Hopp til hovedinnhold

Matematikk og fysikk, femårig integrert masterstudium i realfag (M-MAFYS5)

Fakta
Studieprogramkode

M-MAFYS5

Vekting (SP)

300

Studienivå

Mastergrad iht §4, 5 år

Fører til grad

Femårig integrert masterstudium i realfag, matematikk og fysikk

Varighet

10 Semestre

Grunnstudium

Ja

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Undervisningsspråk
Intro

En mastergrad i matematikk og fysikk vil utstyre deg med ferdigheter i matematikk, fysikk og statistikk på et nivå langt høyere enn de fleste mastergrader i ingeniørfag. Du vil være i stand til å løse svært avanserte matematiske problemstillinger, analytisk og numerisk. Du vil være i stand til å anvende fundamental fysikk på komplekse systemer, både på makroskopisk og mikroskopisk skala. Du vil ha en stor verktøyskasse med beregnings-, eksperimentelle og dataanalysemetoder og være i stand til å behandle generelle naturvitenskapelige problemstillinger, men også problemstillinger innenfor økonomi, helse samfunnsfag og ledelse.

 Studenter med fullført grad i matematikk og fysikk finner jobber som spesialister i industrien, i roller innenfor teknisk design og innovasjon, dataanalyse, matematisk modellering og ledelse. I både den offentlige og private sektor er matematikere og fysikere etterspurt til forskings- og utviklingsteams, særlig for de oppgaver som krevet meget avansert matematikk, deduksjons- og problemløsningsferdigheter, høy presisjon og dyp forståelse.

Noen matematikere og fysikere velger å spesialisere seg ytterligere gjennom en Ph.D. grad, andre får en karriere innenfor utdannelse, på videregående skolenivå, på høyskolenivå eller i andre typer formidling.

De første 6 semestre av studiet dekker alle de sentrale ferdigheter som en matematiker og fysiker trenger. Herunder mekanikk, termodynamikk, elektromagnetisme, astrofysikk, kvantemekanikk, samt statistikk, videregående kalkulus, abstrakt algebra, differensialligninger og numeriske metoder.

Fra semester 7 velger studenten å spesialisere seg innenfor enten matematikk eller fysikk og i semester 8 velges et sett videregående valgemner.

Masterprosjektet i semester 9-10 gir mulighet for å anvende de tillærte ferdigheter på en konkret, ofte svært utfordrende, problemstilling innenfor moderne matematikk og fysikk. Her eksponeres studenten for noen av de mest avanserte metoder og ideer innenfor matematikk (algebraisk og differensialgeometri, topologi og funksjonsanalyse), for nye metoder innen dataanalyse (algebraisk og differensialgeometri, signalanalyse, maskinlæring og AI) og for dagens utforsking av Universets fundamentale egenskaper som benytter noen av verdens mest komplekse teknologi (CERN, ESRF, Gravitasjonsbølger, supercomputere).

Fagplan
Hva kan du bli?

Matematikere og Fysikere blir ansatt innenfor:

 • Forsking og utvikling i industri, for eksempel energibransjen, fornybar energi, romteknologi, klima, bio- og geofysikk, maskinlæring og kunstig intelligens.
 • Forskning, utvikling og undervisning i akademia, for eksempel teoretisk fysikk, analyse og utvikling av materialer, kosmologi, algebraisk geometri, matematisk analyse, medisinsk statistikk og økonometri.
 • Andre jobber i næringslivet og kommune/stat som krever analytiske ferdigheter og matematikkforståelse og bruk av digitale verktøy. Analytiker, finans, forsikringsbransje, logistikk, programmering, medier.
 • Undervisning på videregående skole og høyskole (med PPU).

Studieplan og emner
Utveksling

Utvekslingssemester
8. semester

Anbefalt læresteder
Se Masterprogrammet i matematikk og fysikk (toårig)

 

Utveksling
 • Alle land

  Københavns Universitet

  København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

  University of Jyväskylä

  Jyväskylä Universitet er Finlands ledende innen lærerutdanning. Det er også det eneste universitetet med eget fakultet for «sport and health sciences».

  University of Paderborn

  Enjoy the charm of Paderborn for one semester. You will study close to major European cities such as Brussel and Amsterdam, with the possibility of many indoor and outdoor activities in a friendly and green enviroment.

  University of Bonn

  Rheinische-Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn har en 200 år lang historie og er å betrakte som et av Tysklands mest anerkjente forskningsuniversitet. Karl Marx, Friedrich Nietzche og Konrad Adenauer er bare noen av mange kjente personer som har fått sin grad fra Universitetet i Bonn.

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

 • Danmark

  Københavns Universitet

  København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

 • Finland

  University of Jyväskylä

  Jyväskylä Universitet er Finlands ledende innen lærerutdanning. Det er også det eneste universitetet med eget fakultet for «sport and health sciences».

 • Tyskland

  University of Paderborn

  Enjoy the charm of Paderborn for one semester. You will study close to major European cities such as Brussel and Amsterdam, with the possibility of many indoor and outdoor activities in a friendly and green enviroment.

  University of Bonn

  Rheinische-Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn har en 200 år lang historie og er å betrakte som et av Tysklands mest anerkjente forskningsuniversitet. Karl Marx, Friedrich Nietzche og Konrad Adenauer er bare noen av mange kjente personer som har fått sin grad fra Universitetet i Bonn.

 • USA

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.