Hopp til hovedinnhold

Kybernetikk og robotteknologi, master i teknologi/siv.ing., femårig (M-KYB5)


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Studieprogramkode

M-KYB5

Vekting (SP)

300

Studienivå

Mastergrad iht §4, 5 år

Fører til grad

Master i teknologi / sivilingeniør

Varighet

10 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk
Hva lærer du?

Se læringsutbyttebeskrivelsene for:

  • Bachelor i ingeniørfag - automatisering og elektronikkdesign (treårig) 
  • Master i teknologi/sivilingeniør - robottteknologi og signalbehandling (toårig)  
Intro

Det femårige masterstudiet i teknologi / sivilingeniørstudiet i kybernetikk og robotteknologi er et høyere grads studium med et omfang på 300 studiepoeng. Med denne graden står mulighetene åpne for de mest krevende og de mest interessante arbeidsoppgavene innen fagfeltet. Studiet gir en solid utdanning innen kybernetikk og robotteknologi. Kybernetikk er vitenskapen om hvordan systemer oppfører seg, og om hvordan vi kan lage teknologi som gjør at de automatisk oppfører seg akkurat slik vi ønsker. 

Mastergradsutdanningen i teknologi ved universitetet er organisert under Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknologi. Målgruppen er studenter som har generell studiekompetanse med fordypning i fysikk tilsvarende 2FY/Fysikk 1 og matematikk tilsvarende 3MX/R1+R2. Studiet baserer seg på en 3+2 modell. De tre første årene følger studentene studieplanen for treårig bachelor i ingeniørfag innen automatisering og elektronikkdesign. De to siste årene følger man studieretningen master i robotteknologi og signalbehandling.  

 

RETNINGSLINJER FOR OVERGANG TIL HØYERE NIVÅ FOR STUDENTER MED OPPTAK PÅ 5-ÅRIGE MASTERPROGRAM VED DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

1. Krav til faglig innhold og gjennomføring for å oppnå graden sivilingeniør for de som er tatt opp direkte til det 5-årige løpet tilsvarer de krav som gjelder for 3+2 modellen *.

2. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves at studenten har gjennomført minst 90% av de tre første studieårene slik disse er definert i godkjent utdanningsplan. Overgang innvilges av de respektive instituttledere. 

3. Inkludert i de 90% som må være fullført jf pkt 2, må følgende være bestått:

a) Matematikk og statistikk tilsvarende krav i § 4 i” Utfyllende regler til lokalt opptak” til den masterutdanningen studenten skal ha overgang til. 

b) Bacheloroppgaven.

4. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en nedre karaktergrense på C. Dette er gjeldende for studenter som har opptak til 5-årige masterprogram, uavhengig av opptaksår, som er kvalifisert for overgang til høyere nivå høsten 2019 eller senere. Dekan kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det. Utregning av snittkarakter følger samme utregningsmetode som spesifisert i” Utfyllende regler til lokalt opptak til master i teknologi ved Det teknisk – naturvitenskapelige fakultet” § 4.

5. Det gis automatisk adgang til eventuelle masteremner dersom disse inngår i godkjent utdanningsplan på lavere nivå.

Emneevaluering

Ordninger for kvalitetssikring og evaluering av studier er fastsatt i kvalitetssystem for utdanning

Hva kan du bli?

Se beskrivelsen for studieprogrammene: 

  • Bachelor i ingeniørfag - automatisering og elektronikkdesign (treårig)  
  • Master i teknologi/sivilingeniør - robottteknologi og signalbehandling (toårig)  

Se beskrivelsen for studieprogrammene: 

  • Bachelor i ingeniørfag - automatisering og elektronikkdesign (treårig) 
  • Master i teknologi/sivilingeniør - robottteknologi og signalbehandling (toårig)  
Kontaktinformasjon - studentsider

Det teknisk - naturvitenskapelige fakultet, tlf. 51 83 17 00, E-mail: post@uis.no

Studiekoordinator:Patricia Retamal , tlf. 51 83 17 26, e-post: patricia.retamal@uis.no

Utveksling

Utvekslingssemester
5. semester på bachelornivå
3. semester på masternivå

Anbefalt læresteder:
Velg ditt studieprogram

Bachelornivå:
Automatisering og elektronikkdesign

Masternivå:
Robotteknologi og signalbehandling

Utveksling
  • Alle land