Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing., femårig


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Vekting (stp)

300

Studieprogramkode

M-KONMAT5

Studienivå

Mastergrad iht §4, 5 år

Fører til grad

Master i teknologi / sivilingeniør

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

10 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Norsk

Med en mastergrad i konstruksjoner og materialer får du en kompetanse innen konstruksjonsteknikk og materialteknologi som vi er avhengige av for å få industri-Norge til å gå rundt. Kompetansen gjør deg etterspurt i arbeidslivet, både innen landbasert virksomhet og innen offshorevirksomhet. I det to-årig masterstudiet kan du fordype deg innen maskinkonstruksjoner, fornybar energi eller innen byggkonstruksjoner og offshore konstruksjoner. Med en mastergrad i konstruksjons- og maskinteknikk får du en kompetanse innen konstruksjonsteknikk, maskinteknikk og materialteknologi som vi er avhengige av for å få industri-Norge til å gå rundt. Kompetansen gjør deg etterspurt i arbeidslivet, både innen landbasert virksomhet og innen offshorevirksomhet.

Dette er et internasjonalt studium hvor norske og utenlandske studenter studerer i fellesskap. All undervisning foregår på engelsk. Studiet inneholder metodeemner som skal utdype og videreføre det matematisk-naturvitenskaplige grunnlaget fra bachelor-studiet, tekniske spesialiseringsemner, valgemner og masteroppgaven.

Masteroppgaven er et større selvstendig prosjekt som utføres i siste semester. Den kan gjerne utføres i samarbeid med en bedrift, dersom det faglige nivået på oppgaven er tilfredsstillende.

Læringsutbytte

Se læringsutbyttebeskrivelsene for

Fagplan

Se beskrivelsen for studieprogrammene:

 • Bachelor i ingeniørfag – maskin (treårig) eller 
 • Bachelor i ingeniørfag – bygg, studieretning konstruksjonsteknikk (treårig) 
 • Master i teknologi  konstruksjoner og materialer (toårig) 

Rammeplan

Se beskrivelsen for studieprogram: 

 • Bachelor i ingeniørfag - maskin (treårig) 
 • Bachelor i ingeniørfag – bygg, konstruksjonsteknikk (treårig) 

Hva kan du bli?

Studiet kvalifiserer kandidatene til et bredt spekter av stillinger i privat industri og offentlige organisasjoner. Siden kjernen i masterstudiet består av ofte anvendbare prinsipper og metoder, kan kandidatene kvalifisere seg til mange attraktive stillinger innen maskin- og konstruksjonsteknikk og materialteknologi i offshore- og sivilingeniørindustri, fornybar energiprosjekter, produksjon og produksjonsindustri og et mangfoldig utvalg av mekaniske operasjoner.

Det vil alltid være behov for bygninger, veier, broer, materialer, maskiner, produksjons- og produksjonsprosesser, vind / bølge og solenergisystemer og nyutdannede vil derfor være attraktive i industrien og i det internasjonale arbeidsmarkedet.

Mange vil også ha interessante jobbmuligheter innen forskning, utdanning eller i offentlig sektor viet til kontroll, regulering og rettshåndhevelse av industrisektorer.

Se også beskrivelsen for studieprogrammene:

 • Bachelor i ingeniørfag – maskin (treårig) eller
 • Bachelor i ingeniørfag – bygg, studieretning konstruksjonsteknikk (treårig)
 • Master i teknologi konstruksjoner og materialer (toårig)

En fullført mastergrad med en gjennomsnittlig gjennomsnittskarakter B for fag, og karakteren A eller B på masteroppgaven, kan kvalifisere for opptak til PhD-studiet i Offshore Technology ved Universitetet i Stavanger. Nyutdannede er også kvalifisert for å søke på relevante PhD-programmer ved andre universiteter. ​​

Emneevaluering

Ordninger for kvalitetssikring og evaluering av studier er fastsatt i kvalitetssystem for utdanning

Studieplan og emner

 • Velg ett bachelorprogram

  • Maskiningeniør - bachelorprogram

   • Obligatoriske emner

    • MSKBAC: Bacheloroppgave i maskin

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave i maskin (MSKBAC)

     Studiepoeng: 20

    • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Tredje år, semester 6

     Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

     Studiepoeng: 10

   • Valgemner eller utveksling 5. semester

    • Anbefalte valgemner 5. semester

     • MSK250: Elementmetoder, grunnkurs

      Tredje år, semester 5

      Elementmetoder, grunnkurs (MSK250)

      Studiepoeng: 10

     • MSK260: Produksjon og tilvirkningsteknikker

      Tredje år, semester 5

      Produksjon og tilvirkningsteknikker (MSK260)

      Studiepoeng: 10

     • MSK390: Praksis i maskinteknikk

      Tredje år, semester 5

      Praksis i maskinteknikk (MSK390)

      Studiepoeng: 10

     • MAT300: Vektoranalyse

      Tredje år, semester 5

      Vektoranalyse (MAT300)

      Studiepoeng: 10

    • Andre relevante valgemner 5. semester

    • Utveksling 5. semester

  • Bygg - konstruksjonsteknikk

   • Obligatoriske fellesemner

    • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Tredje år, semester 6

     Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

     Studiepoeng: 10

   • Studieretning konstruksjonsteknikk

    • Konstruksjonsteknikk - Obligatoriske emner

     • BYGKBAC: Bacheloroppgave i bygg - konstruksjonsteknikk

      Tredje år, semester 5

      Bacheloroppgave i bygg - konstruksjonsteknikk (BYGKBAC)

      Studiepoeng: 20

    • Valg av emner eller utveksling i 5. semester

     • Emner ved UiS 5. semester

      • Anbefalte valgemner 5. semester

       • BYG230: Byggadministrasjon med BIM

        Tredje år, semester 5

        Byggadministrasjon med BIM (BYG230)

        Studiepoeng: 10

       • BYG280: Konstruksjonslære

        Tredje år, semester 5

        Konstruksjonslære (BYG280)

        Studiepoeng: 10

       • MSK250: Elementmetoder, grunnkurs

        Tredje år, semester 5

        Elementmetoder, grunnkurs (MSK250)

        Studiepoeng: 10

      • Andre valgemner 5. semester

     • Utveksling 5. semester

 • Velg ett bachelorprogram

  • Maskiningeniør - bachelorprogram

   • Obligatoriske emner

    • FYS200: Termo- og fluiddynamikk

     Andre år, semester 3

     Termo- og fluiddynamikk (FYS200)

     Studiepoeng: 10

    • KJE101: Grunnleggende kjemi

     Andre år, semester 3

     Grunnleggende kjemi (KJE101)

     Studiepoeng: 5

    • MAF310: Numerisk modellering 1

     Andre år, semester 3

     Numerisk modellering 1 (MAF310)

     Studiepoeng: 5

    • MSK200: Materialteknologi

     Andre år, semester 3

     Materialteknologi (MSK200)

     Studiepoeng: 10

    • MSK210: Maskinkonstruksjon

     Andre år, semester 4

     Maskinkonstruksjon (MSK210)

     Studiepoeng: 10

    • MSK220: Produktutvikling og 3D modellering

     Andre år, semester 4

     Produktutvikling og 3D modellering (MSK220)

     Studiepoeng: 10

    • STA100: Sannsynlighetsregning og statistikk 1

     Andre år, semester 4

     Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

     Studiepoeng: 10

    • MSKBAC: Bacheloroppgave i maskin

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave i maskin (MSKBAC)

     Studiepoeng: 20

    • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Tredje år, semester 6

     Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

     Studiepoeng: 10

   • Valgemner eller utveksling 5. semester

    • Emner ved UiS 5. semester

     • Anbefalte valgemner 5. semester

      • MSK250: Elementmetoder, grunnkurs

       Tredje år, semester 5

       Elementmetoder, grunnkurs (MSK250)

       Studiepoeng: 10

      • MSK260: Produksjon og tilvirkningsteknikker

       Tredje år, semester 5

       Produksjon og tilvirkningsteknikker (MSK260)

       Studiepoeng: 10

      • MSK390: Praksis i maskinteknikk

       Tredje år, semester 5

       Praksis i maskinteknikk (MSK390)

       Studiepoeng: 10

      • MAT300: Vektoranalyse

       Tredje år, semester 5

       Vektoranalyse (MAT300)

       Studiepoeng: 10

     • Andre relevante valgemner 5. semester

      • ELE310: Styringsteknikk

       Tredje år, semester 5

       Styringsteknikk (ELE310)

       Studiepoeng: 10

      • IND200: Økonomi og marked

       Tredje år, semester 5

       Økonomi og marked (IND200)

       Studiepoeng: 10

      • SV100: Bærekraft og grønn omstilling

       Tredje år, semester 5

       Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

       Studiepoeng: 10

    • Utveksling 5. semester

  • Bygg - konstruksjonsteknikk

   • Obligatoriske fellesemner

    • KJE101: Grunnleggende kjemi

     Andre år, semester 3

     Grunnleggende kjemi (KJE101)

     Studiepoeng: 5

    • MAF310: Numerisk modellering 1

     Andre år, semester 3

     Numerisk modellering 1 (MAF310)

     Studiepoeng: 5

    • STA100: Sannsynlighetsregning og statistikk 1

     Andre år, semester 4

     Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

     Studiepoeng: 10

    • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Tredje år, semester 6

     Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

     Studiepoeng: 10

   • Studieretning konstruksjonsteknikk

    • Konstruksjonsteknikk - Obligatoriske emner

     • BYG200: Stålkonstruksjoner

      Andre år, semester 3

      Stålkonstruksjoner (BYG200)

      Studiepoeng: 10

     • BYG205: Konstruksjonsmekanikk 2

      Andre år, semester 3

      Konstruksjonsmekanikk 2 (BYG205)

      Studiepoeng: 10

     • BYG220: Betongkonstruksjoner

      Andre år, semester 4

      Betongkonstruksjoner (BYG220)

      Studiepoeng: 10

     • BYG235: Bygningsfysikk

      Andre år, semester 4

      Bygningsfysikk (BYG235)

      Studiepoeng: 5

     • BYG310: Trekonstruksjoner

      Andre år, semester 4

      Trekonstruksjoner (BYG310)

      Studiepoeng: 5

     • BYGKBAC: Bacheloroppgave i bygg - konstruksjonsteknikk

      Tredje år, semester 5

      Bacheloroppgave i bygg - konstruksjonsteknikk (BYGKBAC)

      Studiepoeng: 20

    • Valg av emner eller utveksling i 5. semester

     • Emner ved UiS 5. semester

      • Anbefalte valgemner 5. semester

       • BYG230: Byggadministrasjon med BIM

        Tredje år, semester 5

        Byggadministrasjon med BIM (BYG230)

        Studiepoeng: 10

       • BYG280: Konstruksjonslære

        Tredje år, semester 5

        Konstruksjonslære (BYG280)

        Studiepoeng: 10

       • MSK250: Elementmetoder, grunnkurs

        Tredje år, semester 5

        Elementmetoder, grunnkurs (MSK250)

        Studiepoeng: 10

      • Andre valgemner 5. semester

     • Utveksling 5. semester

Utveksling

Utvekslingssemester
5. semester på bachelornivå
3. semester på masternivå

Anbefalt læresteder:
Velg ditt studieprogram

Bachelornivå:
Maskiningeniør
Byggingeniør
Masternivå:
Konstruksjoner og materialer

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og matematikk R1 (S1 og S2) og R2 og Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniør.
Søknad: via Samordna opptak.
Søknadsfrist: 20. april kl. 14.00 (kun i 2022 - 15. april er vanlig frist).

For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en laveste gjennomsnittskarakter på C.

 

 

Kontaktinformasjon

Studiekoordinator: Cecilie Larsen

Studieprogramleder: