksjonsteknikk - Obligatoriske emner

     • Bacheloroppgave Bygg - konstruksjonsteknikk

      Tredje år, semester 5

      Bacheloroppgave Bygg - konstruksjonsteknikk

      Studiepoeng: 20

    • Valg av emner eller utveksling i 5. semester

 • Velg ett bachelorprogram

  • Maskiningeniør - bachelorprogram

  • Bygg - konstruksjonsteknikk

   • Obligatoriske fellesemner

    • Miljøkjemi og HMS

     Andre år, semester 3

     Miljøkjemi og HMS

     Studiepoeng: 10

    • Sannsynlighetsregning og statistikk 1

     Andre år, semester 4

     Sannsynlighetsregning og statistikk 1

     Studiepoeng: 10

    • Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Tredje år, semester 6

     Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Studiepoeng: 10

    • Vitenskapsteori og etikk- essay

     Tredje år, semester 6

     Vitenskapsteori og etikk- essay

     Studiepoeng: 0

   • Studieretning konstruksjonsteknikk

    • Konstruksjonsteknikk - Obligatoriske emner

    • Valg av emner eller utveksling i 5. semester

Utveksling

Utvekslingssemester
5. semester på bachelornivå
3. semester på masternivå

Anbefalt læresteder:
Velg ditt studieprogram

Bachelornivå:
Maskiningeniør
Byggingeniør
Masternivå:
Konstruksjoner og materialer

Utveksling
 • Alle land