Matematikk - årsstudium


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Vekting (Sp)

60

Studieprogramkode

Å-MATEMA

Studienivå

Årsstudium

Fører til grad

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

2 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Norsk

Matematikk årsstudium gir en god basis for videre studier i realfag. I målgruppen for studiet finner vi for eksempel studenter som ønsker matematikk i en bachelorgrad ved et universitet eller i en lærerutdanning. Studiet egner seg også for lærere i ungdomsskole og videregående skole som vil oppgradere sin matematikkompetanse.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått årsstudiet i matematikk skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

K1: Ha kunnskap om sentrale klassiske områder innen matematikk. 

K2: Ha kunnskap om matematiske metoders anvendelse i andre fag.

Ferdigheter

F1: Kunne formulere eksplisitte problemstillinger i et matematisk språk og ha ferdigheter til å løse problemstillingene. 

 F2: Kunne utføre abstrakte matematiske argumenter.

Generell kompetanse 

G1: Velutviklet strukturert metode for, og erfaring med, at tilegne komplekst og abstrakt fagstoff.

G2: Ha forståelse for logisk og kritisk tenkning.

Fagplan

Studiet består av 6 emner, 3 obligatoriske emner i høstsemestret og 3 valgemner i vårsemesteret.  

Anbefalte valgemner
MAT210 Reell og kompleks kalkulus
MAT240 Matematikkens historie
MAT250 Abstrakt algebra
STA100 Sannsynlighetsregning og statistikk

Undervisningskompetanse tilsvarende til Fag 2 på Lektorutdanningen krever at STA100 og MAT240 velges.

Ved ønsker om videre studier innenfor henholdsvis bachelorstudiet i matematikk og fysikk, bachelorstudier i ingeniørfag eller realfagslektor, må følgende emner være en del av studieplanen: STA100 og MAT210. 

Hva kan du bli?

Årsstudiet gir et godt grunnlag for videre studier i realfag og ingeniørfag. Det er stort behov for lærere med kompetanse i realfag, spesielt matematikk.

Emneevaluering

Studieprogram og emner revideres årlig. Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Studentevaluering av emnene i studieprogrammet vil bli gjennomført i henhold til UiS sitt evalueringssystem.

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

 • Velg tre emner i 2. semester

  • MAT210: Reell og kompleks kalkulus

   Første år, semester 2

   Reell og kompleks kalkulus (MAT210)

   Studiepoeng: 10

  • MAT240: Matematikkens historie

   Første år, semester 2

   Matematikkens historie (MAT240)

   Studiepoeng: 10

  • MAT250: Abstrakt Algebra

   Første år, semester 2

   Abstrakt Algebra (MAT250)

   Studiepoeng: 10

  • STA100: Sannsynlighetsregning og statistikk 1

   Første år, semester 2

   Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

   Studiepoeng: 10

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanseog (REALFA):

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og ett av følgende krav: Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2.

Søknadsfrist: 20. april kl. 14.00 (kun i 2022 - 15. april er vanlig frist).

Kontaktinformasjon

Det teknisk - naturvitenskapelige fakultet, tlf. 51 83 17 00, E-mail: post-tn@uis.no