Hopp til hovedinnhold

Matematikk og fysikk - bachelorstudium


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Vekting (Sp)

180

Studieprogramkode

B-MATFYS

Studienivå

Bachelor studium

Fører til grad

Bachelor i realfag

Varighet

6 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Norsk

Matematikk og fysikk er grunnlagsfag for all teknisk-naturvitenskapelig forskning, og er en forutsetning for vår forståelse av verden omkring oss og for den teknologiske utviklingen i samfunnet. Matematiske og fysiske modeller kan beskrive alt fra kosmos til tekniske anvendelser. Matematikk og fysikk er også kulturfaktorer: Det moderne naturvitenskapelige verdensbildet er i stor grad skapt av forskning innen matematikk og fysikk.

Hva lærer du?

Studiet skal sette kandidaten i stand til å lære å modellere matematisk-fysiske systemer, å bruke faglitteraturen på områdene og å forstå det matematisk-naturvitenskapelige grunnlaget for moderne naturvitenskap og teknologi.

Etter endt studium skal studenten ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

K1: Ha kjennskap til de fundamentale naturlovene og matematikkens grunnprinsipper. K2: Kunne formulere teknisk-naturvitenskapelige problemstillinger i et matematisk språk.

Ferdigheter:

F1: Ha tilegnet seg ferdigheter gode nok til å løse problemstillingene analytisk, numerisk og/eller statistisk.

F2: Kunne anvende programmeringsverktøy for analyse av ulike problemstillinger i matematikk og fysikk.

F3: Ha kjennskap til ulike eksperimentelle målemetoder og simuleringsteknikker, samt å kunne vurdere og analysere usikkerheter og feil knyttet til disse.

Generell kompetanse:

G1: Kunne sette fagfeltene matematikk og fysikk inn i en vitenskapshistorisk sammenheng og kjenne til deres betydning for andre disipliner.

G2: Planlegge, gjennomføre og formidle varierte arbeidsoppgaver og prosjekter selvstendig eller som en del av en gruppe.

Hva kan du bli?

Behovet for kvalifiserte kandidater innen matematisk-fysisk modellering er stort og økende, ettersom de teknologiske og miljømessige utfordringene blir mer omfattende og varierte. Kunnskap innen matematikk og fysikk legger det nødvendige grunnlaget for å kunne forstå og delta i den stadig skiftende teknologiske utviklingen. Denne kunnskapen gir også et solid fundament for livslang læring. Det finnes mange gode, varierte og stabile yrkesvalg for matematikere og fysikere - innenfor forskning, næringsliv og industri, skole og forvaltning.

Fullført bachelorstudium kvalifiserer for opptak til masterstudier i matematikk og/eller fysikk, for eksempel ved UiS.

Emneevaluering

Alle emnene som inngår i programmet skal evalueres enten ved bruk av skjema eller samtaler.

Studieplan og emner
 • Obligatoriske emner

 • Valgemner eller utveksling

  • Valgemner 5. semester (høst)

   • Velg ett emne i 5. semester (høst)

  • Utveksling 5. semester (høst)

   • Utveksling 5. semester

Utveksling

Utvekslingssemester
5. semester

Opplegg for utvekslingen
I 5. semester på bachelorprogrammet i matematikk og fysikk er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet.

I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt. Ta kontakt med studieadministrativt kontor for å sikre deg at emnene du planlegger å ta i utlandet kan bli godkjent i henhold til studieplanen.

Merk at dersom du reiser til Gettysburg College må du ta emnet FYS330 Mikrofysikk i 4. semester.

Flere muligheter
I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene. Finn ut mer.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Eli Drange Vee

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling
 • Alle land

  Gettysburg College

  Gettysburg College er en privat institusjon og ligger i småbyen Gettysburg i Pennsylvania. Her er historiske hendelser en viktig del av byens kultur. Med sine 2600 studenter vil du få en god studieopplevelse, samt minner for livet.

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

  University of Jyväskylä

  Jyväskylä Universitet er Finlands ledende innen lærerutdanning. Det er også det eneste universitetet med eget fakultet for «sport and health sciences».

 • Finland

  University of Jyväskylä

  Jyväskylä Universitet er Finlands ledende innen lærerutdanning. Det er også det eneste universitetet med eget fakultet for «sport and health sciences».

 • USA

  Gettysburg College

  Gettysburg College er en privat institusjon og ligger i småbyen Gettysburg i Pennsylvania. Her er historiske hendelser en viktig del av byens kultur. Med sine 2600 studenter vil du få en god studieopplevelse, samt minner for livet.

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse + R1 (S1 + S2) og R2 (eller matematikk på forkurs for ingeniører eller realfagskurs) i tillegg er det krav om en realfaglig fordypning enten FYS1+2, KJE1+2, BIO 1+2, INFO1+2, GEO 1+2 eller TEK1+2.

Søknad: via Samordna opptak

Søknadsfrist: 15. april

Kontaktinformasjon - studentsider

Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, tlf 51 83 17 00, E-mail: post-tn@uis.no