Hopp til hovedinnhold

Matematikk, årsstudium


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta
Vekting (Sp)

60

Studieprogramkode

Å-MATEMA

Studienivå

Årsstudium

Fører til grad
Varighet

2 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Norsk

Matematikk årsstudium gir en god basis for videre studier i realfag. I målgruppen for studiet finner vi for eksempel studenter som ønsker matematikk i en bachelorgrad ved et universitet eller i en lærerutdanning. Studiet egner seg også for lærere i ungdomsskole og videregående skole som vil oppgradere sin matematikkompetanse. 

Hva lærer du?

En kandidat med fullført og bestått årsstudiet i matematikk skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

K1: Ha kunnskap om sentrale klassiske områder innen matematikk. 

K2: Ha kunnskap om matematiske metoders anvendelse i andre fag.

Ferdigheter

F1: Kunne formulere eksplisitte problemstillinger i et matematisk språk og ha ferdigheter til å løse problemstillingene. 

 F2: Kunne utføre abstrakte matematiske argumenter.

Generell kompetanse 

G1: Velutviklet strukturert metode for, og erfaring med, at tilegne komplekst og abstrakt fagstoff.

G2: Ha forståelse for logisk og kritisk tenkning.

Fagplan

Studiet består av 6 emner, 3 obligatoriske emner i høstsemestret og 3 valgemner i vårsemesteret.  

Anbefalte valgemner
MAT210 Reell og kompleks kalkulus
MAT240 Matematikkens historie
MAT250 Abstrakt algebra
STA100 Sannsynlighetsregning og statistikk

Undervisningskompetanse tilsvarende til Fag 2 på Lektorutdanningen krever at STA100 og MAT240 velges.

Ved ønsker om videre studier innenfor henholdsvis bachelorstudiet i matematikk og fysikk, bachelorstudier i ingeniørfag eller realfagslektor, må følgende emner være en del av studieplanen: STA100 og MAT210. 

Hva kan du bli?

Årsstudiet gir et godt grunnlag for videre studier i realfag og ingeniørfag. Det er stort behov for lærere med kompetanse i realfag, spesielt matematikk. 

Emneevaluering

Studieprogram og emner revideres årlig. Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Studentevaluering av emnene i studieprogrammet vil bli gjennomført i henhold til UiS sitt evalueringssystem.

Studieplan og emner
Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanseog (REALFA):

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og ett av følgende krav: Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2.

Søknadsfrist: 20. april kl. 14.00 (kun i 2022 - 15. april er vanlig frist).

Kontaktinformasjon - studentsider

Det teknisk - naturvitenskapelige fakultet, tlf. 51 83 17 00, E-mail: post-tn@uis.no