Hopp til hovedinnhold

Marin- og undervannsteknologi - femårig master (M-OFFSH5)

Fakta
Studieprogramkode

M-OFFSH5

Vekting (SP)

300

Studienivå

Mastergrad iht §4, 5 år

Fører til grad

Master i marin- og undervanssteknologi

Varighet

10 Semestre

Grunnstudium

Ja

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Undervisningsspråk

Norsk, Engelsk

Intro

Det femårige masterstudiet i marin- offshoreteknologi bygger på 3+2-modellen. De tre første årene følger studentene enten bachelorstudiet i maskin eller bachelorstudiet i bygg, studieretning konstruksjonsteknikk. Etter tre år kan du velge om du vil nøye deg med bachelorgrad eller fortsette og avslutte med mastergrad etter ytterligere to år. De to siste årene følger studentene det engelskspråklige masterstudiet Master of Science / sivilingeniør i marin- og offshoreteknologi.  

Marin og offshoreteknologi er rettet mot systemer og operasjoner som inngår i undervanns feltutbygginger. Fagkretsen kombinerer grunnleggende maskinfag med systemkunnskap og operasjoner relatert til installasjon, drift og vedlikehold av slike anlegg. Undervanns produksjonssystemer, prosessanlegg og moderne brønndesign er eksempler på sentrale valgemner. 

Fagplan

Se beskrivelsen for studieprogrammene: 

 • Bachelor i ingeniørfag - maskin (treårig) 
 • Bachelor i ingeniørfag – bygg, konstruksjonsteknikk (treårig) 
 • Master i teknologi - marin- og offshore teknologi  
Hva kan du bli?

Med en mastergrad i marin og offshoreteknologi vil du tilegne deg en kompetanse som er etterspurt i et spekter av virksomheter i tiknytning til offshore næringen. Området marin- og undervannsteknologi er i dag i sterk fremvekst. I Norge produseres halvparten av all olje fra undervannsanlegg og norske bedrifter er nøkkelleverandører i alle internasjonale markeder for undervanns- og dypvannsteknologi. Det er forventet stor aktivitet offshore og nyetableringer i Norges nærområder i mange tiår fremover. Med en mastergrad i Marin- og offshoreteknologi vil du også være kvalifisert for mange attraktive stillinger i tradisjonell industri som driver med petroleumsutvikling og produksjon. 

Studieplan og emner
 • Valg av Bachelorprogram

  • Bygg - konstruksjonsteknikk

   • Obligatoriske fellesemner

    • Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Tredje år, semester 6

     Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Studiepoeng: 10

    • Vitenskapsteori og etikk- essay

     Tredje år, semester 6

     Vitenskapsteori og etikk- essay

     Studiepoeng: 0

   • Studieretning konstruksjonsteknikk

    • Konstruksjonsteknikk - Obligatoriske emner

     • Bacheloroppgave Bygg - konstruksjonsteknikk

      Tredje år, semester 5

      Bacheloroppgave Bygg - konstruksjonsteknikk

      Studiepoeng: 20

    • Valg av emner eller utveksling i 5. semester

  • Maskiningeniør - bachelorprogram

   • Obligatoriske emner

    • Bacheloroppgave Maskin

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave Maskin

     Studiepoeng: 20

    • Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Tredje år, semester 6

     Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Studiepoeng: 10

    • Vitenskapsteori og etikk- essay

     Tredje år, semester 6

     Vitenskapsteori og etikk- essay

     Studiepoeng: 0

   • Valgemner eller utveksling 5. semester

 • Valg av Bachelorprogram

  • Bygg - konstruksjonsteknikk

   • Obligatoriske fellesemner

    • Miljøkjemi og HMS

     Andre år, semester 3

     Miljøkjemi og HMS

     Studiepoeng: 10

    • Sannsynlighetsregning og statistikk 1

     Andre år, semester 4

     Sannsynlighetsregning og statistikk 1

     Studiepoeng: 10

    • Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Tredje år, semester 6

     Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Studiepoeng: 10

    • Vitenskapsteori og etikk- essay

     Tredje år, semester 6

     Vitenskapsteori og etikk- essay

     Studiepoeng: 0

   • Studieretning konstruksjonsteknikk

    • Konstruksjonsteknikk - Obligatoriske emner

    • Valg av emner eller utveksling i 5. semester

  • Maskiningeniør - bachelorprogram

Utveksling

Utvekslingssemester
5. semester på bachelornivå
3. semester på masternivå

Anbefalt læresteder:
Velg ditt studieprogram

Bachelornivå:
Maskiningeniør
Byggingeniør, konstruksjonsteknikk
Masternivå:
Marin- og offshoreteknologi

Utveksling
 • Alle land